Venujeme sa psychickému prieniku do čiernej diery v našej Galaxii. Z tejto čiernej diery prenikáme do iných čiernych dier až do vzdialeností 5 miliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj v Nahrávkach: Kozmos MP3.

Tento zápis má svoje obrázky. Vyhľadaj: Galérie: Mapy v ezoterike. Pod názvom: Svet čiernych dier v danom priestore.

Hovoríme o 6. duchovnej ceste, ktorá pestuje kozmické vedomie tých jedincov, ktorí sa narodili hyperaktívnym matkám počas stavu tehotenstva. Hovoríme tu o jedincoch, ktorí sa narodili znetvorení a zmrzačení a ich pohybové vzorce uviedli ich psychiku do stavu psychického prieniku do kozmu. Hovoríme tu o kozmonautoch, ktorí boli na obežnej dráhe dlhšie ako 4 mesiace a ich psychika sa zmenila na kozmickú psychiku. Teda po návrate ich psychika preniká do určitej miery do kozmu a nie je plne skoncentrovaná na planétu Zem. Tieto konštatovania sme si nevycucali z prsta, ale sú výsledkom vytrvalého vešteckého bádania psychických porúch ľudskej mysle a reálne existujúcich jedincov dnešnej doby. Tak isto bola možnosť sa osobne stretnúť s takýmito jedincami.

V žiadnom prípade nešlo o osoby, ktoré psychicky prenikali do svojich fantázií uložených v spomienkach vlastnej hlavy. Týmto smerom ezoterika nejde, aj keď drvivá časť ezoterikov pestuje ezoteriku vo svojej fantázii. Pokiaľ ezoterik pracuje vo svojich spomienkach, tak iba za účelom reinkarnácie, ale jej základom sú reálne zážitky a nie prebujnené fantázie na spôsob spisovateľov a umelcov. Keď robíte reálnu ezoteriku, tak to sú zvyčajne nepríjemné stavy a nie niečo pohodové, keď si vytvárate o duchovne vlastne ničím neviazané fantázie.

Ezoterik si často prezerá obrázky o kozme a ukladá si ich do pamäte. Využije všetok dostupný materiál o kozme a dobre si ho zapamätá, aby ho mohol použiť vo vešteckom vnímaní kozmu. Ezoterik si špeciálne prezerá všetky obrázky o čiernych dierach a ukladá si ich do pamäte. Uvedomuje si, ako vlastne fungujú čierne diery na základe vedeckého bádania a za základ berie vedecké hypotézy o fungovaní čiernych dier.

Potom nasleduje ďalšia fáza rôznych druhov koncentrácie do miechy v chrbtici a neurónov v mieche, ale aj ako základ ostatných neurónových oblastí v ľudskom tele. Pohybové neuróny tvoria asi 20 % z celkového obsahu neurónov v oblastiach výskytu neurónov. Ide o rozumovú koncentráciu, ide o koncentráciu v stave zaspávania a ide o pohybovú koncentráciu na základe nervových platničiek vo svaloch tela. Ide o koncentráciu cez mozoček do všetkých miechových neurónov tela. Ide o sugeráciu bolesti do neurónových oblastí tela. Ide o koncentráciu cez sugeráciu chorobných stavov v neurónoch miechy. Ide o koncentráciu cez biochemickú sugeráciu užitia vhodných byliniek. Ide o koncentráciu cez pozíciu prstov rúk v určitej nehybnosti. Ide o koncentráciu na základe tlaku dlane o určitú časť tela. Ide o koncentráciu na základe tlaku ruky a malého guľovitého objektu pod dlaňou. Hovoríme o mandale prenikajúcej do oblasti miechových neurónov. Toto sú základne cvičenia psychického prieniku do miechových neurónov. Všetky tieto techniky sú pomocné prostriedky na to, aby ezoterik prenikol silou vlastnej vôle do neurónov.

Ezoterik si uvedomuje, ako vlastne fungujú neuróny miechy. Každý kúsok alebo skupina neurónov ovláda všetky pohybové vzorce celého tela. No nie všetky tieto úseky neurónov ich ovládajú rovnako silne. Ale sú schopné prebrať pohybové vzorce z inej oblasti a vykonať ich tak isto intenzívne. Pohybové vzorce sa musia často nabiť a nadimenzovať. Zrealizovaním pohybu sa vybijú a prejdú do fázy letargie a potom, keď zrealizujú letargiu, tak sa znovu nadimenzujú. S týmto systémom sa dá manipulovať. Nechce sa mi niečo robiť, skoncentrujem sa do miechy a mentálne si predstavujem, ako prehlbujem nechuť na oblasť, ktorú sa mi nechce robiť až do momentu, keď sa všade neuróny prepnú do stavu chuti na danú činnosť.

Ezoterik si nahodí kozmické vedomie a do ganglií okolo orgánov tela uloží predstavu o čiernej diere našej Galaxie. Ukladá ju zo spomienok mnohokrát, až sa mu neuróny vo veľkom mozgu prepnú a z mozgu ide do kozmu energetický lúč. Pomáha si predstavou znetvorenia tela alebo sa napojí na jedincov, ktorí reálne prenikajú silou vlastnej vôle do čiernej diery našej Galaxie. Potom preniká postupne do všetkých čiernych dier v priestore 5 biliónov krát 1000 miliárd svetelných rokov. Znovu a znovu ide z jednej čiernej diery do inej čiernej diery. Z tejto čiernej diery do čiernej diery našej Galaxie. Prichádzajúce impulzy z čiernych dier tlačí reálne do miechových neurónov, ktoré sú v každej oblasti tela. Postupe si tieto neuróny zvykajú na takýto druh prieniku z jednej čiernej diery do druhej černej diery.

Ezoterik sa pokúša prepojiť sa do čiernych dier na okraji sveta čiernych dier. Teda ezoterik si uvedomuje, že svet čiernych dier má svoj koniec a za ním existuje svet bez čiernych dier. Teda svet čiernych dier má svoje číselné obmedzenie a nemá číslo nekonečné. Svet čiernych dier je okolo nás ohraničený.

 

Pridaj komentár