Vlastná duchovná cesta. Duchovná cesta iných. Umenie, bylinky, modlenie a premýšľanie. Vonkajší a vnútorný svet v človeku. Ako na to? Zákonitosti duchovnej cesty. Vlastná patológia a vytvorená patológia. Fyzické a psychické.

Zopakujem otázku: Ako vy osobne chápete duchovnú cestu?

Priznávam, že keď som túto otázku počul prvýkrát, tak som mal určité problémy jasne na ňu odpovedať. No to sú časy minulé, a teraz mám v tejto otázke stále jasnejšie. Vychádzam z historického kontextu a pozorne skúmam vývoj aktivít v tomto smere. Všetko asi pravdepodobne začína v momente, keď si človek uvedomuje seba samého a definuje to ako „Ja som človek“. Keď máme túto definíciu, tak už nie je ďaleko, aby si človek uvedomil, čo je vonkajší svet okolo človeka a vnútorný priestor človeka, ktorý začína na povrchu kože a speje vo fyzickej rovine do vnútra človeka. V zásade by malo platiť, že duchovná cesta je cesta do vnútorného sveta samotného človeka. No v histórii sa mnohí na duchovnej ceste do svojej duše snažili o to, aby svoju duchovnú cestu dostali do vonkajšieho sveta. Myslíte si, že je to správne, aby sa vnútro človeka dostávalo do vonkajšieho sveta. Takýto prístup vlastne vytvára ľudskú civilizáciu. Teda cesta do vlastnej duše je v zásade určitý základ ľudského bytia so snahou robiť vo vonkajšom svete niečo iné ako robia zvieratá. Čím je jedinec čudesnejší a má snahu pretvárať svoje okolie na čokoľvek, tak to vedie k ľudskej civilizácii. Dalo by sa povedať, že aj reálne iracionálna činnosť nakoniec vytvára civilizáciu a ruší štandardné zvieracie správanie. V tomto smere sú jedineční a zvláštni jedinci v histórii ľudstva hybnou pákou pokroku. V zásade platí, že čím bola činnosť človeka netradičnejšia, tým lepšie.


.
Myslíte si, že duchovná cesta dovoľuje lepšie poznať človeka?

Ďalším pragmatickým výsledkom duchovnej cesty je snaha o ovládnutie zvieracích prejavov historického človeka. Duchovná cesta dovnútra vlastnej duše dovoľuje ovládnuť zvieraciu psychiku v nás samotných. To bola hlavne úloha šamanov a magickej reči založenej hlavne na pohybových prvkoch. Prenikať do seba dovoľuje lepšie manipulovať s vnútrom človeka a dáva základ psychológii, medicíne a psychiatrii. Spoznať svoje vnútro, ovládnuť svoje vnútro až na úroveň čítať, písať a premýšľať. Rozhodujúca kvalitatívna zmena v človeku nastáva schopnosťou myslieť a následne pretvárať podľa určitého plánu vytvoreného v mysli človeka.

Môže duchovná cesta priniesť pre ľudskú pospolitosť ešte niečo iné?

Duchovná cesta do vnútra človeka tak isto vytvára potenciu výnimočných schopností, ktoré sa skrývajú v ľudskej duši. Duchovná cesta je aj možnosť rozvíjať rôzne druhy ľudských schopností. Skutočne duchovnú cestu dovnútra vlastnej duše sprevádzajú možnosti dosahovať netradičné vlastnosti a schopnosti ľudskej duše, ako je hlavne liečiteľstvo a veštectvo.

Sám seba definujete ako človeka, ktorého zmyslom života je práve duchovná cesta. Je to skutočne tak?

Áno, v zásade to takto definujem. No od svojich predchodcov sa líšim a to v prvom rade v tom, že si jasne a ostro uvedomujem, čo je duchovná cesta a čo nie je duchovná cesta. Skúmam v prvom rade cesty iných ezoterikov. Vytváram predpoklady na to, aby som mohol realizovať aj extrémne formy duchovnej cesty. Idem do svojho vnútra s cieľom vytvoriť predpoklady pre realizovanie množstva duchovných ciest. Chcem ísť na duchovnej ceste do snového vedomia. Usilujem sa v prvom rade ochorieť a narušiť spánok ako taký. Potom sa liečim a usilujem sa sugeratívne alebo vedome dosahovať duchovnú cestu cez sny. Výsledok je, že vo mne už pracuje program duchovnej cesty cez sny. V tomto prípade ide všetko samočinne a často sledujem, ako v tomto smere napredujem.

Prečítal som si množstvo vašich príspevkov. Čo by ste poradili tým, ktorí sa chcú vydať na duchovnú cestu do svojej mysle?

Tak v prvom rade by sa mal každý na duchovnej ceste usilovať o to, aby prvoplánovo prenikol do fyzických oblastí svojho tela. No pred prienikom do fyzických oblastí by bolo dobré, keby tieto oblasti poznal na základe anatomického atlasu. Teda sem preniká ako liečiteľ a až v druhom slede ako ezoterik. Tu často ľudia na duchovnej ceste zabúdajú na fyzickú podstatu a jednoducho ju nerešpektujú a navenujú sa jej dostatočne. To sa môže vypomstiť zlým zdravotným stavom. Na duchovnej ceste je vždy na prvom mieste dobrý zdravotný stav.

Ako by mal prenikať človek do svojho psychického Ja?

Keď prenikáte do fyzických oblastí tela, nakoniec natrafíte aj na oblasť neurónov, kde je uložené všetko, čo nás tvorí. Teda spomienky a ďalšie skryté podvedomé mechanizmy. Aj tu musí platiť zásada, že základom prenikania do neurónových oblastí je spoznať svoju psychiku a účinne s ňou manipulovať. Na duchovnej ceste vás budú čakať rôzne psychické krízy. Tak isto aj zdravotné problémy. Duchovná cesta začína v celej medicínskej praxi, či v chorých orgánoch. Psychický rozmer je skrytý tak isto v niečom fyzickom a to sú neuróny v ľudskom tele.

Vy osobne realizujete vlastnú duchovnú cestu?

To je ostrá otázka. Ja osobne som sa vzdal vlastnej duchovnej cesty a realizujem vo veľkom objeme duchovné cesty iných, ktorí sa zamerali iba na určitú oblasť, ktorú mali prirodzene otvorenú na základe určitej chorobnosti a poškodenia. Snažím sa vytvoriť v sebe meditáciou vhodné podmienky pre najvýznamnejšie duchovné výkony.

Nie je vám ľúto, že nerealizujete vlastnú duchovnú cestu?

Keď mám pravdu povedať, tak ani nie. Ja sa usilujem hlavne zanechať za sebou zákonitosti duchovnej cesty iných. V zásade je fajn, že duchovnú cestu som nastupoval ako bežný smrteľník a to od elementárneho stavu až prílišnej normality mojej psychiky. Nemal som vyvinuté výnimočné schopnosti. No to na druhej strane dáva fenomén začatia od „gruntu“ a duchovnú cestu umožniť aj psychiatricky normálnym jedincom, ktorí sa dobrovoľne rozhodli na duchovnú cestu. Zároveň takýmto záujemcom dávam odskúšané zákonitosti duchovnej cesty na základe vedomej cesty iných ezoterikov.

Koľko duchovných ciest možno v sebe zrealizovať?

Duchovných ciest je toľko, koľko je medicínskej patológie.
Môžem chorobu chápať ako počiatok rôznych duchovných ciest?
Áno, možno to aj takto pochopiť. No tu v tomto systéme si musíte vlastne otvoriť niektoré patológie vedome, napríklad špiritizmus. Iné duchovné smery založené na patológii treba nasugerovať ako skutočné, napríklad nádor v mozgu, stigmy a podobne. V skutočne v zákonitostiach duchovnej cesty zohráva medicínska patológia rozhodujúce miesto a je tak isto kompasom vo vnútornej duchovnej ceste.

Budete realizovať vlastnú duchovnú cestu?

Nie, nebudem realizovať vlastnú duchovnú cestu. V záujme poznania zákonitostí duchovnej cesty sa rád vzdám svojej vlastnej duchovnej cesty.

Pridaj komentár