Egypt. Svätec. Zmrzačené telo a kosti. Kult Slnka. Reinkarnácia vo svätcovi. Zlaté predmety. Boží zlatý svet. Zlaté hieroglyfy a sošky. Symboly na tele. Zlatý Boh.

Pokračujem v prieskume Koránu, ktorý je podľa mojich vešteckých schopností prepisom niektorej z egyptských knižiek, prípadne tvorí jeho základ. Od tejto posvätnej knižky som sa odpútal a vyhľadal spomienky na pôvodné pramene, ktoré ma viedli do starodávneho Egypta.

Bohužiaľ tým, že sa telá balzamovali, prišlo k znehodnoteniu informačných polí mŕtvych ľudí a nedajú sa použiť na veštecké výkony v rovine špiritizmu. Jednoducho informačný záznam zo života dotyčnej osoby svätca bol vymazaný a nepoužiteľný.

Zato je tu iná možnosť a to je prísť bioenergiami senzibila do miest, kde dotyčná osoba žila a tu aktivizovať záznamy o dianí okolo tejto osoby. Nie je to ideálna forma výskumu informačných polí svätcov, ale jedine možná.

Aj v tomto prípade ide o svätca, ktorý sa narodil fyzicky zmrzačený a zároveň pri pôrode prežil klinickú smrť a ešte mnohokrát prežil klinickú smrť. Vlastne v tomto stave najčastejšie komunikoval s Božím svetom. Zároveň bol špiritistom a mal v sebe aktivizované informačné pole osoby z Ázie, ktorá sa venovala metalurgii kovov.

V prepnutých neurónoch sa nachádzali zlaté symboly Božieho sveta v podobe rôznych kúskov zlata. Neskoršie sa vyvinuli do zlatých postavičiek. Tento egyptský svätec naplno a výhradne počúval Božie požiadavky a všetko podriaďoval tomu, aby zo zlata podľa vnútorných pokynov vyrábal náboženské objekty. S týmito objektmi sa potom robili náboženské obrady. Zlaté Božie objekty sa stali súčasťou ozdôb obradných kňazov a boli týmto objektom prinášané aj ľudské obete. Svätec tohto druhu robil iba to, čo mu prikazovali zlaté náboženské objekty. A že to boli ľudské obete, nie je nič mimoriadne a čudesné.

Ukľudňujem svoju myseľ a uzatváram informácie z miest, kde dotyčný svätec žil a pôsobil. Znovu som sa dozvedel niečo zaujímavé a poučné pre vlastnú náboženskú prax.

Pridaj komentár