Psychický prienik do reálneho kozmického priestoru. Vychádzame z vešteckého skúmania kozmonautov, ktorí boli na obežnej dráhe planéty Zem. Tak isto z vešteckého bádania matiek, ktoré boli počas tehotenstva hyperaktívne a ich deti mali po narodení špecifickú psychiku. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Kozmos sekcia MP3.

Teda kozmické vedomie, ktoré tu precvičujeme, má svoj racionálny základ v reálnych stavoch psychiky niektorých ľudí. V tomto smere sme robili rozsiahly veštecký prieskum a vytvorili sme katalóg takýchto prípadov. Na základe tohto výskumu sme potom pripravili podmienky na nacvičenie týchto stavov so zámerom psychického prieniku do kozmického priestoru.

Na začiatok si treba uvedomiť, že psychický prienik sa nerobí do vlastných spomienok a vlastných fantázií. Psychicky sa nepreniká ani do aury okolo seba ani do obrázkov pred sebou alebo prítomných osôb. Treba si dať na to pozor, aby ste reálne a to kolmo hore prenikali cez 100 000 kilometrov atmosféry planéty Zem. V opačnom prípade to nie je o kozmickom vedomí, ale spoločenskej zábave duševne chorej osoby.

V prvom rade musíte ovládať nehybné sedenie a koncentrovanie sa na celú plochu jednotlivých orgánov. Na tieto orgány potom presúvate predstavy planét, hviezd, súhvezdí, galaxií a jednotlivých kozmov. Tieto spomienky uložíte okolo orgánov tela a tiež okolo hormonálnych žliaz.

Pokiaľ prenikáte na obežnú dráhu planéty Zem, tak si okolo orgánov tela dáte predstavy obrázkov planéty Zem a nie planét slnečnej sústavy. Tak isto si dáte po prvých prienikoch okolo orgánov energetické potencie, ktoré máte pri psychickom prieniku okolo planéty Zem. Nikdy nie zvuky, ktoré by vás odniesli až do prázdneho priestoru za Kozmos č. 1, v ktorom sa nachádzame. Zvuk okolo orgánov tela by vás zaniesol až do vzdialenosti 50 miliárd svetelných rokov, kde je prázdny priestor bez planét a energií. Tu už musí ísť okolo orgánov tela zvuk, nie energie, nie obrázky a pocity planét.

Pri kozmickom vedomí je potrebné už ovládať energetický systém, bližšie Reiki škola. Tak isto je potrebné ovládať cvičenia z Jogínskej školy, kde je práca so zvukovou ezoterikou. Tak isto je treba ovládať Vešteckú školu, kde si nájdete nácvik vešteckých schopností a to priradiť k zážitkom v kozme vhodný obraz zo spomienok uložených v pamäti veľkého mozgu.

Chce to jednoducho vhodný výcvik. Vítané sú v tomto smere aj zasvätenia do kozmického systému, bližšie Zasvätenia. Tak isto je vhodná spolupráca anjelských sfér, pozri Anjelská škola. Tak isto pomôže aj mozoček v zadnej časti hlavy, ktorý vás udrží vo vhodnom kozmickom vedomí, pozri Kaabala škola. Jednoducho kým sa sem prepracujete, musíte zvládnuť viacero schopností.

Kozmickým vedomím nateraz prenikáme do slnečnej sústavy, postupne do všetkých súhvezdí našej Galaxie a budeme prenikať do ďalších galaxií, ktoré sú zložené z planét. Tak isto psychicky prenikáme do kozmov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7. Tieto kozmy sú plné galaxií, v nich sú súhvezdia, v súhvezdiach sú planéty a kozmické objekty. Pokiaľ prenikáte k planétam, tak okolo orgánov tela máte predstavy planét a energetickú bázu. Pokiaľ psychicky prenikáte k súhvezdiam, tak okolo orgánov a to všade máte obrázky súhvezdí a vhodné energie z tejto oblasti. Pokiaľ prenikáte do galaxií, tak máte okolo orgánov tela obrázky galaxií a vhodných energií. Pokiaľ prenikáte za galaxie a opúšťate skupinu galaxií, tak okolo orgánov už máte iba vhodný zvuk a v pamäti likvidujete túžby po všetkom ľudskom, ktoré vám bránia k napredovaniu. Pokiaľ narazíte na kozmos, v ktorom je plno galaxií, tak prepnete zo zvuku na energiu a predstavu Kozmu.

Tentokrát sme prenikali do súhvezdí Corona Borealis / Severná koruna a Serpens Caput/ Hlava hada. Na začiatok som prezentoval niekoľko prípadov mŕtvych aj živých jedincov, ktorí sem psychicky prenikali a vlastne tu psychicky pôsobili. Všetci mali alebo majú kozmické vedomie a boli alebo sú agresívni a neschopní vnímať život tu na planéte Zem. Neustále boli v psychickom stave roztrhania a dezintegrácie psychiky na mnoho častí. Nasledoval psychický prienik do tohto súhvezdia. Nikto z meditujúcich tu nechcel dlhšie pobudnúť a odchádzal preč. Bolo tu jednoducho nepríjemne.

Potom sme psychicky prenikali do súhvezdia Corvus / Havran a Crater/ Pohár. Vyhľadaj, pokiaľ chceš, v hviezdnej mape. Znovu som prezentoval niekoľko prípadov, ktorí sem psychicky prenikali. Tieto prípady neboli až tak šialené a vlastne pôsobili na ľudí celkovo liečivo. Dotyčné osoby si robili z rôznych materiálov guľovité tvary. Premiestnili sme sa psychicky do tohto súhvezdia a vychutnávali sme si tu príjemné energie pre ľudské telo. Nič iné sme tu nezaregistrovali.

Potom nasledoval celkovo zaujímavý prenik do súhvezdia Coma Berenices/ Vlasy Bereniky. Už samotný názov znie poriadne čudne. Preskúmali sme veštecky prípady, ktoré sem psychicky cez kozmické vedomie prenikali alebo prenikajú a všetci zostali postupne úplne šialení. Našli sme v ich spomienkach čudné informácie o čudných objektoch. Nasledoval prienik do tejto oblasti s rôznymi pocitmi. Jednoznačne bolo cítiť, že tu funguje značne vyspelý život na úrovni dnešných chobotníc. Vedelo to rozhodovať za seba. Snažili sme sa robiť kontrolu cez svet mŕtvych a registrovali sme tu aktívne spomienky vo svete mŕtvych a to poriadne dynamické, čo nás prekvapilo. Zároveň som meditujúcim neodporúčal prenikať do tu existujúcej organickej hmoty, pretože takýto prienik by mohol vytvoriť zvláštny energeticko informačný odtlačok. Pri psychickom návrate by mohol tento odtlačok robiť v ľudskej psychike paseku a viesť k šialenstvu. Iba tým, ktorí ovládajú magickú ritualistiku, som odporúčal, aby do seba takéto odtlačky vytvorili. Vrátili sme sa naspäť a dvaja meditujúci popisovali, ako sa tieto odtlačky správajú. Vyplynulo, že nedokážu fungovať v našej psychike a treba ich poslať do sveta mŕtvych. Varujeme a neodporúčame ponárať sa psychicky do organickej hmoty v kozme. Vždy iba obďaleč pozerať. No kto ovláda špiritistické vedomie a prešiel v tomto súhvezdí do sveta mŕtvych, ten zacítil, ako je tu svet mŕtvych spomienok aktívny a dostatočne čulí. Jednoznačne bolo cítiť, ako si tu svet mŕtvych podriadil život v tomto súhvezdí. A to sa nám pozdávalo a budeme sa tomuto svetu mŕtvych venovať osobitne.

Potom sme ešte navštívili organický život v súhvezdí Barana a súhvezdí Kružidlo. Tieto súhvezdia sú súčasťou našej Galaxie a tá je súčasťou Kozmu č.1. Tento je veľký asi 40 miliárd svetelných rokov. V Kozme č.2 sme navštívili organický život označený PES. V Kozme č.3 sme navštívili organický život pod označením PÍLA, MEDVEĎ a ČERVEŇ. Všade sme pokusne prenikli priamo do organickej hmoty a spravili aktívnu spomienku, ktorú zdatnejší ezoterici zobrali do seba a preskúmali. Tieto formy života boli na úrovni reakcií mačky. Následne sme ich z tela zlikvidovali. Nie je vhodné si ich ponechať ako spomienky v tele. Spôsobuje to stav šialenstva.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.