Požiadali ste ma, aby som po čase znovu zhodnotil vaše snaženie k zdraviu a dlhovekosti. Tuk tela sa rýchlo modifikuje a produkuje stále viac látok. Ešte je čo budovať, aby ste využili všetky potenciály, ktoré v sebe skrýva ľudský organizmus.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo všetky oblasti výskytu neurónov. Cítiť, že sú všetky meditačne prepojené do vzájomného celku. Stav ako u 20 ročnej zdravej osoby. Váš skutočný vek je 46 rokov. Hladina U vitamínu je vysoká.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo všetky nervové dráhy a zakončenia v celom tele. Stav ako u 14 ročnej zdravej osoby. Hladina E vitamínu je vysoká.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo obkreslilo všetky časti pankreasu. Stav ako u 15 ročnej osoby. Cítiť, že hladina C vitamínu cez kožu výrazne stúpla.

Geriatrická diagnostika kĺbových spojov: kyvadlo obkreslilo všetky kĺbové spoje v poriadku. Stav ako u 14 ročnej osoby. Pohybujete sa zo svalov a nie z kĺbov, čím si ich šetríte.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa a kostnej drene: kyvadlo obkreslilo všetky oblasti v poriadku. Stav ako u 20 ročnej zdravej osoby. Kmeňové bunky všade v poriadku. Spomalili činnosť z dôvodu zvýšenej starostlivosti o základné bunky.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo obkreslilo túto oblasť v poriadku. Stav ako u 30 ročnej zdravej osoby. Kmeňové bunky sa prebrali z latentného spánku a obnovujú, čo sa dá. Vznikajú nové lymfatické uzliny na viacerých miestach. Vnímam silnú starostlivosť tukového orgánu a látok sem smerujúcich.

Geriatrická diagnostika mozgovomiešny mok, orgány tela: kyvadlo obkreslilo všetky orgány tela. stav ako u 10 – 20 ročnej zdravej osoby. Kmeňové bunky v pľúcach sa prebrali. Terapia prikladaním mramorovej platničky nabudila kmeňové bunky v tejto oblasti.

Geriatrická diagnostika koža, svaly, kosti, tuk: kyvadlo obkreslilo všetky oblasti v poriadku. Koža a kmeňové bunky sa prebrali k vyššej aktivite a obnove kože. Všetko v stave ako u 10 – 20 ročnej osoby. Tukový orgán produkuje už 2 200 užitočných látok. Modifikácia tuku pokračuje ďalej, vnímam plochy 10×10 cm, 2×2 cm, ale aj 50×2 cm. Biochémia tela produkuje už 2×100 l a pripravuje sa zvýšiť produkciu. Biochémia mozgu sa zvýšila na 3×40 l a vnímať pochod ďalej.

Geriatrická diagnostika základných buniek: dosahuje už podobu 4, čo je vyššia životnosť. Obnova buniek bude trvať 3 roky, čo je šetrenie potenciálu kmeňových buniek.

Možnosti tvorby nových kmeňových buniek: zatiaľ sa netvoria nové kmeňové bunky, ale vnímam prípravu organizmu na túto aktivitu. Modifikácia tuku na dlhé pásy a aktivita v membránovitých a šľachovitých častiach tela.

Geriatrická diagnostika imunitná: obidve imunity dosahujú vysoké objemy a prenikajú do celého tela.

Geriatrická diagnostika tukového orgánu: 2 200 látok vytvorených v tuku nahrádza hlavne už slabnúcu činnosť orgánov a hormonálnych žliaz. Tukový orgán pripravuje tvorbu liečivých látok. Začína mať silný podiel na psychických pochodoch. Je v ňom prísna disciplína. Vo výstavbe je tuková zložka pre tvorbu nových kmeňových buniek.

Pridaj komentár