Aurický obal. Prírodné vedomie. Bioenergie Reiki. Znaky Reiki šaman. Hromadenie bioenergie v aure. Dýchanie do aury. Totemové objekty. Pierka v aure. Magnet v aure. Vnímanie aury. Liečba a veštectvo. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Treba vyhľadať vo zvukových nahrávkach.

Pri týchto cvičeniach je potrebné opustiť ľudskú civilizovanú myseľ a všetko odcvičiť v prírodno – šamanskom vedomí. Bez prepojenia do tejto psychickej úrovne cvičenia nemajú tú požadovanú silu. Preto je potrebné zabudnúť na civilizáciu a otvoriť myseľ prírodného človeka. Prírodný človek sa vyjadruje magicky a rituálne. A toto si treba precvičiť osobitne.

Všetky cvičenia prevádzame cez zmyslové centrá v šedej kôre mozgovej. V prednom mozgu je to čuch a feromónové centrum na analýzu chemických látok. V spánkovom mozgu je to sluchové centrum, v temennom mozgu centrum pre pohyb, v zadnom zrakovom mozgu je to zrakové centrum. Tieto zmyslové centrá nastavíme tak, aby sme mohli vnímať to, čo sa deje okolo fyzického tela. Je to potrebné na to, aby sme mohli pracovať intenzívne v aurickom obale, ktorý naplníme bioenergiou vlastnou a tiež zosatou.

Pokračujeme nácvikom Reiki znakov. Ide o znaky Reiki šamanizmu a v tomto prípade znaky si predstavujme v črevách. Odtiaľ ide jedno energetické centrum do ústnej dutiny a druhé do oblasti pohlavia. A zároveň si znaky predstavujeme mimo seba a zároveň v oblasti hrubých čriev. Bioenergiu buď produkujeme v sebe, alebo zosávame z iných vzdialenejších biologických zdrojov. Tentokrát bioenergiu hromadíme v aurickom obale okolo fyzického tela. Robíme všetko pre to, aby sme do aurického obalu dostali čo najviac bioenergie a túto bioenergiu tu aj dopĺňame.

Pokračujeme cvičením, kde si nastavíme zmyslové centra v mozgu na vytváranie a vnímanie diania v aurickom obale. V prvom rade ako dieťa musíme vidieť v oblakoch, tme, v dyme, v ohni rôzne druhy rastlín, stromov, zvierat a ľudí, ktorí majú aspoň časť tela v zvieracej podobe, napríklad nohu vtáka a tiež iného zvieraťa. To je forma prírodných božstiev.

Pokračujeme zosávaním a hromadením bioenergie v aurickom obale. Hlavné zosávanie a zhusťovanie robíme v tvárovej časti a v hrdle a rukách. Tu s ňou budeme najintenzívnejšie pracovať. V prvom rade do aurického obalu budeme vedome dýchať a túrovať bioenergiu tu zosatú z iných zdrojov. Bioenergia, molekuly vzduchu sa rozkmitajú a bioenergia získava silnú aktivitu. Túto aktivitu využijeme na vlastnú liečbu a veštecké výkony. Bioenergiu postupne dynamizujeme pomocou pierok, ktoré sme vložili do aurického obalu. Tak isto do aurického obalu možno vložiť a v ruke podržať magnet alebo niektorý minerál. Všetko pôsobí mimoriadne silno.

Je možné v aurickom obale vytvárať aj energetické objekty a zvieratá, ktoré slúžia na veštecké výkony. V tomto prípade musíte byť zároveň vo vešteckom výkone a zároveň aj v bioenergetickom výkone pri tvorení totemových zvierat, božstiev.

Pridaj komentár