Veštectvo. Veštecké techniky. Bioenergia. Zosávanie a strácanie bioenergie. Veštectvo mozočku, miechy, svalov, kože, neurónov. Veštectvo špiritistické. Vyhľadaj v nahrávkach MP3.

Pokračujeme v nácviku základných vešteckých techník a usilujeme sa nájsť vhodný veštecký systém, ktorý by mohli samostatne cvičiť záujemcovia o veštectvo. Zároveň hľadáme taký postup, ktorý by dovoľovať navzájom spojiť všetky významnejšie veštecké techniky. Pritom dbáme aj o bezpečnosť vešteckého nácviku, aby nedochádzalo k zbytočnému poškodzovaniu zdravia veštecky ladenej osoby.

V prvom rade sa na celý veštecký výkon treba pripraviť tak, aby sa dal realizovať na základe použitia zmyslových centier šedej kôry veľkého mozgu. Ide o čuchové centrum v prednom mozgu, zmyslové centrum sluchu v spánkových lalokoch, zrakové centrum v zadnom zrakovom mozgu a pohybové centrum v temennom mozgu. K vhodnému naladeniu slúžia špeciálne veštecké znaky, ktorými je treba vhodne ošetriť šedú kôru veľkého mozgu. Takto sme pripravili zmyslové centrá na veštecký výkon. Zároveň na veštecký výkon nebudeme používať zmyslové centrá ako sú oči a bubienky uší.

Dôležitú rolu tu hrá aj ľudská bioenergia. Ide o bioenergiu, ktorú vytvára telo veštca a o bioenergiu zosatú z veštecky ošetrenej osoby. Vlastná a tiež zosatá bioenergia sa v organizme stráca. Použijete predstavu vysávača, kde na jednom konci sa zosáva bioenergia z veštecky ošetrenej osoby a tak isto zo seba samého, na druhom konci je to bioenergetické vypudené a zostali len informácie z veštecky ošetrenej osoby. Máte pocit, že váš mozoček v zadnej časti mozgu funguje ako filter. Na odsávanie bioenergie použijete špeciálne veštecké znaky, prípadne použijete na zistenie aj drôtik na meranie stavu bioenergetických pomerov.

Nasleduje séria vešteckých výkonov, ktorých základom je vytvorenie postavičky v zadnej časti hlavy. Ide o oblasť mozočku, ktorý je pod zadným zrakovým mozgom. Má veľkosť tenisovej loptičky, ktorá je rozrezaná na dve časti. V dotyčnej časti intenzívne odsávame bioenergie a zároveň sa snažíme o to, aby sme potlačili svoje ego a stali sa veštecky ošetrovanou osobou. Do oblasti mozočku prisunieme z pamäte, fotografie alebo z mena dotyčnej osoby postavičku. Táto postavička je veľká asi 5 až 7 centimetrov. Zároveň pred sebou máme nakreslenú postavičku dotyčnej osoby. Stačia jej obrysy. Zároveň tu máme nakreslenú značku na odsatie bioenergie a k tomu meno a priezvisko dotyčnej osoby. Potom už stačí okolo dotyčnej osoby v mozočku rozbehnúť určitý dej. Napríklad autonehodu a uvidíte, ako by sa osoba v danej situácii pravdepodobne správala. Jednak to vidíte v zadnom zrakovom centre a jednak pred očami vo vonkajšom svete.

Pokračujeme v ďalšej vešteckej technike a tou je sugerácia sklerózy multiplex. Sugerácia ochorenia miechy je prijatá bez výhrady a pochybovania, ináč by to nebola sugerácia. V tomto stave sme schopní robiť veštecký výkon na základe automatickej kresby. K postave v zadnom zrakovom mozgu a v mozočku pridáme pocit a predstavu ceruzky. Hľadáme odpoveď, či je dotyčná osoba schopná si vytvoriť s inou osobou hlbšie puto. Keď áno, nad dotyčnou osobou vnímame srdiečko. Pokiaľ sa nad dotyčnou osobou nevytvára žiadna kresba, dotyčná osoba je schopná iba bežných vzťahov. Pokiaľ je osoba otočená hore nohami a počiaraná, tak vo vzťahu k iným bude deštruktívna.

Pokračujeme v ďalšej vešteckej technike a to je kineziologické zisťovanie vhodnosti niektorej stravy, terapie alebo liekov. V mozočku máme predstavu ošetrovanej osoby vo veľkosti drobnej postavy. Spravíme na veštecky ošetrovanej osoby prvý test a to test jedu a určitej chutnej dobroty. Keď predstava veštecky ošetrenej osoby pri jede stuhne, tak takáto reakcia naznačuje, že dotyčný objekt je pre organizmus veštecky ošetrenej osoby nevhodný. Pokiaľ pri dobrej potravine postavička zmäkne, tak potrava je vhodná. U veštecky ošetrenej osoby môže prísť aj k opačnej reakcii. No vieme už, čo je dobré a zlé pre jednotlivé osoby. Takto otestujeme vhodnosť napríklad lieku. Takýto test robím pri každej veštecky ošetrenej osobe.

Pokračujeme ďalej a na povrchu kože vytvoríme z vlastných bioenergií zhustenú predstavu v podobe anjela alebo zvieraťa. Presunieme ju do mozočku, kde máme maketu veštecky ošetrenej osoby. Podľa správania totemového zvieraťa a anjela zisťujeme, čo sa deje s veštecky ošetrenou osobou.

Ďalšia veštecká technika je zameraná na šedú kôru veľkého mozgu. Tu sa trepaním prstov ruky vo vzduchu vytvárajú rezonujúce bioenergie a zároveň sa harmonizuje ľavá aj pravá strana mozgu. Rezonančne sa preniká do postavičky veštecky ošetrenej osoby z mozočku a zisťujú sa rôzne psychické stavy dotyčnej osoby.

Pridaj komentár