Štruktúra. Spoločný postup. Teória. Anatómia. Patológia. Psychiatria. Zmyslové centrá. Bioenergia. Biomagnetizmus. Bioelektromagnetizmus. Znaky bioenergetické. Špeciálne techniky. Veštectvo, liečenie a duchovná cesta. Vedomie, v ktorom sa má cvičiť. Vedecké poznanie.

Neustále sa snažíme celú oblasť ezoteriky precvičovať. Ideme určitou rýchlosťou vpred a zároveň sa usilujeme, aby stúpali výsledné efekty okolo ezoterického nácviku.

Postupne sa nám darí vytvoriť pre všetky oblasti ezoteriky určitú spoločnú štruktúru, ktorá dovoľuje zavádzať štandardy do nácvikových procesov. V prvom rade je to štandard teoretického zdôvodnenia toho, čo robíme, aby sme tomu aj rozumeli, pokiaľ možno až na úrovni vedeckého poznania.

Potom je tu anatomický prístup. Ide o presné určenie, kde sa má čo cvičiť. Miesto cvičenia označíme na základe anatomického atlasu, teda zobrazeného orgánu a jeho názvu. Preto je potrebná určitá medicínska vzdelanosť na úrovni strednej zdravotníckej školy. Použitím anatomického prístupu sa vyhneme nejasností, kde sa čo má cvičiť.

Potom pri každom cvičení použijeme psychiatrický kľúč a poukážeme na to, z ktorej psychiatrickej patológie dané cvičenie vychádza. Bežne sa v ezoterike aplikoval psychologický kľúč. V mojom prípade sa začal používať mimoriadne náročný kľúč a to psychiatrický. Ten prísne vychádza z najhorších duševných a duchovných stavov. Jasne definuje, kde je dnešný štandardný človek a kde začína neštandardnosť. Ezoterik vyvoláva neštandardy a učí sa ich zvládnuť tak, že v sebe vytvorí nové schopnosti.

Pri štruktúre je dôležité, aby sme sa venovali ezoterike výhradne cez šedú kôru veľkého mozgu, kde sú uložené zmyslové centrá pre vnímanie zmyslových senzorov. Vonkajšie zmysly ako sú oči, nos, uši, jazyk a koža nepoužívame. No zato používame zmyslové senzory na povrchu šedej kôry veľkého mozgu.

Ku každému ezoterickému systému patrí neodmysliteľne bioenergia či už vlastná, alebo cudzia bioenergia zosatá zo živých zdrojov. Tak isto sem patrí schopnosť tvoriť magnetické bioenergie napojením sa na magnetické sily Zeme. Pokiaľ vám vlastné energie prúdia cez jednu aj druhú ruku, tak je vhodné sa venovať bioenergetickej liečbe.

V každom ezoterickom systéme a smere existujú špeciálne cvičenia, ktoré sú jedinečné a neprístupné pre iný ezoterický smer.

 

Pridaj komentár