– SPOLOČNÁ MEDITÁCIA 2003-05-08

POKRAČUJEME V MEDITÁCII, KTORÁ SA SNAŽÍ VYLEPŠIŤ A ZÁROVEŇ DOSIAHNUŤ DOBRÚ ÚROVEŇ PRI NÁCVIKU MEDIÁLNYCH A HYPNOTICKÝCH SCHOPNOSTÍ. USILUJEME SA TESTOVAŤ NA DIAĽKU TÝCH, KTORÍ MAJÚ MEDIÁLNE A TELEPATICKÉ SCHOPNOSTI. ZÁROVEŇ KORIGUJEME KNIŽNÉ PREDSTAVY O STAVE MÉDIÍ A TELEPATOV TAK, ABY SME TIETO STAVY ČO NAJLEPŠIE KOPÍROVALI. ZÁROVEŇ SA VENUJEME AJ NÁCVIKU STAVU DEMENTA, KTORÉMU KEĎ POVIETE, ŽE V MIESTNOSTI PRŠÍ, TAK SI IDE PRE DÁŽDNIK A VÔBEC O TOM NEPREMÝŠĽA A NESPOCHYBŇUJE TO ŽIADNYM SPÔSOBOM. TOTO CVIČENIE JE DOBRÉ NA TO, ABY SME SA NESPOCHYBŇOVALI A MALI NEZLOMNÚ VIERU V TO, ČO ROBÍME.

/ 1. SILVA / ZAČÍNAME KONCENTRÁCIOU DO ZMYSLOVÝCH ORGÁNOV TELA AKO SÚ OČI, NOSNÉ DIERKY, JAZYK, UŠI, PRSTY RÚK A NÔH. VŠETKY ZMYSLY SI PREDSTAVUJEME VPRAVO OD HLAVY. ODVÁRAME SI AKTÍVNE SPOMIENKY NA VŠETKO, ČO SÚVISÍ S CIVILIZÁCIOU A JEJ NAJVÄČŠÍMI TECHNICKÝMI VÝDOBYTKAMI. ĎALEJ SI VIZUALIZUJEME PRED SEBOU NA OBRAZOVKE MONITORA NASLEDOVNÉ PREDSTAVY: AKO RÝCHLO A EFEKTÍVNE RELAXUJEME, AKO DOKÁŽEME ZVLÁDAŤ BOLESŤ, AKO OVLÁDAME SNY, AKO OVLÁDAME SVOJU SEXUALITU, AKO SI DOKÁŽEME STÁLE RÝCHLEJŠIE PAMÄTAŤ NOVÉ VECI, AKO PRIJÍMAME ZMENY, AKO SA VIEME SAMI LIEČIŤ, AKO SA STÁVAME VEŠTCAMI.

/2. SILVA / ZNOVU KLASICKÁ KONCENTRÁCIA DO ZMYSLOVÝCH ORGÁNOV. ZMYSLY VNÍMAME, AKO KEBY ICH BOLO DVAKRÁT TOĽKO. SKONCENTRUJEME SA DO VEĽKÉHO MOZGU A TU SILOU KONCENTRÁCIE VYHĽADÁME CENTRÁ RIADENIA JEDNOTLIVÝCH ORGÁNOV V TELE. KEĎ SA POSTUPNE NAUČÍME DO TÝCHTO OBLASTÍ KONCENTROVAŤ, TAK Z TÝCHTO CENTIER BUDEME AKTÍVNE PÔSOBIŤ NA SVOJE ORGÁNY V TELE. DO CVIČENIA VKLADÁME PREDSTAVY, AKO JE VŠETKO ZDRAVÉ A AKO TO OVLÁDAME.

/ 3. SILVA / ZNOVU KONCENTRÁCIA DO ZMYSLOV A PREDSTAVA, ŽE ZMYSLY SA PRESUNULI POD BRADU. ZÁROVEŇ SI SVOJU MYSEĽ PREDSTAVUJEME AKO ARCHÍV OBRAZOV, ZVUKOV, SLOV A POCITOV VŠETKÉHO DRUHU. NAŠE ÚSILIE JE ZAMERANÉ NA VYMAZÁVANIE VŠETKÝCH DRUHOV ZÁZNAMOV, KTORÉ BY NÁS MOHLI NEGATÍVNE OVPLYVŇOVAŤ. JE TO TECHNIKA VYHĽADANIA A DOSLOVA VYMAZANIA. TAKTO MOŽNO OVPLYVŇOVAŤ AJ INÉ OSOBY NA DIAĽKU. CVIČÍME TO V KĽUDE A TRPEZLIVO. NÁM PRI CVIČENIACH IDE O VYPESTOVANIE SCHOPNOSTI ČISTIŤ MYSEĽ OD VŠETKÉHO NEŽIADÚCEHO. CVIČENIE REGULUJEME POZITÍVNYM ALEBO NEGATÍVNYM VZŤAHOM K CVIČENIU, KTORÉ PRÁVE PREBIEHA. K TOMUTO CVIČENIU PRIDÁVAME ĎALŠIE CVIČENIE, KDE SA KONCENTRUJEME DO MOZOČKU A TO KONKRÉTNE DO OBLASTÍ, KTORÉ RIADIA CHOD MYŠLIENOK. ĎALEJ SA KONCENTRUJEME DO OBLASTÍ, KTORÉ RIADIA VÝBER OBRAZOV, ZVUKOV, VÔNÍ A HMATOVÝCH POCITOV.

/ 4. SILVA / ZNOVU KONCENTRÁCIA DO ZMYSLOV A PREDSTAVA, ŽE SA VYSUNULI PRED NÁS. Z TOHTO CVIČENIA DO PREDSTAVY, ŽE SA NEBUDEME ZAOBERAŤ SPOMIENKAMI, KEĎ SA NEDARILO A VŠETKO BOLO POZNAMENANÉ NEPRÍJEMNOSŤAMI. VYTVÁRAME SILNÝ BLOK, ABY SA TIETO SPOMIENKY NEAKTIVIZOVALI A CVIČIACI ANI V ŽIVOTE NEPRECHÁDZALI DO NECHUTENSTVA NEGATÍVNEJ MYSLE. ZNOVU SOM MUSEL NIEKTORÝCH UPOZORŇOVAŤ, ABY TO S CVIČENÍM MYSLELI SERIÓZNE A NIE IBA AKO ZÁBAVU, KTORÁ NIKAM NEVEDIE. CVIČENIE JE DYNAMICKÉ, KEĎ MÁME POCIT, ŽE ZMYSLY TELA SA ZMENŠUJÚ. DO SPOMIENOK VKLADÁME BLACK TAROTOVÉ OBRÁZKY. BLIŽŠIE POZRI PRÍSPEVKY ASTRO. NA TOTO CVIČENIE NAVÄZUJE ĎALŠIE CVIČENIE A TO ZAČÍNA KONCENTRÁCIOU NA ZMYSLY V POCITE, ŽE SA ICH PRSTOM RUKY DOTÝKATE. ZÁMERNE SI SPOMÍNAME NA TIE UDALOSTI, KEĎ SA NÁM DARILO A VŠETKO IŠLO AKO PO MASLE. ZNOVU SI PREDSTAVUJEME, ŽE VÝHRADNE TÁTO ČASŤ SPOMIENOK RIADI NAŠE KROKY K ÚSPECHU A ŠŤASTIU. ZÁROVEŇ TIETO PREDSTAVY POSILŇUJEME MANDALOVÝMI KARTAMI ŠŤASTNÝCH NÁHOD. NÁJDETE SI TIETO CVIČENIA V PRÍSPEVKOCH ASTRO. CVIČENIE REGULUJEME ZMENOU VZŤAHU K CVIČENIU, ČI UŽ AKO POZITÍVNY, ALEBO NEGATÍVNY. TAK ISTO VYTVÁRAME MECHANIZMY, ABY TÚTO OBLASŤ SPOMIENOK NEMOHOL NIKTO ZAVRIEŤ A ABY NATRVALO SPREVÁDZALA NAŠE KROKY. VŠETKO SA DEJE ZA POCITU HLBOKÉHO SPÁNKU A ZOTRVÁVANIA V ČULOSTI VŠETKÝCH REAKCIÍ.

/ 5. SILVA / ZNOVU KONCENTRÁCIA DO ZMYSLOV TELA A ODTIAĽTO DO CELÉHO NERVOVÉHO SYSTÉMU S PREDSTAVOU DROBNÝCH SVETIELOK V CELOM TELE. NASLEDUJE PREDSTAVA ROZDROBENIA ZMYSLOV NA DROBNÉ KÚSKY. KAŽDÝ CVIČIACI SA DO TOHTO STAVU DOSTÁVA SÁM A VNÚTORNÝM HLASOM SI VYDÁVA POVELY K CVIČENIU. VNÚTORNÝ HLAS MÔŽE ZNIEŤ AKO HLAS MATKY, OTCA, PRIATEĽA ALEBO DIEŤAŤA. VYTVÁRA SI KAŽDÝ OKOLO SEBA PREDSTAVU DESIATICH PYRAMIDÁLNYCH MIESTNOSTÍ, V KTORÝCH SA TOČÍ DESAŤ TIKAJÚCICH BUDÍKOV NA ŠPAGÁTIKOCH. NEUSTÁLE VYDÁVATE PRÍKAZ, ABY SA RÝCHLOSŤ TOČENIA MENILA, AŽ DO STATICKEJ POLOHY. ZNOVU POCIT PADANIA BUDÍKOV DO HLBÍN POD MIESTNOSŤAMI. ĎALŠIA KONCENTRÁCIA NA VŠETKY BUDÍKY A VŠETKY ROHY NARAZ VO VŠETKÝCH 10. MIESTNOSTIACH. POTOM NASTANE POCIT, ŽE KAŽDÚ MIESTNOSŤ NIEKDE TLAČÍTE A ZÁROVEŇ MÁ KAŽDÝ POCIT, ŽE MIESTNOSŤ POJEDÁ A KUSY Z MIESTNOSTI PREŽÚVA. MEDZI TÝM SA VŠETKY MIESTNOSTI STRÁCAJÚ A ZNOVU SA OBJAVUJÚ, AKO KEĎ ZAPÍNATE ALEBO VYPÍNATE OBRAZOVKU. V MIESTNOSTIACH OBČAS POČUJETE TIKOT HODINIEK. V TOMTO STAVE OMNOHO SILNEJŠIE OVPLYVŇUJEME SEBA, ALE AJ INÉ OSOBY.

/ 6. SILVA / ZNOVU KONCENTRÁCIA DO ZMYSLOV TELA A ODTIAĽTO DO CELEJ NERVOVEJ SÚSTAVY S PREDSTAVOU RÔZNYCH GEOMETRICKÝCH TVAROV, ČIAR, BODOV A PÍSMEN. MÁME V HLAVE POCIT KOMPLIKOVANÝCH PROJEKTOV NEJAKÉHO TECHNICKÉHO ZARIADENIA. K TOMU PREDSTAVA, ŽE ZMYSLY SA PRESUNULI MIMO TELA. VNÚTORNÝ HLAS VYDÁVA POKYNY NA VYTVORENIE BLOKOV PROTI NEŽIADUCEMU SPRÁVANIU. SPOMÍNAME NA UDALOSTI, KEĎ SME SI SPÔSOBILI ÚRAZ A NEŽELÁME SI, ABY SME SA DO TAKÝCHTO UDALOSTI DOSTÁVALI. SPOMÍNAME SI, KEĎ SME SA ZBYTOČNE DOSTALI DO HÁDKY A VYDÁVAME POKYN VNÚTORNÝM HLASOM, ABY SME TESNE PRED VZNIKOM TAKEJTO UDALOSTI NEMOHLI HOVORIŤ. SPOMÍNAME SI NA BOLESTIVÉ UDALOSTI A ZNOVU UKLADÁME DO PODVEDOMIA OBRAZ ALEBO PRÍKAZ, ABY SA TIETO STAVY NEOPAKOVALI A MY ZABUDLI NA TRÁPENIE. ZNOVU SI SPOMÍNAME NA OKOLNOSTI, KEĎ SME KONALI ZBRKLO A CHAOTICKY. UKLADÁME PROGRAM, ABY SME SA VŽDY UPOKOJILI A IŠLI DO LETARGIE. ZNOVU SI SPOMÍNAME, KEĎ SME SA DO LETARGIE PREPADLI A VYTVÁRAME PROGRAM, ABY SME SA DOKÁZALI ZMOBILIZOVAŤ A ÍSŤ, AKO SA HOVORÍ, ĎALEJ. ZNOVU SI SPOMÍNAME NA BOLESŤ A TO FYZICKÚ BOLESŤ A VYTVÁRAME PROGRAM NA UTLMENIE BOLESTI A ZABUDNUTIE TÝCHTO NEPRÍJEMNÝCH STAVOV. ZÁROVEŇ SA UČÍME NA DIAĽKU POMÁHAŤ AJ INÝM OSOBÁM. CVIČENIA SÚ EFEKTÍVNEJŠIE, KEĎ ICH CVIČÍME BEZ POCHYBNOSTI A ÚPLNE IM VERÍME.

/ 7. SILVA / ZNOVU KONCENTRÁCIA DO ZMYSLOV TELA A PREDSTAVA, ŽE SÚ OKOLO HLAVY. ODTIAĽ SME SI UVEDOMOVALI ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ POVAHY AKO JE HYSTERICKÁ, EPILEPTICKÁ, SCHIZOFRENICKÁ A PSYCHOPATICKÁ POVAHA. BLIŽŠIE VÁS ODKAZUJEM NA PSYCHÉ ŠKOLU NA MOJICH INTERNETOVÝCH STRÁNKACH. SPOMÍNALI SME SI NA STAVY STRACHU A OBRAZY STRACHU SME PRERÁBALI DO AGRESÍVNYCH PREDSTÁV. TRÉNOVALI SME AJ STAV PUDU SEBAZÁCHOVY. TEDA KAM NÁS AŽ VLASTNÝ STRACH DOKÁŽE ZAHNAŤ. U KAŽDÉHO TO BOLO RÔZNE, ALE NIEKTORÍ SA DALI ZAHNAŤ AŽ DOSLOVA DO TRUHLY A TO UŽ MOŽNO KONŠTATOVAŤ, ŽE PUD SEBAZÁCHOVY UŽ NIE JE A TEDA JE POŠKODENÝ. DOTYČNÝ NEDOKÁŽE PREJSŤ DO STAVU AGRESIVITY. SPOMÍNALI SME SI NA STAVY DEPRESIÍ A ICH LIKVIDÁCIE PREDSTAVOU, AKO SVOJU NECHUŤ NA VYKONANIE NIEKTOREJ PRÁCE PREKONÁME PREDSTAVOU, AKO TO SPRAVÍME. TEDA KAŽDÝ SI PREDSTAVOVAL VŠETKO V PODOBE OBRAZOV. NA ZÁVER SME SI AKTIVIZOVALI SEXUÁLNE PREDSTAVY A UVEDOMOVALI SI, ČO TO JE BYŤ PRÍJEMNE SEXUÁLNE NALADENÝ, ČO TO JE BYŤ PRÍJEMNE NALADENÝ NA ÚROVNI EROTOGÉNNYCH ZÓN TELA, ČO JE TO BYŤ POHLAVNE NALADENÝ NA ÚROVNI POHLAVNÝCH ORGÁNOV.

/ 8. SILVA / ZNOVU SME SA SKONCENTROVALI DO ZMYSLOV A PREDSTAVA, ŽE SA PRESUNULI DO ORGÁNOV TELA. ODTIAĽ SME SI PRED SEBOU PREDSTAVOVALI VLASTNÉ ORGÁNY TELA AKO SÚ ZDRAVÉ A VITÁLNE. PO TOMTO SME SI PREDSTAVOVALI, AKO ICH NA OPERAČNOM STOLE PRSTAMI SEKÁME, REŽEME ALEBO STLÁČAME. VŠETKÝCH SOM UPOZORŇOVAL, ABY PREDSTAVY BOLI ČO NAJREALISTICKEJŠIE A PREHNANE SI VERILI, ŽE SME NAJFENOMENÁLNEJŠÍ LIEČITELIA. NA ZÁVER TOHTO CVIČENIA SME SA DIAGNOSTIKOVALI TAKZVANÝMI CIGÁNSKYMI KARTAMI, TIETO KARTY DOBRE OZNAČUJÚ, KDE SÚ CHORÉ MIESTA. BLIŽŠIE SI O TÝCHTO KARTÁCH NÁJDETE V ASTRO PRÍSPEVKOCH.

/ 9. SILVA / ZNOVU SME SA SKONCENTROVALI DO ZMYSLOV TELA S POCITOM, ŽE ICH NEMÁME. Z TEJTO PREDSTAVY DO POCITU HLBOKÉHO SPÁNKU SME SI OTVÁRALI SNOVÚ PAMÄŤ. CIEĽOM CVIČENIA JE, ABY SME V SNOVEJ PAMÄTI LIKVIDOVALI NEŽELANÉ SNY A AKTIVIZOVALI TIE SNY, KTORÉ NÁM MÔŽU VŠESTRANNE POMÁHAŤ NAPRÍKLAD TÝM, ŽE VYRIEŠIA NAŠE PROBLÉMY. ZÁROVEŇ SME VKLADALI DO SNOVEJ PAMÄTE OBRÁZKY ARCHANJELSKÝCH KARIET. BLIŽŠIE POZRI ASTRO A SNOVÚ ŠKOLU. K CVIČENIU SME PRIDALI TECHNIKU UPRATOVANIA SNOV U INÝCH OSÔB, KTORÉ VPLÝVAJÚ NEGATÍVNE NA NAŠE SNY. NA ZÁVER SME KONTROLOVALI VZŤAH K SNOM. NIEKTORÍ CVIČIACI LEN ŤAŽKO MENIA SVOJE DOTERAJŠIE POSTOJE. U NIEKTORÝCH NASTAL V POSTOJI K SNOM MIERNY POKROK.

/ 10. SILVA / ZNOVU SME SA SKONCENTROVALI DO ZMYSLOV TELA S POCITOM, ŽE SÚ VŠETKY VZADU ZA HLAVOU. NACVIČOVALI SME VLASTNE POCIT REZONANCIÍ PRI SPOMIENKACH NA RÔZNE DRUHY ČINNOSTI AKO ŤAŽKÁ A ĽAHKÁ PRÁCA, RELAXÁCIA, PREMÝŠĽANIE, SPÁNOK A BEZVEDOMIE. IDE O NÁCVIK POČTU REZONANCIÍ, TEDA POČTU KMITOV ZA SEKUNDU. BLIŽŠIE VO FREKVENČNEJ ŠKOLE.

Pridaj komentár