Osoby, ktoré mali prirodzené stigmy ako prejav chorobnosti. Stigmy robené vedome a zámerne. Stigmatici, ktorí si poranenia tela robili nabodávaním ako napríklad v Indii. Stigmatici, ktorí si dokážu nasugerovať stigmy a uveriť, že ich skutočne majú. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme vytrvalo v bádaní náboženských systémov celej histórie ľudstva. Zahŕňame sem obdobie od pravekého človeka až po dnešný vek nášho letopočtu. V prvom rade sme skúmali a cvičili stavy tých, ktorí prežili klinickú smrť a dokázali pozmeniť svoje neuróny vo veľkom mozgu tak, aby vedeli chodiť do informačných polí, ktoré sú vytvorené zo spomienok mŕtvych ľudí a zvierat celej histórie planéty Zem. Teda do obdobia asi 600 miliónov rokov pred naším letopočtom.

Pri klinických veriacich sme sledovali na mnoho prípadoch ich prejavy a to presun psychických podnetov na veľký mozog a otvorenie cesty do spomienok mŕtvych osôb. To im dávalo veľkú múdrosť, poznanie histórie, prísun anjelských šamanských sfér, vodcovské schopnosti a podobne.

Následne sme začali skúmať tých, ktorí sa dali zaradiť do kategórie veriacich so stigmami. Budujeme rozsiahly archív ľudí so stigmami a zároveň skúmame ich prejavy po smrti. Ich prejavy skúmame v živých stigmatikoch, stigmatikoch, ktorých spomienky odišli do sveta mŕtvych a tak isto ich záznamy v magnetických poliach magmatického jadra Zeme.

Stigmatikov sme začali deliť do určitých kategórií a to podľa toho, či mali stigmy ako chorobný stav tela alebo mali stigmy ako proces násilného každodenného tvorenia stigiem. Potom delíme stigmatikov na tých, ktorých info polia sú vo svete mŕtvych uzatvorené a pasívne bez známok aktivity. Potom ich vo svete mŕtvych delíme na aktívne info polia. Aktívne info polia delíme na tie, ktoré neustále fotia a zbierajú informácie zo sveta živých ľudí. Tak isto info polia môžu fotiť a zbierať info polia priamo vo svete mŕtvych. Tak isto sú tu info polia, ktoré neustále fotia magnetické zápisy magmatického jadra Zeme. Potom sú stigmatici, ktorí niekde putujú. Potom sú stigmatici, ktorí útočia na živých ľudí. Potom sú stigmatici, ktorí sú pri vhodných podmienkach schopní reinkarnovať sa do ľudí.

Nácvik sme realizovali v šamanskom prírodnom vedomí. Snažili sme sa, aby sme sa dostali do stavu, keď nevieme čítať, písať a premýšľať. A to je vedomie prírodného človeka. Tu si niektorí mohli aktivizovať zasvätenie do stigmatických stavov. V žiadnom prípade necvičíme stigmatické stavy vo vedomí rozumu dnešných ľudí. Možno všetko cvičiť vo vedomí pravekého človeka alebo vo vedomí zvieracom.

Nasleduje sugerácia uverenia, že máme stigmy všade na povrchu tela, vo vnútri tela. Musíme si nasugerovať všade pocit bolesti. Najlepšie na každom kúsku tela. Treba uveriť, nepochybovať a bez mihnutia oka zrealizovať stigmy všade. To dovoľuje, aby sa okolo nás vytvoril veľký kotúč ako menší balón veľký asi 2 metre. Je podelený na sektory a v každom uložíme predstavy o jednotlivých ezoterických školách. Všetky predstavy a spomienky ženieme cez kostnú hmotu a z kostí do jednotlivých obalov okolo tela.

Zároveň sa usilujeme vkladať do stigmatického obalu aj foto informácií uložených každú sekundu do magnetických polí magmatického jadra Zeme, ktoré ide až do priestorov galaxie. Následne si otvárame sugeratívne stav klinickej smrti a robíme foto odtlačok tých stigmatikov, ktorí nám môžu nejako pomáhať pri tvorbe vlastných stigiem. Najradšej prírodných šamanov s anjelskými sférami, aby nás pri nácviku usmerňovali.

Vymieňame si pocity, hľadáme logické súvislosti. Preberáme agresívne informačné polia vo svete mŕtvych ľudských spomienok a vytvárame ochranu z magických rituálov, zo zápisov o týchto cvičeniach. Všetko kabalizujeme pre bezpečie a dávame do znakov. Niektoré info polia stigmatikov sú tak aktívne, že pri klinickej smrti niektorej osoby dokážu tvrdo roztrať všetky spomienky do prostredia klinickej smrti. Jednoducho sú silne devastačné, tak ako za života. Našou snahou je udržať všetky spomienky čo najviac pokope a nie rozlietané v celom svete mŕtvych, o čo sa často usilujú info polia niektorých mŕtvych stigmatikov.

Pridaj komentár