Vydavateľ: Synergie, Praha
Autor: Ulrike Hinrich a Petra Schneider

Karty majstrovského tarotu som si najprv jednotlivo popozeral v snahe si ich čo najlepšie uložiť do pamäte. Snažil som sa na rozložených kartách vnímať čo najviac detailov. Potom som si karty znovu rozložil pred seba a vychutnával som si ich farebnosť.

Uvedomoval som si, že sila týchto kariet je v tom, že mi našepkávajú, ako jednať s ľuďmi v mojom okolí a to tak, aby som im mohol čo najlepšie pomôcť za predpokladu, že sa snažím hľadať také riešenia, ktoré sú obojstranne prospešné pre mňa aj dotyčnú osobu. Takto tieto karty zabraňujú tomu, aby som v osobnom kontakte s danou osobou nevyvolával negatívne reakcie a zbytočne sa takto nevystavoval neúspechu.

Môžem tu teda hovoriť o snahe čo najúspešnejšieho spôsobu jednania. Po týchto základných cvičeniach som si začal navodzovať veštecký stav a to pocitom napojenia na veštecky schopnú osobu. Zároveň som sa snažil dostať nervstvo svalov do určitého stavu nervozity a chvenia, ako keby mi bola mierna zima. Bližšie o navodzovaní vešteckého stavu vo Vešteckej škole. V ďalšom nácviku som si karty rozložil pred seba a prstom ľavej ruky som na jednotlivé karty kreslil ľubovoľné špirály.

Tieto špirály som kreslil aj okolo kariet, ktoré som mal rozložené pred sebou. V ďalšom kroku som si znovu karty zamiešal a voľne rozložil pred seba. Zároveň som sa snažil koncentrovať na osobu, s ktorou sa budem rozprávať. Predstavoval som si seba a danú osobu, ako sa spolu rozprávame o problémoch, ktoré nás trápia. Všetko si to predstavujem, ako keby sa to dialo na divadelnom javisku, kde som ja a daná osoba. Mám pocit, že nacvičujem divadelnú hru. V tomto stave prechádzam jednotlivé karty a hľadám tu najvhodnejšiu, ktorá mi najlepšie pomôže. Keď si kartu vyberiem, tak sa na ňu chvíľu pozerám a potom sa snažím vycítiť správny spôsob jednania s danou osobou. Tarotová karta mi buď niečo rozpráva, alebo vytvára obrazovú predstavu.

Je dobre, keď si vsugerujem, že tarotové karty sú živé osoby a nielen papierové obrázky. Na tejto sugerácii mi musí veľmi záležať a nemal by vznikať žiadny, ani ten najmenší pocit pochybnosti. Tak isto si bez pochybností snažím navodiť stav absolútnej dôvery v to, čo mi tarotové karty povedia. Nepochybujem o tom, že sú najmúdrejšie. Uvedomujem si, že len neustálym cvičením a používaním možno dosiahnuť dobré výkony. Omyly, ktoré sa zo začiatku môžu objaviť, pripisujem vždy sebe.

Postupne s kartami pracujem a to podľa možností každý deň, len každodenná prax prinesie profesionálne veštecké výkony. Ďalšou možnosťou pri práci s týmito kartami je si ich znovu pred seba rozložiť a každej sa pýtať, ako by jednala s dotyčnou osobou. Každá karta mi naznačí, o ktorú osobu ide a ako s ňou úspešne jednať. Osobne som veľmi rád, že sa mi tieto karty dostali rúk a pomohli naučiť ma lepším komunikačným schopnostiam, aj keď zo začiatku mi neboli tieto karty dvakrát po chuti. Začal som sa radami kariet riadiť aj v praxi.

Pridaj komentár