Cieľom tejto praktickej certifikácie je vstúpiť do sveta anjelských sfér sveta mŕtvych, spoznať vlastné anjelské sféry, spoznať anjelské sféry iných, získať všetky druhy anjelských sfér a využiť ich na duchovnej ceste, ale aj pre bežný život, tak isto sa naučiť plne sa podriaďovať anjelským sféram v záujme toho, čo chcete dosiahnuť.

Ezoterik si podľa uvedených programov odcvičí základy praktickej anjelskej ezoteriky. Pokiaľ zvládne určitý program a má v ňom praktickú zručnosť, tak sa dá na diaľku veštecky skontrolovať Sašovi Pueblovi, do akej miery ovláda prakticky jednotlivé programy. Prípadne konzultuje vzniknuté nejasnosti.

Ovládate program teoretického poznania pojmov anjelskej problematiky?

Ovládate program koncentračných techník?

Ovládate program koncentrácie do stavu dieťaťa?

Ovládate program koncentrácie do detskej žľazy?

Ovládate program klinického vedomia?

Ovládate program vešteckého vedomia?

Ovládate program vešteckého vnímania vlastných anjelských odtlačkov?

Ovládate program zmeny anjelských sfér a to výhradne za bielu líniu?

Ovládate program získania všetkých druhov bielej anjelskej línie?

Ovládate program získania všetkých druhov hustoty bielych anjelskych línií?

Ovládate program psychického prieniku k anjelom vo svete mŕtvych?

Ovládate program rezonančného vibračného vedomia Silva?

Ovládate program získania a prieniku k anjelom mikrosveta?

Ovládate program získania a prieniku ku kozmickým anjelom iného organického života?

Ovládate program podriadenia sa anjelským sféram?

Ovládate program bunkového vedomia?

Ovládate program získania UFO odtlačkov anjelov?

Ovládate program vytvárania špiritistických otlačkov anjelov?

Ovládate program prevzatia skúseností s anjelskými sférami v zasväteniach?

Ovládate program vešteckých výkonov s anjelskými sférami?

Pridaj komentár