Pôvodný autor Koránu. Egyptská inšpirácia. Duch knižky hieroglyfov. Vplyv pyramíd na ezoterika. Voľný prepis magickej línie Egypta. Korán a duch Egypta. Balzamovanie. Rituály egyptského záhrobia.

Začínam s dôsledným prieskumom náboženských písomností. Do klenotnice svätého písma patrí nesporne aj Knižka alebo Písmo sväté. Osobne som si preštudoval a prečítal Korán, aj keď som v tej dobe nebol na strane veriacich a moja duchovná cesta ešte nespela do týchto končín ľudskej mysle. Teda Korán som si prečítal hlavne pre pocit, že sa môžem tým pochváliť. Z inej náboženskej literatúry som prevzal bez kritického skúmania názor, že Korán je prevzatá časť zo židovského národa a celkovo som veril bez dôkazov, že práve židovská náboženská prax je celkovým zdrojom všetkých ostatných náboženských spisov. Snáď iba indickú Bhagavathgitu som nezaraďoval do tejto schémy.

Dnes už disponujem vhodnými ezoterickými schopnosťami ako je senzibilita a s ňou spojené vyciťovanie ľudských bioenergií, vhodnými vešteckými schopnosťami, ktoré mi dovoľujú skúmať históriu iným spôsobom ako historikom. K týmto schopnostiam patrí aj schopnosť komunikovať s informačnými poliami mŕtvych osôb. A práve táto schopnosť aktivizovať informačné polia mŕtvych dovoľuje zistiť informácie, ktoré sú za iných okolností nedostupné. Samozrejme, že tu chýba schopnosť tieto informácie overiť a povedať, či sú pravé alebo nepravé. Jednoducho sa musíte spoľahnúť, že chcem byť seriózny a zodpovedný v tomto prieskume minulosti. Je tu možnosť overenia toho, čo som zistil tým, že to zistí niektoré špiritistické médium alebo sa vy osobne stanete špiritistami. K týmto schopnostiam patrí aj môj mimoriadny prehľad a ezoterické zanietenie skúmať a realizovať ezoterickú cestu.

Tak aktivizujem informačné pole toho, kto napísal Korán ako prvý. Nie je dôležité, ako sa volal, ani kde žil a čo robil. Dôležité je, čo ho inšpirovalo napísať Korán a čo vlastne Korán obsahuje. Na moje prekvapenie zisťujem, že autor prvého napísaného Koránu dostáva od určitej osoby hieroglyfmi napísanú knižku, ktorou sa voľne inšpiruje. Dokáže komunikovať s týmto dielom a vytvára si špeciálne informačné pole priamo z knižky. Ako keby dotyčného duch knižky viedol k napísaniu Koránu. Jednoducho je tu informačné pole Egypťana vytvorené z jeho poznatkov a skúseností, ktoré súvisia s celou magickou a ezoterickou praxou okolo balzamovania, výstavby pyramíd a vplyvu pyramíd na samotnú psychickú existenciu človeka. Zo všetkého mám pocit, že egyptský autor nedokončil svoje vrcholné dielo a pomocou tohoto Araba svoj zámer naplnil a napísal dielo, ktoré je vysokou nadstavbou egyptskej kultúry pyramíd.

Verím, že spoločne sa ponoríme do Koránu a predstavíme vďaka nemu najhlbšie dejiny Egypta. Tak zase na budúce.

Pridaj komentár