Mŕtvy Boh. Živý Boh. Neuróny. Duše svätcov. Pozostatky brontosaurov. Pozostatky fosílií. Sugerácia úderu elektrickým prúdom. Sugerácia úderu bleskom. Sugerácia klinickej smrti. Strata rodičov. Strata milovanej osoby. Kostne výrastky. Týfus. Stigmy. Skleróza multiplex. Bolesť. Bez spánku. Poškodená okostica. Prístupy. Vyhľadaj nahrávky MP3.

Na to, aby ste v sebe pocítili živú prítomnosť Božiu tak, ako to cítili svätci, je potrebné, aby ste sa vedeli skoncentrovať do neurónov veľkého mozgu. Na tento účel si dobre naštudujte anatómiu mozgu. Tak isto je rozumné mať odcvičenú Silvovu školu, ktorá sa tiež snaží prenikať do mozgu. V tomto prípade budete do mozgu prenikať za účelom otvorenia živej formy Boha v sebe. Do neurónov šedej kôry sa koncentrujete a zároveň ich nastavujete tak, aby ste mohli začať vnímať rôzne druhy náboženských symbolov. Ide o symboly získané z pozostatkov brontosaurov a dinosaurov. Tak isto aj z pozostatkov fosílií. Získané symboly sa podobajú dnešným náboženským symbolom.

Vytvorené symboly presúvate do tej časti veľkého mozgu, kde pociťujete tuhosť alebo určitú chorobnosť. Zároveň si vsugerúvate rôzne druhy poškodenia mozgu. Sugerácia je tu ezoterická schopnosť uveriť bez pochybnosti, že ste si mozog poškodili elektrickým prúdom. Potom si vsugerujete poškodenie mozgu úderom blesku. Toto sugeratívne poškodenie možno doplniť o schopnosť vytvoriť v neurónových oblastiach biomagnetické energie, ktoré dovolia vnímať Božiu prítomnosť vo všetkých živých a neživých objektoch. Neustále ide o náboženské predstavy a to zvyčajne ľudské postavy. Nácvik biomagnetických schopností preberáme podrobnejšie v Reiki škole. Potom je tu možnosť vsugerovať si klinickú smrť. Aj pri tejto sugerácii nastáva fenomén vnímania všetkých náboženských spomienok cez informačné polia mŕtvych osôb. No tu už treba mať zvládnuté aj špiritistické schopnosti, o ktorých pojednávam v Plazmatickej škole. To sú základné cvičenia, ktoré dopomáhajú otvoriť živú formu Boha v sebe.

Pokračujeme ďalej a začneme s nácvikom jednotlivých náboženských ciest. V tomto systéme živého Boha je možné si vyskúšať rôzne druhy kontemplačných cvičení. Pod kontempláciou tu rozumieme vciťovanie sa do náboženských symbolov v oblasti veľkého mozgu a tu prevádzať také meditačné cvičenia, ktoré vás intenzívnejšie spájajú s Božou prítomnosťou vo vás. V zásade si želáte, aby vám vytvorené symboly dávali podnety, ktoré zase sugeratívne spĺňate. Teda keď symbol v mozgu chce, aby ste robili to a to, tak to vždy robíte výhradne v predstave. Predstava je čo najživšia a pod sugeratívnym stavom. Teda uveríte bez pochybností, že to robíte ako vo skutočnosti.

Koncentrujete sa do neurónov veľkého mozgu a zároveň si vsugerujete, že ste malé dieťa, ktoré stratilo rodičov. Všetku túžbu po blízkej osobe prenášate na niektorý náboženský symbol vo svojej mysli. Čo si symbol želá, to sugeratívne zrealizujete. Symboly zámerne presuniete do oblasti s určitou chorobnosťou. Tak dosiahnete aj vhodné liečivé aktivity. Vyžarujete zo seba lásku k rodičom.

Nasleduje ďalšia kontemplácia a tá je zameraná na vyvolanie stavov spojených s brušným týfusom. Sugeratívne si prestavujete, ako máte týfus a zároveň sa koncentrujete na náboženské symboly. Kontemplácia je zameraná na požiadavky symbolov. Začínate postupne zo seba vyžarovať dokonalosť a spokojnosť so všetkým. Niet problémov.

Pokračujete v ďalšej kontemplácii a to je vsugerovať si kostné výrastky na povrchu kostí. Pri dobrej sugerácii začínajú iné kontemplačné cvičenia, ktoré vedú vašu psychiku do stavu rozumového vnímania Božieho sveta znakov. Náboženské obrazy sa vo vašej mysli zmenia na niečo ako znaky, písmená a číslice. Začínate náboženstvu rozumieť a tušíte, kto je veriaci alebo neveriaci. Z vás razí cynizmus a pocit výnimočnosti.

Pokračujete v ďalšej koncentrácii do mozgu a zároveň si vsugerujete stav, ako keby ste niekoľko nocí nespali. V tejto sugerácii sa koncentrujete na náboženské obrazy a kontemplujete. Máte postupne stav, ako keby ste vedeli hľadať a nachádzať dokonalé a správne riešenia.

Nasledujú cvičenia, ktorých základom je sugerácia stigiem. Ide o rany na rukách a tele. V tejto kontemplácii zažívate pocit, že na seba beriete všetky choroby a hriechy sveta. Vsugerúvate si pocit, ako bolesť a utrpenie iných vstupuje do vás. V tomto stave sa obraciate na náboženské symboly a žiadate, aby ste mali dosť síl ľudstvu pomôcť. Symboly v mozgu vám dávajú vhodné podnety, tieto výhradne realizujete sugeratívne v predstave.

Pokračujete v ďalšej kontemplácii, kde si vsugerúvate, že vás neustále bijú a mučia za náboženské predstavy a postoje. Kontemplácia je zameraná na symboly s prosbou, aby ste dokázali znášať tento druh utrpenia.

Nasleduje ďalšia kontemplácia, ktorá je spojená so sugeráciou choroby zvanej skleróza multiplex. Dôsledne si ju nasugerujete a môžete kontemplovať na najvýznamnejšie náboženské systémy ako je kresťanstvo, hinduizmus, budhizmus a islam. Nervová aktivita sa posúva do oblastí šedej kôry mozgovej a vy si budujete novú, vyššiu psychiku. Objavujú sa za sebou idúce symboly, pri ktorých sa pýtate, čo máte robiť, aby ste aj v tomto systéme napredovali k Bohu.

Nasleduje cvičenie, pri ktorom si vsugerujete poškodenie okostice. Tento stav umožňuje astrálne vstúpiť do Božieho sveta v ktoromkoľvek systéme kontemplácií.

Pridaj komentár