Psychiatrické základy ezoteriky. Ďalšie reakcie: paradoxná, supresná, histriónska, toxikomanická. Iné možné reakcie paranoidná, účelová, protestná, hysterická, hostilná. Využitie pre meditáciu a spoznanie hlbších psychických pochodov.

Doteraz som mal snahu infiltrovať do ezoteriky psychologický prístup. Tento prístup ma v žiadnom prípade neuspokojil tak, ako tomu bolo v prípade medicínskeho prístupu, kde sa základom stala anatómia. Samozrejme, že som tieto dva prístupy v ezoterike podržal. Neustále hlásam, že anatómia a psychológia patria do ezoteriky. No bola tu absencia práve vied psychiatrických. Asi sa málokedy vyskytne kombinácia, keď sa študovaný psychiater venuje ezoterike a sám je ezoterik.

Teda pre mňa je významný prístup patologický zoberajúci sa chorobami fyzickými a duševnými. Dalo by sa povedať, že rozhodujúci fenomén je zavedenie patológie do ezoteriky. Celkovo patologický kľúč je rozhodujúci kľúč k celkovej ezoterickej praxi. V prvom rade je tu preto, aby sme v ezoterickej terminológii spravili poriadok. Keď hovoríme o ezoterike, tak hovoríme vždy o patológii. To má aj iný zmysel v tom, že na ezoteriku sa pozeráme z uhla niečoho, čo nie je dobré a je deštruktívne. Tento pohľad ide cez odstránenie tejto deštrukcie a to tak, aby človek nastúpil cestu do svojho vnútorného Ja a zároveň prekonal deštrukciu tela aj duše. Napredovanie je vždy postavené na ovládnutí negatívneho a deštruktívneho. Preto keď chcete v ezoterike niečo znamenať, tak potom medicínska patológia je ten najlepší základ. Samozrejme patológiu neodstraňujeme, ale vyžívame na duchovnú cestu. Samotná liečba a terapia je vedená tak, aby sa nezatvorila duchovná cesta.

Poďme sa teraz pozrieť na niektoré ďalšie druhy patologických prejavov ľudskej mysle. Človek môže trpieť potenciálom nečakaných a doslova paradoxných situácií. Niekomu prajete niečo dobré a ten vám za to vynadá. Do tejto kategórie sa zaraďuje irónia a sarkazmus. Teda určitá forma čierneho humoru, ktorá je postavená na vyvolaní šoku. Pri supresnej reakcii sa človek snaží zbaviť určitých spomienok a zážitkov. Neželá si, aby sa spomínali. Pri reakcii autistickej ide o uzavretie sa do vnútorného sveta bez schopnosti a záujmu vnímať to, čo sa deje vonku. Jednoducho autistický jedinec nevníma vonkajší svet. Je to svet od povrchu tela do všetkých strán mimo telo. Vonkajší svet je tu vnímaný na určitej úrovni vývoja človeka. Často vníma svet ako zviera, ako postavy a zvieratá, alebo čiastočne vníma ľudí a prírodu, no všetko je to skreslené.
Ezoterik túto reakciu otvára pri nácviku vedomia prírodného človeka a zvieraťa. Ezoterik trpí syndrómom autistu, ktorý sa uzatvára do svojho vnútorného sveta. Preto sa usilujeme do ezoteriky prenikať, ale zároveň sa vracať do reality. Len takýmto prístupom si ezoterik udrží zdravý rozum pokope. Pri reakcii histriónskej sa niekto na niečo hrá. Herec sa na niečo alebo niekoho hrá preto, lebo to okolie očakáva. No je možné zájsť aj do stavu, keď niečo hráte aj bez obecenstva. Hranie sa na niekoho je forma výučby, ale treba postupne hraním sa na niekoho preberať skúsenosti a poznatky.

Niektorí ezoterici skrývajú svoje duševné choroby a hrajú sa na duchovné osoby. Niekto sa hrá na zástupcu Boha na zemi. V inej reakcii hľadá ezoterik únik z reality do biochémie, ktorá môže meditáciou vznikať. Napríklad pri výcviku šamanizmu vzniká efedrínová biochemická reakcia vo vnútri meditujúceho. Niektorí sa venujú ezoterike aj z dôvodu vnútornej narkománie. Je to lepšie ako vonkajšia narkománia. Niektorí ezoterici prenikajú do svojho vnútra trvale cez chemické latky. Výsledkom je degradácia osobnosti. Reakcia paranoidná sa prejavuje často vytrvalým a nekonečným hnevom na lekárov. Niektorí sa hnevajú na všetkých okrem ezoterikov. Znovu pripomínam, že sila ezoterika nie je v zakrývaní svojich nedostatkov, ale v tom, že ich ovládne ako súčasť svojej duchovnej cesty.

Pridaj komentár