Venujem sa tu formou prednášky ucelenému pohľadu na sugeratívne schopnosti. Tak isto rozoberám význam sugerácie pre vrcholovú ezoteriku. Tento zápis má svoju zvukovú nahrávku MP3. Stiahnite si ju.
Sugerácia je vlastne vo svojej podstate patologická technika, ktorá ma blízko stavu demencie. Z hľadiska psychiatrického ide o človeka, ktorý stratil kontakt s realitou a keď mu niečo prikážete, tak nedokáže rozlíšiť, či to je skutočnosť alebo iba jeho fantázia. Často sa hovorí o dôverčivej osobe, ktorá uverí čomukoľvek. Na takúto osobu skríknete prší a ona si ide okamžite zobrať dáždnik a správa sa, ako keby pršalo. Nejde v tomto prípade o herecký výkon, ale o stratu vnímania reality a uverenia vtlačenej predstavy. Dotyčná osoba nedokáže rozumovo konať, ani rozumovo zhodnotiť situáciu. To je skutočne chorobný prejav a patrí do rúk skúseného lekára. V prípade ezoterika musí ísť o dočasne navodený stav, ktorý v malom kútiku zostane neustále pod kontrolou a nikdy sa z kontrolného mechanizmu nevymyká. Teda ide o cieľavedome pestovanú a kontrolovanú sugeráciu. Samozrejme, že okolo nás sa pohybuje veľa sugerantov v rôznom stupni psychického poškodenia. Ezoterik, ktorý nemá sugeráciu pod kontrolou, musí podstúpiť vhodnú terapiu na zvládnutie a pochopenie tohoto fenoménu.


Ezoterický sugerant si spomenie na nejakú situáciu zo svojho vnútra, teda zo spomienok a uvedie sa do stavu, ako keby sa spomienka v jeho mysli práve okolo neho a v ňom diala. Teda je schopný uveriť, že sa práve teraz deje to, čo má na mysli. To voláme riadená sugerácia.
Skoncentrujete sa napríklad na svoje pľúca. Vyžijete spomienku na bolesť v pľúcach. Z diagnózy viete, že pľúca máte choré a teda použijete sugeráciu, že pľúca sú ešte chorľavejšie. Nie sugeráciu, že pľúca sú zdravé. To je nesprávne použitie sugerácie. Keď viete napríklad, že vaša pečeň je zdravá, tak vhodnejšia je sugerácia, že je mierne chorá. Hovoríme o vhodnosti uplatnenej sugerácie. Máte psychický problém a týka sa napríklad strachu. Tu je vhodná okamžitá sugerácia na utlmenie strachu. Teda, že strach nemáte. No z dlhodobého hľadiska je nevhodné neustále riešiť strach výhradne sugeráciou. Treba ho riešiť aj zodpovednou terapiou. Sugerácia je vhodná na stav silnej mobilizácie na dosiahnutie určitého cieľa alebo prekonanie určitého problému. Treba však zvážiť silu sugerácie. Nespali ste celú noc, tak sugeráciou ešte vydržíte pár hodín. Sugerácia, že ste v noci normálne spali, by mohla poškodiť psychiku, keby ste sa skutočne nevyspali.
Pri sugeráciách treba prejsť základným výcvikom. Ide o typ sugerácie, ktorý je výhradne na mentálnej úrovni a nikdy neprejde do fyzickej aktivity. Pokiaľ ste videli hypnotizéra, ktorý zhypnotizuje dotyčnú osobu, tak u tejto osoby vyvolá práve sugeratívny stav. Niektoré osoby sú schopné do sugeratívneho stavu prejsť okamžite a práve toto sa využíva pri hypnóze. V zásade sa budete snažiť o sugeratívne stavy na základe vydania vlastného príkazu. Tak isto je potrebné sugeráciu nielen navodiť, ale aj ju dostatočne dlho udržať.
Sugeratívne techniky je nebezpečné a riskantné uplatňovať pri snových meditáciách. Môže prísť k poškodeniu spánkového režimu. Tak isto sú sugeratívne techniky nevhodné pre špiritizmus. Teda sugerácia fantomových bolestí vedie k otvoreniu netradičnej psychiky. Neodporúča sa sugerácia amputovaných končatín a podobne. Všetko na vlastnú zodpovednosť. Sugeratívne techniky je vhodné použiť v pnej sile práve pri extrémnych stavoch ako sú nádorové ochorenia, ťažké poškodenie orgánov tela, slepota, hysterický záchvat, schizofrenická strata osobnosti, epileptický záchvat. Je nutná koncentrácia do určených oblastí a potom sugeratívne stupňovanie do únosnej roviny. Sugerácie slepoty, sugerácia hluchoty a podobne. Sugerácie ťažkého ochrnutia a poškodenia nervstva. Bez sugerácie sa nezaobídeme v náboženských systémoch a to je sugerácia týfusu, sugerácia kostných výrastkov, sugerácia stigiem, sugerácia klinickej smrti. Nemožno si vsugerovať stav po smrti. Možno si vsugerovať na základe spomienky iba prvé fázy klinickej smrti. Tak isto sa sugeruje poškodenie mozgu vysokým prúdom alebo nízkoprúdom z elektrospotrebičov.
Jednoznačne sugeratívne techniky dovoľujú realizovať vrcholové ezoterické stavy, ktorých základom sú ťažké fyzické a psychické poškodenia. Bez sugeratívnej techniky by niektoré oblasti ezoteriky boli nedostupné. Verím, že týmto článkom obohatím ezoteriku o možnosť nácviku vrcholových stavov.

Pridaj komentár