Kineziologický test. Svaly. Nervové platničky. Virguľa. Špeciálne tabuľky. Nutnosť kineziologického testu. Ako reagujete na dobré a ako reagujete na zlé veci? Kineziologický test ako určenie vhodných terapií. Kineziológia virgule.

Celkovým základným problémom celej kineziológie je určenie, aký je človek vlastne kineziologický typ. Ide o to, ako jeho svaly budú reagovať na dobré veci a ako na zlé. Máme tu v zásade vyrovnané dve skupiny ľudí. Jedna skupina reaguje na vhodné lieky a terapie svalovým tuhnutím. Na nevhodné lieky a terapie reaguje svalovou slabosťou. Druhú skupinu tvoria opačne reagujúci. Dobré lieky a liečby – slabosť, zlé lieky a terapie – stuhnutie. Spravil som v tomto smere množstvo pozorovaní a upustil som od názoru, že všetci na dobré veci reagujeme tuhnutím svalu. Dokonca som mal niekoľko prípadov, ktoré sa mimoriadne negatívne vyjadrovali na adresu kineziologického vyšetrenia a liečby. U dotyčných som zistil opačný kineziologický test. Na pozitívne liečby a terapie reagovali svalovou slabosťou. U všetkých sme potom veci napravili. Teda vždy, keď niekoho ideme kineziologicky ošetrovať, treba previesť základný test, ako na čo reaguje. Potom sa vyhneme nepríjemnostiam a neúspešnosti.

V zásade je rozumné spojiť kineziológiu a techniku virgule do vzájomnej väzby. Virguľou tu myslíme určité závažie zavesené na špagátiku. Virguľu berieme do prstov niektorej ruky za špagátik. Pri bežnom použití virgule nie sme priamo napojení na svaly a nervové platničky vo svaloch. Pri kineziologickom prístupe je prepojenie svalov a virgule rozhodujúcim okamihom.

Používame to všetko tak, že si na papier v dolnej časti napíšete meno osoby, ktorú budeme veštecky ošetrovať. Na jednu stranu napíšete slovo kyselina a na druhú stranu voda. Sústredíte sa na veštecky vyšetrovanú osobu a zisťujete, ako reagujú svaly na kyselinu a ako na vodu. Pokiaľ sa virguľa v tomto prípade rozkýva smerom ku kyseline a k vode sa naopak zastaví, viete, že dotyčná osoba reaguje na nepriaznivé liečby a lieky uvoľnením.

No môže byť opačný príklad, keď dotyčná testovaná osoba na vodu reaguje pohybom, a teda uvoľnením a na kyselinu stuhnutím. Z toho vyplýva, že na nepriaznivé liečby a lieky bude reagovať stuhnutím.

Keď sme spravili virguľou základný kineziologický test, tak je už možné virguľou hľadať vhodné terapie a liečby pre dotyčnú osobu. Virguľou vedenou cez svaly sa nepýtame, akú chorobu má dotyčná osoba. Virguľou sa pýtame vždy na vhodné lieky, stravu, liečbu. To je reálne využitie vešteckých výkonov. Svaly akosi intuitívne vedia vytušiť, čo je pre organizmus dobré a čo zlé. Tak isto je možné sa pýtať, ktoré miesto pre liečbu je účinné a v ktorom čase je liečba najúčinnejšia. Kineziologického veštca s virguľou čaká prípravné obdobie, v ktorom si musí vytvoriť špeciálne tabuľky, do ktorých si zapíše všetky možné bylinky, terapie a alternatívne postupy. Potom pomocou virgule určí tie najvhodnejšie postupy.

Je nesporne zaujímavé, čo všetko ešte svaly a nervové platničky vo svaloch skrývajú. Nie je náhodou, že celá alternatívna medicína sa točí okolo svalov a manipulácie so svalmi. Aj vďaka kineziológii sa bude dať lepšie pochopiť význam svalov v alternatívnej medicíne.

Pridaj komentár