Pyramidálne stavby. Kultové stavby rôzneho druhu. Vnútro kultových stavieb. Priestor okolo kultových stavieb. 6 neurónových oblastí a kultové stavby. Sugerácia kultových stavieb. Seans vedomie magmatických zápisov. Sexus a aura. Pyramidálne spomienky. Anjelské sféry transformované cez pyramidálny tvar. Anjelské elementáre cez pyramidálny tvar. Božstvá Egypta v makro a mikro svete. Zasvätenie pyramidálne. Pyramidálna mágia. Transport anjelov šamanov cez pyramídu. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v otváraní ezoteriky kultových stavieb. Treba si uvedomiť, že kultové stavby v šamanských kultúrach hrali významu úlohu. V prvom rade neslúžili pre ľudí ako príbytok, sklady alebo hrobky. Tak sa stávalo neskoršie. Postupom času kultové stavby strácajú svoj magický charakter a prestávajú fungovať ako zasväcovacie strediská, kde sa magickými prostriedkami transformovala ľudská psychika. Prichádzajú novodobé mechanizmy vzdelávania ľudí podľa náboženských obrázkov, písma a príbehov o ľudskosti a vzdelanosti. Dnešné náboženské stavby stratili svoj kultový a zasväcovací charakter.

Ako ezoterici sa zaujímame o kultové stavby nielen z hľadiska historického ako historici alebo architekti, ktorí čerpajú nápady zo stavieb minulosti. Sme historici a architekti zároveň a k tomu ezoterici, ktorí chcú obnoviť tradíciu stavaním a využitím kultových stavieb pre zasväcovacie účely. Kultové stavby, do ktorých zahŕňame aj pyramídy, budeme upravovať tak, aby vytvorili najintenzívnejšie prostredie pre zasväcovanie, ktoré sa deje do prírodného vedomia, ktoré má každý z nás v sebe uložené. Ezoterik je osoba, ktorá pozná z hľadiska historického kultové stavby, ale obnoví ich zasväcovací charakter. Dokonca budeme stavať kultové stavby pre univerzálne účely zasväcovania tak, ako to nedokázali robiť ani naši predkovia.

Na začiatku meditácie je potrebné sa na seba skoncentrovať z povrchu šedej kôry veľkého mozgu a nie z očí, nosa, jazyka a končekov prstov. Všetko zvnútra. Koncentrujete sa do svojho fyzického vnútra a to sú orgány, systémy a časti tela. Do fyzickej schránky prenikáte psychicky a nie ako ihla injekčnej striekačky. Treba si tento rozdiel dobre uvedomiť. Vlastne duchovná cesta je cesta prieniku vašej psychiky, vášho ega, túžob a cieľov. Psychicky treba preniknúť doslova všade, do orgánov a systémov tela, neskoršie až na úroveň buniek, molekúl, atómov a častíc na základe kmitania, blikania a rezonovania opísaného v Silva škole.

Po tomto prieniku sa preniká do 6. neurónových oblastí tela a to je šedá kôra veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a ganglií. Aj tu na prienik použijete Silva techniky blikania, kmitania a rezonovania. Neurónovými oblasťami vstupujete na pôdu svojej psychiky a procesov riadenia všetkej činnosti v organizme. Neuróny slúžia ako úložný priestor na spomienky, ako centrá riadenia všetkých pochodov v tele. Môžeme to prirovnať programom v počítači, ktoré ho riadia a dovoľujú jeho fungovanie. Aj sem sa vstupuje psychicky a nie ako skalpel operátora.

Prenikli sme koncentráciou do neurónových oblastí a je možné začať aktívne oživovať všetky spomienky na pyramídy, ktoré máte uložené v pamäti. Jednoducho beží proces spomínania na všetky pocity. S týmito spomienkami plníte celé telo. To je začiatok meditácie.

Tí, ktorí prešli zasvätením, si spomenú na pyramidálne zasvätenie a aktivizujú ho pomocou spomienok. Tí, ktorí nemajú zasvätenie, si pomôžu obrázkami v galérii Zasvätení. Zasvätenie sa aktivizuje a preniká všade. K tomuto zasväteniu aktivizujete ďalšie zasvätenie a to do magických rituálov. Prípadne robíte vlastnú ritualistiku, ktorú kvalitne ovládate. Samozrejme, že ste v prírodnom vedomí a nie v ľudskom vedomí dnešných ľudí. Nasugerujete si a uveríte, že neviete čítať, písať a premýšľať dnešným spôsobom. Týmto sa prepnú neurónové oblasti a otvorí sa prírodné vedomie šamanov, ktorí mali spoločné vedomie. Ešte nerozlišovali toto je tvoje a toto je moje. Tak isto sa cítili ako pyramída. Teda boli v určitej jednote. Treba dodržiavať túto procedúru a nepracovať v ľudskom režime dnešných ľudí.

Následne si zmontujete štandardnú pyramídu a začína vaša prax pyramidálneho vedomia. Pracujete s vnútrom pyramídy a to pre psychické účely. Chcete, aby ste vy sami boli vo vnútri tela aj vo vnútri psychiky ako vnútro pyramídy. Potom môžete do vnútra pyramídy vložiť svoje psychické problémy. Zároveň vnútro pyramídy upravíte tak, aby vám čo najsilnejšie pomohlo k riešeniu a stabilizácii psychiky. Potom sa skoncentrujete na vonkajší priestor a začínate s liečebným procesom. Skoncentrujete sa na priestor okolo pyramídy a upravíte ho tak, aby liečilo vaše telo alebo konkrétne miesto v tele.

Po týchto cvičeniach nasleduje otvorenie anjelských sfér šamanov, ktorí mali počas života veľkú detskú žľazu v oblasti hrude a produkovali v sebe priesvitné postavy pierkových, meteoritických a iných anjelov. Kto má zasvätenie do anjelov, tak si tieto zasvätenia otvorí a kto nie, prezrie si obrázky zo zasvätení do anjelských sfér a usiluje sa vhodne naladiť. Zároveň si uvedomujete, že Božstvá Egypta vznikli transformáciou predstáv o šamanských anjeloch cez pyramidálny priestor. Nie anjelských predstáv dnešných ľudí ani anjelských elementárov. Pod elementárom tu rozumieme plastickú a priestorovú predstavu rôznych veľkostí anjelov, ktorí sú nabití rôznymi predstavami dnešných ľudí o láske, ochrane a podobne. Tieto predstavy musia byť nabité magickými rituálmi prírodných šamanov. A to je zásadný rozdiel. Preto sa aj stratil duchovný kontakt s Božstvami Egypta. Na kontakt je potrebné prírodné vedomie šamanov a elementárne predstavy ako dokonalé kópie šamanských anjelov a nie ľudských.

Zároveň si začnete pyramídu upravovať tak, aby ste mohli otvoriť anjelské sféry vo svete mŕtvych. Uvedomte si rozumovo, že po smrti prírodného šamana, ktorí tvoril šamanského anjela, napríklad pierkového, sa tento od neho počas smrti odpája a je uložený vo svete mŕtvych spomienok osobitne. A tu nastupuje kultová stavba pyramídy, ktorá umožňuje otvoriť na danom mieste túto dimenziu sveta anjelov šamanov. A tak si upravíte pyramídu, aby ste mali pocit, že sa prechádzate medzi anjelmi Egypta, ktorí sa vám predstavia ako obrovské množstvo božstiev Egypta, ako ich poznáte z obrázkov o Egypte. Keď sú božstvá Egypta otvorené okolo vás, máte pocit, ako keby vám predstavy božstiev sami vylietali z pamäti. Je to určitý veštecký výkon. Prítomnosť týchto božstiev dovoľuje priame zasväcovanie anjelskými sférami a určite budeme takéto zasvätenie realizovať cez kultové stavby. Otvoríte svet mŕtvych anjelov Egypta všetkých pyramidálnych stavieb. Mimochodom vo svete mŕtvych, kde sa vstupuje cez klinickú smrť, sú anjelské božstvá umiestnené okolo celého rovníka asi 50 až 100 km od povrchu Zeme.

Nasleduje ďalšie posilnenie pyramidálneho stavu a to sugeráciou klinickej smrti a uverenie, že zomierate. Skľudníte sa, utíšite svoje telo a prepnete pod sugeráciou šedú kôru veľkého mozgu, z ktorej vaša psychika a nie časť mozgu preniká do sveta mŕtvych spomienok prírodných šamanov. Správate sa ako turisti a fotíte vhodné info polia spomienok mŕtvych šamanov. Nečakajte, že tu nafotíte nejaké pekné foto. Informácie mŕtvych prírodných šamanov sú ako zakódovaný signál a preto ich dekódujeme vo vlastných spomienkach, ktoré sa vám pri fotení objavia vo vašej hlave. Je to posilnenie anjelských sfér prírodných šamanov.

Ešte zdatnejší jedinci sa skoncentrujú do hormonálnych žliaz a otvoria si cestu do záznamov o živote ľudí, a teda aj prírodných šamanov v magnetizme magmatického jadra Zeme, ktoré neustále ukladá o nás magnetické záznamy. Znovu tu nič nevidíte, lebo ide o magnetické záznamy a nie uloženie fotografií alebo filmu. Kto má magmatické a seansové zasvätenie, tak si ho v prírodnom vedomí šamanov otvorí a použije. Znovu žiadne naťahovanie zápisov do seba, ale iba foto ako turista, ako spomienku.

Ďalšie posilnenie môže nastať tým, že sa napojíte na tukový orgán a podľa pokynov o transformácii tuku tela podporíte pyramidálne vedomie a pyramidálne výkony vhodnou chémiou cez tuk tela a nie cez orgány a bielu mozgovú hmotu. Extrémne ezoterické výkony ničia prirodzenú chémiu ľudského tela.

Môže nasledovať posledný meditačný výkon a to priame spojenie s egyptskými božstvami priamo cez pyramidálnu stavbu. No je potrebné, aby ste išli do pozície pokory a úcty, kde vy osobne nič neznamenáte a všetko sú egyptské anjelské božstvá. Je to potrebný účelový postoj, ktorý dovoľuje transformovať vaše anjelské predstavy šamanov na božstvá Egypta a vzájomne komunikovať.

Pridaj komentár