Forma náboženskej cesty. Zdravie a náboženský postoj. Pastorálna rada. Živý Boh svätcov. Náboženské vedomie. Automatická kresba. Veštecký výkon.

Zaviedli sme Pastorálnu poradňu, ktorá kopíruje pastorálnu prax tých, ktorí idú cestou mŕtveho Boha, teda venujú sa spomienkam svätcov na živú Božiu prítomnosť. No takejto klasickej pastorálnej praxi sa venovať nechcem. Vychádzam síce z praxe klasického pastorálneho poradenstva, ale upravím si ho na vlastné podmienky. Svätá pastorácia má za úlohu poradiť veriacim, aký správny postoj zaujať k náboženstvu či už tomu, ktoré je súčasťou ich náboženskej praxe, a tak isto aj k náboženstvám, ktoré sú na okraji záujmu dotyčnej osoby.

V prvom rade každému radím či už veriacemu, alebo neveriacemu, aby zásadne oddelil od seba dve veci a to vec človeka a vec Boha. Pokiaľ na niekoho nadávate, pokiaľ niekoho neznášate, tak nikdy to neprenášajte na Boží svet, ktorý prezentujú všetky náboženské predstavy a pocity. Pokiaľ niekoho neznášate, tak to nerobte aj s Božími obrazmi v dotyčnej osobe. Vo vlastnom záujme oddeľte tieto dve veci a to fyzickú osobu a náboženskú problematiku. Inak riskujete deštruktívne zopnutie neurónov vášho mozgu. Skúste len tak letmo zájsť do Charizmatickej poradne a poučiť sa zo správania ľudí, ktorí negatívnym postojom k náboženstvu si sami škodia a spôsobujú chorobnosť svojho tela a duše. Aj ja osobne striktne dodržiavam tento zákon. Nespájam človeka a život s náboženskou problematikou. Dobrý a láskavý vzťah mám k akejkoľvek forme náboženského prejavu. Vec pre mňa je nedotknutá a posvätná ako sám život svätca. V tomto smere Pastorálna poradňa poskytuje návod na správny postoj k náboženstvu ako takému.

Ďalšou vymoženosťou pastorálnej poradne je vytvorenie vyššej formy ľudského vedomia a to je vedomie náboženské. Tým, že robíte odporúčané náboženské postupy touto poradňou sa pripravujete a vydávate na cestu k živému Bohu svätcov. Zároveň pretvárate svoje vedomie do novej jedinečnej dimenzie. Z hysterickej povahy bioenergeticky usadenej v ústnej dutine sa bioenergetický systém posúva na šedú kôru spánkových lalokov a dosahujete náboženskú povahu. To dosahujte keď sa venujete kresťanstvu. Ďalej pokiaľ sa venujete aj islamu, tak epileptickú povahu z hĺbky temenného mozgu dostávate na povrch šedej kôry veľkého mozgu. Pokiaľ sa venujete Pravosláviu tak schizofrenickú povahu presúvate bioenergeticky do zrakového mozgu. Pokiaľ sa venujete budhizmu tak presúvate psychopatickú povahu z hrdla do predného mozgu. Pokiaľ sa venujete hinduizmu tak posúvate na šedú kôru aj vlastnú sexualitu. Teda tým, že sa venujete všetkým svetovým náboženstvám, tak ste Božím svetom odmenený práve náboženským vedomím. Toto vedomie vám prinesie iné vnímanie sveta.

Pastorálna poradňa sa bude venovať reinkarnácii informačných polí mŕtvych svätcov do adeptov na živú formu Božej prítomnosti. Takto adepti svätej pastorácie budú moc prijať spomienky náboženských svätcov v základných náboženských systémoch. Pastorálna poradňa zváži reinkarnačné procesy a umožní vytvoriť živý učebný program pre intímne poznanie živej prítomnosti v informačných poliach mŕtvych svätcov.

Budeme naďalej pokračovať v prieskume jednotlivých foriem duchovnej cesty k živej forme Boha samotného. Postupne vás budeme informovať o ďalších aktivitách Pastorálnej poradne.

Pridaj komentár