Venujeme sa mimoriadne atypickej a neštandardnej ezoterike, ktorá nie je pre každého a skôr by sa dalo povedať, že je pre pár vyvolencov. A v zásade nemá zmysel sa pokúšať robiť tento druh ezoteriky.

Pokiaľ sa predsa rozhodnete pustiť do takejto vrcholovej a jedinečnej ezoteriky, tak vás čaká minimálne 20 rokov driny. Je to o ezoterickom fanatizme a nezlomnej húževnatosti, každý deň sa venovať rôznym cvičeniam, ktoré musia viesť k zmene psychiky a jej tradičného fungovania. Pokiaľ chcete robiť a dosiahnuť takúto ezoterickú úroveň, je potrebné sa mnoho vecí zo života vzdať. Prípadne nenechať sa stiahnuť bežným životom ako je rodinný život, spoločenský život, peniaze a kariéra.

Ezoterik si musí vytvoriť dostatok času a aj finančných prostriedkov, ktoré bude ezoterická cesta stáť. Všetko niečo stojí. Pokiaľ ezoterik nastúpi túto univerzálnu cestu, nastupuje na celoživotné vzdelávanie. Ezoterik sa za svojho života musí stať polyhistorom, ktorý je vzdelaný v oblasti prírodných, spoločenských a technických vied. Teda akoby do smrti ísť z jednej vysokej školy na druhú. Ezoterik počas 20 rokov neustále zdokonaľuje techniky koncentrácie do orgánov, buniek, chromozómov, bielkovín, aminokyselín, atómov, atómových jadier, časticových zhlukov, častíc a do vrstvy homogénnych a absolútne rovnakých častíc. Je to tak, ako keby ste sa chceli naučiť písať, hovoriť a premýšľať všetkými jazykmi sveta. Ezoterik počas 20 rokov intenzívnych meditácií vybuduje vo svojich neurónoch množstvo mimoriadnych schopností, ktoré si trvalo zdokonaľuje a udržuje. Ezoterická cesta je spojená s nekonečným opakovaním niektorých činností až k úplnému zautomatizovaniu v oblasti neurónov.

Ezoterika na duchovnej ceste nečaká žiadna slasť, musí roky rokúce svedomito a múdro cvičiť, trvalo kontrolovať a testovať, či správne cvičí a či jeho psychický prienik ide skutočne tam, kde potrebuje. Najväčším nepriateľom je genetický zdrojový kód. Ide vlastne o to, čo je uložené vo vnútri ľudských buniek a to sa formovalo približne asi 4 miliardy rokov. A presnejšie sa genetický zdroják nachádza vo vnútri bunky a to priamo v bunkovom jadre. V bunke vedci odhalili ďalšie jadro a volá sa mitochondriálne jadro a tiež obsahuje chromozómy. A potom ezoterici tušia a odhadujú ešte jedno jadro a to lyzozómové, ktoré tiež obsahuje niečo ako pár chromozómov. Vedecky je to ešte nepreukázané. Ezoterik sa musí postupne naučiť psychickou koncentráciou prenikať do vnútra bunky. Vybuduje si vo svojich neurónoch na tento prienik centrá a potom prenikne cez nervy na povrchu bunky do vnútorného sveta bunky. Prienik je psychický a vyžaduje silnú koncentráciu špeciálne školených zmyslov vo veľkom mozgu. A k tomu vie ezoterik v ústnej dutine sugeratívnymi predstavami upraviť chémiu v mozgu a prenikať aj pomocou biochemických pochodov. Niekedy je potrebný razantnejší prienik do vnútra buniek a na to slúžia nervové platničky vo svaloch a ich silný bioenergetický impulz, ktorý sa dovedie do vnútra bunky. K týmto potenciám, ktoré ezoterik dlhodobo cvičí vo svojich neurónoch, pridáva predstavu, ako chce, aby sa hlavne mitochondriálne jadro správalo. Ezoterik by mal vedieť, že mitochondriálne jadro riadi jednak biochémiu bunky, ale aj bioenergiu buniek a aj priebeh impulzov v rámci bioenergie. Ezoterik si buduje trvalé centrá na to, aby bunkové jadrá fungovali v prospech dvojníka.

Ezoterik vie, kde sídli jeho duša, kde sídlia bioprogramy pre vykonanie určitej činnosti. Tie sídlia vo vnútri bunky a ezoterický výskum ukazuje na hladké endoplazmatické retikulá. To sú drobné orgániky vo vnútri tohto objektu. Endoplazmatické retikulum sa skladá zo skupiny bielkovín. Jedna bielkovina má v sebe 20 aminokyselín. Každá aminokyselina má v sebe asi 30 skupín prvkov a to hlavne v zložení C, H, O, N. Aby si človek v neurónoch vytvoril trváci program ako je napríklad automatický program na to, že vie písať, tak potrebuje niekoľko rokov usilovne cvičiť písanie. Počet opakovaní pri naučení sa písať a zautomatizovať to je enormný. Tento nácvik pôsobí na končeky aminokyselín v niektorých neurónoch a neustálym nácvikom písania sa neuróny upravia a nadobudnú schopnosť písať automaticky. A tu v ezoterike hovoríme, že ezoterik si vytvoril trvalý návyk a schopnosť napríklad koncentrovať sa do vnútra buniek. Bolo by krásne, keby stačilo iba toto ku koncentrácii do buniek. Bohužiaľ, nestačí a ezoterik si musí ešte dlhoročným nácvikom budovať schopnosť vo veľkom mozgu mimozmyslovo vnímať, či správne psychicky operuje vo vnútri neurónov. A pochybujeme, že by niekto ešte v histórii bol ochotný podrobiť sa takejto brutálnej drine a nekonečnému nácviku. A preto to radšej ani neskúšajte. Skúste na ezoteriku zabudnúť a venovať sa radšej bežnému životu.

A to nie je všetko, čo musí ezoterik počas svojej duchovnej cesty absolvovať. Musí absolvovať ako samouk niekoľko vysokých škôl a neustále sa vzdelávať, študovať, skúmať, bádať a dokazovať si, aby sa zbytočne nepomýlil a necvičil veci nemožné a bludové. Pritom štúdium všetkého, čo treba na duchovnej ceste, je špecifické. To znamená, že štúdium je zorientované na využitie poznatkov v ezoterike a nie v bežnom živote. A tak absolvujete ako samouk niekoľko vysokých škôl a nikto o tom nevie, nemáte tituly a žiadne ocenenia. Ezoterika je skutočne nevďačná oblasť. Máte mimoriadne schopnosti, máte poznatky a nedá sa to dobre použiť pre vonkajší svet. Ezoterik je považovaný na dôvažok za čudáka a aj niečo horšieho. Ezoterik pri svojich výskumoch nemôže prinášať dôkazy o tom, čo cíti a vníma pri psychických prenikoch do seba a mimo seba. V ezoterike neexistuje priamy dôkaz a aj nepriame dôkazy sú problém. Pre ezoterika je problém dôveryhodnosti toho, čo robí. Začínajúci ezoterik nemá žiadnu istotu, či to, čo bude cvičiť, nie je zmes šialených konštrukcií ešte šialenejšieho psychopata. Ďalší problém je v tom, že ezoterik pri svojom psychickom prieniku do kozmu začne postupne svet vnímať inak a veci vykladať inak. A to vedie k tvrdej izolácii. Nemá sa s kým porozprávať a nemá si s kým porozumieť.

Na jednej strane toto zoskupenie ezoterikov sprístupnilo ezoteriku pre všetkých, ktorí majú chuť a čas sa duchovnou cestou zaoberať mimoriadne seriózne. Na druhej strane moderný spôsob ezoteriky vyžaduje mimoriadne nasadenie a mimoriadne intelektuálne schopnosti. A tak ako sa systém ezoteriky sprístupnil pre všetkých, tak sa zahalil znovu do tajomstva mimoriadneho intelektu. Od ezoterika vyžaduje takýto druh ezoteriky mimoriadnu intelektuálnu gramotnosť vo veľa vedných disciplínach. Primeraná úroveň vzdelanosti do všetkých prírodných, technických a spoločenských vied sa nedá skoro ani dosiahnuť. O aká krásna je nevedomosť zvieracieho idiota!

Ezoterika a duchovná cesta idúca do dôchodcovských časticových zhlukov je jedna z najextrémnejších oblastí ľudskej aktivity. Vlastne ide o rozsiahle prerábanie ľudskej psychiky na mimoriadne netradičné schopnosti. Ide o organizovaný a riadený nácvik väčšiny psychiatrických porúch. Po cvičení určitého patologického stavu si ezoterik buduje centrá v neurónoch, ktoré dovoľujú nepatologicky využívať schopnosti, ktoré majú niektorí jedinci a to hlavne vďaka chorobným stavom. Ezoterik nezíska mimoriadne schopnosti vyvolaním patológie, ale vycvičením vlastných neurónov pre danú schopnosť. Je to organizovaný systém šialenstva a to bez záruky. Najkrajšie na všetkom je to, že cvičíte asi tak 15 rokov a tešíte sa na vrcholovú ezoteriku na časticiach. A zistí sa, že máte geneticky zmutované mitochondriálne jadrá a to vás vylúči z ezoteriky úplne. Nemôžete sa kvôli tomuto poškodeniu usilovať psychicky preniknúť na úroveň dôchodcovských časticových zhlukov. Jednoducho nedokážete donútiť mitochondriálne jadrá, aby umožnili psychické prenikanie na dôchodcovské častice. Je to poriadne krutý osud. Ale taká je ezoterika. Jednoducho niečo extrémne.

Niečo o súhvezdiach z Wikipédie:

Súhvezdia Oltár, Orol, Panna, Pastier, Páv, Pec
http://en.wikipedia.org/wiki/Ara_%28constellation%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_Orol
http://en.wikipedia.org/wiki/Aquila_%28constellation%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_Panna
http://en.wikipedia.org/wiki/Virgo_%28constellation%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_Pastier
http://en.wikipedia.org/wiki/Bo%C3%B6tes
http://en.wikipedia.org/wiki/Pavo_%28constellation%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Fornax

Videá o súhvezdiach Oltár, Orol, Panna, Pastier, Páv, Pec
(Aquila constellation,Virgo constellation, Botes constellation
Pavo constellation, Fornax constellacion)
http://www.youtube.com/watch?v=_9mC5kKA3cE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=4kwl7ooLxMs&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=cGjVYUbDhWM
http://www.youtube.com/watch?v=O0mPwMOLTJs&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=q1I8b3j-vJ8
http://www.youtube.com/watch?v=MdodLNvlo4M
http://www.youtube.com/watch?v=eaf-nPAW7Fs
http://www.youtube.com/watch?v=Rt-LsSmsysI
http://www.youtube.com/watch?v=8osh6FcqjOg&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=aja4LueUDCY&feature=rela…

http://www.youtube.com/watch?v=dhQFOPtszRs
http://www.youtube.com/watch?v=Y2xSl8o-p9s
http://www.youtube.com/watch?v=ccWf0ofGNd0
http://www.youtube.com/watch?v=FSEA5_br7J0

Meditačné videá
http://www.youtube.com/watch?v=wHF8e34lea4
http://www.youtube.com/watch?v=9DoS1Hsdmug
http://www.youtube.com/watch?v=XKDngz4egiY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=ulEDFiI9wec&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=q068WqoOrWI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=TdhVYMlhGNc&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=FZRSTe1dfGs&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=uXbvoND5dpA&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=D7UDuJEJ2v0&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=TdhVYMlhGNc&playnext=1&#…
http://www.youtube.com/watch?v=hxCZ6Tgoero
http://www.youtube.com/watch?v=RlvLVRN8kvc&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=79kIKe_-Fww&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=OeJZ37WP6jc
http://www.youtube.com/watch?v=KWuWi2MQQZc&feature=mfu_…

Grafika © Torsten Bronger pod GNU licenciou pre free dokumenty
Súhvezdie Panna (Virgo)

Pridaj komentár