Pokračujeme v ďalších zasväcovacích cvičeniach Reiki systému – tvorba vlastných bioenergií, zosávanie iných bioenergetických zdrojov, znaky Reiki. Zápis má autentickú zvukovú nahrávku MP3.

Základom môjho systému Reiki je tvorba vlastných bioenergií v systémoch ľudského tela. Tento systém neumožňuje liečbu iných osôb a v prvom rade slúži na vlastnú liečbu a tvorbu bioenergií. Tak isto aj zosávanie bioenergie z iných živých prírodných zdrojov je založené na tom, aby ste bioenergiu zosali a udržali v sebe. Pri klasickom Reiki sa bioenergia zosáva a poskytuje sa inej osobe.

Základným cvičením Reiki je koncentrácia do miest, kde sa prirodzene tvorí bioenergia Reiki. Koncentrácia pozornosti ide do ústnej dutiny alebo rohov predného mozgu. To je prvé základné miesto. Druhým základným miestom sú rohy spánkových lalokov. To je miesto vo vnútri mozgu asi dva centimetre nad ušnými lalokmi. Tretie centrum je v mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu. Štvrté centrum je umiestnené v oblasti brušného mozgu, teda oblasť pupku. Sem sa treba skoncentrovať v pocite, že sa tu niečo deje.

V Reiki systéme je možno využiť aj iné centrá a to brušný mozog, ktorý je v hrubých a tenkých črevách. V stene čriev sú drobné neuróny v podobe malých šošovičiek. Tento systém cvičíme v Šaman sekcii.

Z centra v oblasti pupku sa vytvárajú dve centrá, jedno centrum v ústnej dutine a druhé centrum v oblasti pohlavných orgánov. Keď cvičíte Reiki systém z tejto oblasti, tak je potrebné cítiť sa ako zviera.

Reiki systém má aj ďalšie možnosti a to celý systém cvičiť v šedej kôre veľkého mozgu. Jedno centrum je v šedej kôre predného mozgu, druhé centrum je v šedej kôre temenného mozgu, tretie centrum je šedej kôre zadného zrakového centra a štvrté centrum je v šedej kôre spánkového mozgu. Tento systém a možnosť cvičiť tento druh Reiki majú tí, ktorí sa venujú náboženstvu a zvlášť sekcii Cesta k Bohu. Tento systém Reiki môže využívať iba pár jedincov. Uvádzam ho pre úplnosť. Medzi meditujúcimi a cvičiacimi Reiki sú asi traja.

Koncentrujeme sa do vybratých centier ako je ústna dutina, rohy spánkových lalokov, mozoček a pupok. V týchto centrách postupne pociťujete a vizualizujete obrazy rúk, nôh, očí, uší a pery. Znaky v týchto centrách vizualizujete tak, aby došlo k tvorbe bioenergie, ktorú potom použijete na liečbu vlastného organizmu.

V ďalšom cvičení sa znovu postupne koncentrujeme do jednotlivých centier tvorby bioenergie a tu vizualizujeme znaky v podobe rôznych špirál. Pozri bližšie obrázky špirál. Podmienkou použitia týchto znakov je, že netvoria žiadne hrany a navzájom sa nedotýkajú. Tieto znaky znovu vytvárajú vlastnú bioenergiu, ktorou sa potom reikista preliečuje.

V ďalších Reiki cvičeniach sa znovu postupne koncentrujeme do jednotlivých centier a tentokrát si tu vizualizujeme rôzne hranaté tvary. K týmto hranatým tvarom, ktoré zosávajú bioenergiu z iných živých zdrojov, pridáme drobné ploché krúžky, aby takto získaná bioenergia zostala vo vašom fyzickom tele. Bioenergiu zosávame na diaľku zo zvierat, rastlín a mikroorganizmov.

Všetky cvičenia vedú k tvorbe bioenergie a to vlastnej alebo zosatej na diaľku zo živých zdrojov. Keď bioenergiu dostatočne nahromadíte, je možné ňou preliečovať jednotlivé časti tela alebo samotné orgány. Pri preliečovaní je vhodné, aby ste si orgány predstavovali alebo cítili ako choré. Liečba môže byť účinnejšia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.