Venujeme sa meditáciám. Ide o cvičenie a budovanie mimoriadnych schopností v neurónových oblastiach ezoterika. Ide tu o duchovnú cestu založenú na kopírovaní rôznych psychických a psychiatrických stavov výnimočných osobností.

Ezoterik tohto zoskupenia sa trvalo usiluje o nepatologickú cestu duchovného rastu. Pokiaľ má niektorý ezoterik v tele rozsiahle a trvalé poškodenie, v zásade nemôže dosiahnuť vrcholovú úroveň. Ezoterik má fyzické poškodenie napríklad mitochondriálnych jadier vo vnútri buniek. Skoro všetky má poškodené a zdevastované. Takáto osoba nedosiahne na ezoteriku dvojníkov, ktorá sa organizuje na úrovni častíc. Ezoterik, ktorý chce dosiahnuť časticovú úroveň, má mitochondriálne jadrá zdravé a trvalou meditáciou dostane toto jadro vo vnútri buniek pod kontrolu a prinúti ho, aby otvoril obdobie pred 500 až 600 miliónmi rokov, keď organizmus našich zvieracích predkov fungoval na časticiach a to z dôvodu intenzívneho žiarenia magnetara, ktorý je teraz v súhvezdí Orión.

Ezoterik, ktorý má poškodené mitochondriálne jadrá v bunkách, musí s ezoterikou končiť a dosiahol svoj ezoterický vrchol. Z dôvodu patológie nemôže ovládnuť fungovanie vlastnej psychiky na časticovej rovine. Síce jeho psychika funguje na časticovej rovine, ale nie vďaka sile vôle, ale vďaka genetickej mutácii. Podobný prípad bol, keď sme cvičili psychický prienik do sveta atómov a atómových jadier. V prípade ezoterika sa prenikalo psychicky do atómov a atómových jadier. Ale špeciálne cez rané štádium klinickej smrti sa prenikalo do dôchodcovských atómov a atómových jadier. V reči ezoteriky ide o svet mŕtvych spomienok, ktoré sem po smrti organických živočíchov prenikajú. Dôchodcovské atómy a atómové jadrá (zoskupené protóny, pozitróny a neutróny) vznikajú silne a intenzívne pri deštrukciách planét. Tieto druhy dôchodcovských atómov a atómových jadier sa zhromažďujú okolo planét, kde je silný potenciál vzniku aminokyselín a aj organického života. Bohužiaľ, v nekonečnosti vekov budú prvky nenávratne zničené a vrátené do stavu atómov a atómových jadier a potom do stavu časticových zhlukov a individuálnych častíc. Tak isto dôchodcovské atómy a atómové jadrá zaniknú a postarajú sa o to v našej Galaxii práve anti čierne skrížene diery (ezoterický termín, nie vedecký). Anti čierne skrížené diery fungujú ako gigantické časticové objekty, ktoré všetko, čo je z prvkov, atómov, atómových jadier spracujú na systém rýchlo sa meniacich častíc. A tak svet mŕtvych alebo svet špiritizmu nie je na večnosť vekov. No dôchodcovské častice, ktoré vznikajú po zániku súhvezdí a celých galaxií, sú podľa ezoterického prieskumu do minulosti kozmu dá sa povedať na večnosť. Dôchodcovské častice môžeme charakterizovať ako špecificky spletené častice do takých väzieb, ktoré žiadne štruktúry v kozme nedokážu rozbiť a zničiť. A platí zásada, že čím sa viacej niečo v kozme usiluje tieto častice likvidovať, tým sú pevnejšie tieto objekty. Osoba, ktorá má vybudovaný systém dvojníka, ho musí po smrti dostať práve do prostredia týchto dôchodcovských častíc. Zatiaľ len tieto objekty dokážu bez zmien uchovávať spomienky ezoterika po jeho smrti. A preto vrcholová ezoterika ide práve do týchto časticových objektoch. Iba tak pre zaujímavosť najviac dôchodcovských častíc sa združuje v súhvezdí Kozorožca. Sem sú silami časticového sveta (nie prvkov a atómov) natláčané do gigantických časticových útvarov práve dôchodcovské častice.

Ezoterik je osoba, ktorého jediné želanie je systém reinkarnačného uloženia svojich spomienok na večnosť. K tejto túžbe sa pridáva obava, aby sa žiadna myšlienka, pocit a ezoterická skúsenosť nestratila v nekonečnosti kozmu. Aby sa spomienky už počas života transformovali do časticovej roviny. Ezoterik vybuduje systém dvojníkov nie preto, aby mu výhradne dali určitý stupeň geniality na úrovni bežného života, ktorý v ezoterickej metafyzike označujeme ako svet prvkov. Ezoterik nebuduje dvojníkov v sebe preto, aby mu výhradne pomohli s reinkarnačnými procesmi na úrovni dôchodcovských atómov a atómových jadier. Ezoterik buduje systém dvojníkov, aby sa sám ešte za života zmenil a začal fungovať ako systém dvojníkov, ktorý na časticovej rovine buduje. Psychika ezoterika, ktorá asi po 5 rokoch intenzívneho cvičenia prenikla do častíc svojho tela, sa stane základom najrozsiahlejšej zmeny v živote ezoterika. Ezoterik potlačí a doslova zlikviduje svoju klasickú psychiku a zmení sa na to, čo predstavujú dvojníci. Samozrejme, nie je jednoduché vzdať sa svojho doterajšieho ega, doterajších zvykov a návykov. Mnoho ezoterikov cúvne pred takouto radikálnou zmenou a je to prirodzené. Ale kto chce na ezoterický vrchol, ten musí svoje ego prebudovať a zliať so systémom dvojníkov. Pod egom tu rozumieme všetko, čo ezoterik prežil, jeho schopnosť myslieť, jeho schopnosť sa koncentrovať a jeho schopnosť túžiť po niečom.

Psychický prienik do kozmu je v samotnej ezoterike mimoriadne dôležitý prvok meditácií. Ezoterika bez snahy prenikať do kozmu navždy bude zviazaná na planétu Zem a jej ezoterický a duchovný potenciál. A tak prenikanie do kozmu je rozhodujúci mechanizmus na psychické odpútanie sa od planéty Zem. Dokonca by sa dalo povedať, že pokiaľ chce ezoterik súzvučiť s organickým životom na planéte Zem, tak v ezoterike tohto veľa znamenať nebude. Ezoterik psychicky prenikajúci do kozmu má možnosť spoznať organický život v kozme a aj tým nadobudnúť iný pohľad na postavenie organickej hmoty v kozme a samozrejme prebrať ich skúsenosti. Ezoterik psychicky prenikajúci do kozmu má možnosť spoznať objekty, ktoré sa v súhvezdí Orión a Labuť nenachádzajú. Ezoterik, ktorý nepreniká do kozmu a zotrváva trvalo iba na planéte Zem, nespozná vákuové sily v kozme a trvalo pozná iba sily gravitačné. Ezoterik, ktorý preniká do kozmu, má možnosť spoznať priestor kozmu globálnejšie a v ucelenejšej predstave. Treba si uvedomiť, že dnešná vedecká astronómia pozná cez všetky tie teleskopy na planéte Zem, ale aj v kozme asi tak 10% našej Galaxie a to je žalostne málo na to, aby si ľudská organická hmota mohla spraviť racionálnu predstavu o našej Galaxii. Ľudská organická hmota síce skenuje a eviduje nejakých 2 000 – 3 000 galaxií, ale to je žalostne málo a na dôvažok galaxie sú extrémne ďaleko a to, čo pozorujme vo viditeľnom spektre, nedáva žiadnu záruku, že to tam ešte je a do akej miery je reálne to, čo vidíme pomocou teleskopov.

Ezoterik preniká psychicky do kozmu cez systém dvojníkov. A to je časticová rovina, kde ezoterik vo svojich neurónoch vybuduje biostroj na prenikanie na častice a sťahovanie častíc napríklad magnetara a týmito špecifickými časticami sa ezoterik naučí obstreľovať všetko, čo je v kozme. Častice magnetara sú organizované špecificky a to tak, že nepodliehajú gravitačným a ani vákuovým silám. A tak v tom istom okamihu sú v ezoterikovi, ale aj v danom objekte v kozme, na ktorý sa ezoterik zameral zozbierané informácie a poslané ezoterikovi na spracovanie. Ezoterik má vďaka tomuto biozariadeniu vo svojich neurónoch super biostroj na aktuálne čítanie informácií z kozmu. A ezoterik sa cez tento systém dostal k informáciám z kozmu, ku ktorým sa ľudská a celkovo organická hmota konvenčnými zariadeniami nedostane tak jednoducho. Keď si zájdeme do dielne sci-fi nápadov, mohli by sme ľudstvu ponúknuť takzvané časticové delo na generovanie a obstreľovanie kozmu.
Už je načase zmeniť celkovo technologickú koncepciu klystíru Hubblovho kukátka.

Wikipédia a súhvezdia Kompas Koník Korma Kozorožec Kružidlo Kýl
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_Kompas http://en.wikipedia.org/wiki/Pyxis
http://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCllen_%28Sternbild%2
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_Kon%C3%ADk
http://en.wikipedia.org/wiki/Equuleus http://de.wikipedia.org/wiki/Achterdeck_des_Schiffs
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_Korma
http://en.wikipedia.org/wiki/Puppis
http://de.wikipedia.org/wiki/Steinbock_%28Sternbild%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_Kozoro%C5%BEec
http://en.wikipedia.org/wiki/Capricornus
http://de.wikipedia.org/wiki/Zirkel_%28Sternbild%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_Kru%C5%BEidlo
http://en.wikipedia.org/wiki/Circinus
http://de.wikipedia.org/wiki/Zirkel_%28Sternbild%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_K%C3%BDl
http://en.wikipedia.org/wiki/Carina_%28constellation%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Kiel_des_Schiffs

Meditačné videá
http://www.youtube.com/watch?v=M8RAxd6-PA0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=VTdjI9Mvjto&feature=fvw
http://www.youtube.com/watch?v=p3kTAJYYmrU&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=uwXbW_QHfJs&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=AO_If2RPVPQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=1OCF6N1WHFk&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=ra1iWqQBcp4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=JFSWYM6pSmE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=bDoLDcEgXKA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Edz4UFaKQxY&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=YVkOLULl4qA&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=w3S9SL84Hyk&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=qx70hecqTzE&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=wmtjqUW4IKI&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=F5sYMtjJnqw&feature=mfu_…

Videá o súhvezdiach Kompas, Koník, Korma, Kozorožec, Kružidlo a Kýl
http://www.youtube.com/watch?v=by47wVAchfU
http://www.youtube.com/watch?v=ULfDHRq5w3s&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=HD5ZZoVXB00&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=nG8jKBcTb7k&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=qLpFMMGqRQw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=-KEn7yBCs1Y
http://www.youtube.com/watch?v=6mkZfcyox7c
http://www.youtube.com/watch?v=wdMse4BzVwM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=0Ey6Jhl3Irc&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=QLiSD831k6g&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=36xZsgZ0oSo&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=giRJsSkWsl4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=jmGCVV8M7Us
http://www.youtube.com/watch?v=avvNFzEjTgg&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=1-ZrAPJztds

Grafika © Torsten Bronger pod GNU licenciou pre free dokumenty
Súhvezdie Kozorožec (Capricornus)

Pridaj komentár