Pokračujeme v základnom výcviku klinickej smrti, cez skľudnenie a utíšenie tela a mysle. Následne uverenie, že zomierate, koncentrácia do veľkého mozgu a trochu nad mozog. Totálne uverenie a nespochybňovanie, že zomierate. Prepnutie neurónov a uvoľnenie energetického obalu do priestoru okolo vás. Otvorenie si cesty do sveta mŕtvych. Alebo napojenie sa na diaľku na inú osobu, požiadať o kontakt a naučiť sa, ako vyzerá stav klinickej smrti. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Keď si otvoríte stav klinickej smrti, tak ste si otvorili cestu do sveta mŕtvych. Tento svet alebo táto dimenzia obsahuje skoro všetky spomienky všetkých zvierat a ľudí od doby 600 miliónov rokov pred naším letopočtom až po dnešný rok 2006. Teda je stvorený zo spomienok ľudí a zvierat. Človek alebo zviera zomrú a do tejto dimenzie odídu všetky spomienky z neurónov, to je vaša pamäť a pamäť každej osoby, ktorá žila a potom zomrela. Potom sem idú spomienky uložené v kostnom systéme niektorých ľudí. Potom sem idú spomienky v prípade poškodenej miechy. Ide o energetický priestor nad hlavou. Potom sem idú spomienky z mediálneho stavu a to koncentrácie na jeden bod.

Svet mŕtvych spomienok nevyzerá ako množstvo obrázkov a pocitov. Skorej to vyzerá, ako keď váš hlas prejde digitalizáciou v mobile a treba tento zápis odkódovať vešteckým výkonom. Svet mŕtvych je plný spomienok na makrosvet, ktorý je okolo nás, ale je plný aj na úrovni mikrosveta. Do mikrosveta zapisujú spomienky osoby, ktoré počas života ovládali rezonancie, vibrácie a kmitanie. Bližšie v Silva škole.

Svet mŕtvych možno deliť na info polia zvierat, info polia pravekých ľudí uložených do oblastí tektonických porúch, ktoré nepriamo pôsobia do sveta mŕtvych, na info polia prírodných ľudí šamanov, na info polia dnešných ľudí.

Svet mŕtvych možno deliť na pasívne info polia, ktoré neboli nabité žiadnymi túžbami alebo túžbou po večnom odpočinku. Potom sú tu info polia, ktoré si nesú nejakú túžbu po aktivite ako pomáhať ľudstvu, túlať sa svetom mŕtvych, ktorý je mimochodom všade v makro aj mikrokozme od dnešných čias až do nekonečnej minulosti.

Svet mŕtvych možno podeliť aj na mŕtve informácie, ktoré niekto zo sveta mŕtvych uviazal do niektorého objektu. Uvoľnenie týchto info polí je možné iba po zničení objektu roztavením a podobne. Info polia sveta mŕtvych možno sťahovať do živých ľudí, ale nedoporučuje sa. Lepšie je fotenie, ale nie znakov. Ostatné je možné fotiť.

Svet mŕtvych obsahuje túžby niektorých jedincov po reinkarnácii. Tá sa deje do ľudí s fantómovými bolesťami. Tá sa deje do ľudí, ktorí sa ocitli v klinickej smrti a vrátili sa naspäť. A tak isto do detí. Najvyššia forma vo svete mŕtvych duší je stav stigmatických kotúčov, ktoré sa vytvárajú ľudom, ktorí majú fyzické stigmy, alebo ich dosiahli sugeráciou stigmatických stavov. Táto forma po smrti môže pokračovať v tom, čo robila za života. Kopíruje spomienky ľudí, odoberá ľudom spomienky. Ukladá do ľudí fotografie info polí mŕtvych ľudí v 4. roku života, v 12. roku života, v 20. roku života a podobne.

Svet mŕtvych obsahuje aj info polia iných, už mŕtvych foriem života a možno aj spomienky mŕtvych niektorej živej formy života niekde vo vesmíre vo vzdialenostiach biliónov svetelných rokov. Budeme sa usilovať skúmať tento sektor.

Svet mŕtvych ľudí a zvierat osobitne obsahuje anjelské sféry šamanov, ktorí mali aj v dospelosti detskú psychiku. Po ich smrti sa anjelské sféry oddelili od zomierajúcich šamanov a tvoria vo svete mŕtvych samostatnú položku.

Preskúmali sme aj jednotlivé reinkarnačné procesy vo svete mŕtvych voči svetu živých. Pokiaľ si plánujete život po smrti, tak ho programujte nielen na reinkarnáciu na ľudí, ale aj iné reinkarnačné možnosti priamo vo svete mŕtvych. A hlavne nácvik stigma stavov. Potom reinkarnácie viažte na všetky vývojové formy ľudskej populácie donekonečna. Tak isto programujte vo svete mŕtvych aktivitu a túžbu po tejto aktivite v makro svete aj mikrosvete. V nekonečnom priestore a nekonečnom čase, ktorý nikdy nekončí a nikde nezačína.

Pridaj komentár