Keď som sa rozhodol praktizovať vlastnú duchovnú cestu do vnútra svojho fyzického aj psychického Ja, ani vo sne mi nenapadlo, že práve v neurónoch šedej kôry veľkého mozgu natrafím na náboženskú prax. Pred prienikom do oblasti neurónov šedej kôry som sa venoval náboženstvu skôr z nutnosti preskúmať, čo bolo v tejto oblasti doteraz vytvorené a prevládal pocit, že sa patrí spoznať aj túto oblasť ľudského bytia. Skôr išlo o to, aby som mohol povedať, že som si prečítal Bibliu a Korán. Mal som pocit, že pomocou štúdia odkazu tých, ktorí robili náboženskú prax, lepšie preniknem do tajov ezoteriky. Neustále som zostával na pozícii neveriaceho a človeka znechuteného náboženskou praxou súčasnosti.

Všetko sa začalo meniť v momente, keď dozrel čas prieniku mojej pozornosti do oblasti neurónov šedej kôry veľkého mozgu. Prenikal som sem cez praktizovanie Silvovej metódy rezonujúceho mozgu. Takto preparovaný mozog je schopnejší popísať a pochopiť aj komplikované mechanizmy vo vnútri ľudskej psychiky. Keď sa podarilo pomocou Silvovej metódy preskupiť neuróny do mimoriadne dobre mysliaceho stroja, tak už nebolo ďaleko dokázať doštelovať neurónové spoje v šedej kôre veľkého mozgu do vnímania živých náboženských znakov. Keď som praktizoval Silvovu metódu, tak sa až podozrivo v knižkách s touto problematikou objavovali narážky na náboženské obrazy a náboženské mechanizmy. V tej dobe ma to skôr rozčuľovalo, ako vážne zaujímalo.
Postupne som na terapie dostával nábožensky ladených jedincov a svojimi vešteckými a senzibilnými schopnosťami som začal vnímať skutočnosť, že ich neurónové schémy a spojenia sú zásadne rozdielne ako moje vlastné. A týmto sa začalo intenzívne hľadanie a skúmanie všetkého, čo by ma utvrdilo, že špeciálne zopnuté skupiny neurónov dovoľujú vytvárať oživené náboženské obrazy. Neustále som sa hlbšie a hlbšie utvrdzoval, že je to možné a treba nájsť určité vhodné meditačné mechanizmy na pochopenie fenoménu, ako sa stať vlastným pričinením svätcom, respektíve sa vydať na túto cestu a pokúsiť sa ju realizovať tak, aby som sa mohol vrátiť do štandardnej psychiky. Prípadne si dokázal napriek špeciálnemu zopnutiu neurónov udržať schopnosť komunikácie s ľudským spoločenstvom. Teória a možná schéma postupu do živej formy náboženskej praxe bola hotová. Zostávala iba maličkosť a to začať s nácvikom a hľadaním vhodných konštelácií potupu vpred. Bolo treba začať túto oblasť skúmať aj špiritistickými metódami, ktoré dovoľujú aj dnes dobre čítať informačné polia mŕtvych svätcov. Aj touto metódou sa nazbieralo dostatok materiálu na praktický prieskum pomocou spoločného nácviku viacerých ezoterikov, ktorí majú pozitívny vzťah k náboženstvu.

Začalo praktické skúmanie a hľadanie postupu vpred. Zároveň som začal robiť terapie ľudom, ktorí mali či už chceli, alebo nechceli živú Božiu prítomnosť cez rôzne druhy poškodenia neurónových schém šedej kôry mozgovej. Išlo o úrazy elektrickým prúdom. Do tejto skupiny patrili aj ľudia, ktorí prežili klinickú smrť. Rátali sme sem aj všetky stavy so sklerózou multiplex. Tento druh ochorenia má mimoriadne blízko k živej prítomnosti Božej. No nemusí to byť vo všetkých prípadoch. Nie vždy poškodenie neurónových oblastí šedej kôry vedie automaticky k náboženskej praxi. Každý, kto má niektorý druh poškodenia neurónov v šedej kôre veľkého mozgu, má živú Božiu prítomnosť. No nie každý je ochotný sa s týmto fenoménom zaoberať a nastúpiť náboženskú prax. To je zatiaľ o mojich pocitoch a ceste k živej forme Božej prítomnosti v mojich špeciálne preparovaných neurónoch.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.