Venujeme sa prieniku psychiky ezoterika do kozmu a kozmického priestoru. Je to už tretí prienik a tentokrát preniká psychika ezoterika do kozmu cez líniu časticových zhlukov, ktoré sú súčasťou atómového jadra.

Máme bežných a štandardných jedincov, ktorým ich štandardnosť vlastne nedovoľuje robiť duchovnú cestu a psychicky prenikať hlbšie do tela a aj mimo telo. Potom máme osoby, ktoré sú zvnútra vystavaný inak ako bežní jedinci a cez svoju patológiu môžu mať určité mimoriadne schopnosti. Je samozrejmé, že určitý druh patológie a poškodenia psychiky danej osobe nedovoľuje dosiahnuť aj iné výnimočné schopnosti. Ezoterik tohto zoskupenia by nemal mať nejaké významnejšie poškodenie psychiky. Ezoterik tohto zoskupenia sa vydá na nepatologickú duchovnú cestu. Všetky schopnosti, ktoré nadobudne, vznikajú postupne na základe vytrvalých cvičení a opakovaní. Samozrejme, mimoriadne schopnosti nie sú orientované a cvičené pre bežný život. Veštice a astrológovia svoj veštecký výkon a skúsenosti orientujú pre bežný život. U ezoterika sú mimoriadne schopnosti prednostne budované pre ezoteriku a duchovno. Bežný život ide bokom. Inak sa to nedá ani vlastne robiť. Samozrejme nie zdravie, psychická kondícia, šťastný osud a financie na živobytie.

Ezoterik tohto zoskupenia preniká do svojho tela a informačného systému. Každý prienik do vnútorného sveta vyžaduje inú techniku a iný postup. Na to, aby ezoterik prenikol do vlastného informačného systému, je potrebné vedieť, kde má vo svojom tele prenikať. A na začiatok je to nesporne oblasť výskytu neurónových oblastí ako je veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog, veľké ganglie, malé ganglie, špeciálne ganglie okolo miechy. Ďalšou oblasťou sú nervové bunky, nervové dráhy, kde centrála je vlastne miecha a oblasť predĺženej miechy v hlave. Nervový systém premosťuje všetky neurónové oblasti a premosťuje aj všetky ostatné oblasti v tele. Ezoterik preniká ešte špeciálnymi koncentráciami do tukových buniek. Tukové bunky sa v ezoterike definujú ako bio hard disky schopné ukladať obrovské množstvá informácií. Ezoterik preniká aj do buniek svojich očí, uší, jazyka, nosa, končekov rúk a chodidiel. Tak isto skenuje oblasti s vnútorným hlasom, teda kde človek premýšľa. Všetko toto možno považovať za bio senzory schopné prijímať informácie z vonkajšieho, ale aj vnútorného sveta.

Ezoterik sa v konečnom dôsledku musí trvalo naučiť prenikať do veľkého mozgu a otvoriť si schopnosť vnímať svet aj priamo cez neurónové oblasti v zadnom zrakovom mozgu, spánkovo – zvukovom mozgu, prednom čuchovom mozgu, v pohybovo-temennom mozgu. Teda je tu vnímanie cez ľudské zmysly a je tu u ezoterika mnohoročnými cvičeniami vytvorená mimoriadna schopnosť vnímať seba a okolitý svet priamo cez neuróny a to hlavne veľkého mozgu, ale aj stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a taktiež cez ganglie. Pokiaľ by ezoterik na vnímanie seba a okolitého sveta používal zmyslové oblasti ako sú oči a napríklad ušný bubienok, tak by si tieto oblasti poškodil. Ezoterik musí vnímať aj to, čo bežní ľudia a aj technologické zariadenia nie sú schopné. Ezoterik sa vie koncentrovať do svojich neurónových oblastí, ktoré trvalo cvičí, aby si v nich vyvinul mimoriadne schopnosti vnímať svet a sám seba inak ako dovoľujú zmysly. Ezoterik postupne dokáže seba diagnostikovať a skúmať na základe bioenergie, na základe magnetických a síl a tokov, na základe dôchodcovských atómov, ktoré tvoria svet mŕtvych spomienok – špiritizmus, kde treba cvičiť rané štádia klinickej smrti. Ezoterik dokáže svoje vnútro a kozmos skenovať na základe dôchodcovských atómových jadier, ktoré tvoria svet mŕtvych spomienok iba pre spomienky niektorých jedincov organického pôvodu v kozme. Ezoterik prepracuje koncentráciou prienik na svet častíc a naučí sa určitými druhmi častíc obstreľovať seba aj kozmos. Teda ezoterik neustále vylepšuje svoje biostroje vo svojich neurónoch a je schopný cez svoje neuróny vnímať a prenikať do seba a do okolia inak ako bežní necvičení jedinci. Vedecký svet buduje svoje technologické a informačné zariadenia a ezoterik niečo podobné robí a cvičí vo svojich neurónoch. Ezoterik postupne svoje neuróny organizuje po novom a to mu umožňuje vnímať svet inak ako bežní ľudia. Pracovníci v oblasti vedy sami seba nemenia na biotechnologické zariadenia, majú na to elektrónkové mikroskopy, rezonančné zariadenia, ultrazvukové zariadenia, laserové zariadenia, teleskopy, tokamaky a podobné prístroje. Všetko im slúži na poznanie tých oblastí sveta, ktoré sú zmyslom nedostupné.

Ezoterik na úrovni častíc, a teda systému dvojníkov donúti svoj genetický zdroják vo svojich chromozómoch, aby otvoril stav, ktorý bol pred 500 miliónmi rokov. Toto obdobie dovoľuje ľudskej psychike fungovať na časticiach. A postupným cvičením sa v priebehu 3. rokov neuróny v tele ezoterika budú formovať k biologickému stroju, ktorý bude schopný operovať v kozme pomocou častíc, vnímať častice a organizovať niektoré druhy častíc pre rôzne psychické prieniky do mikrosveta a aj makrosveta. Výhodou budovania časticovej psychiky sú skoro neobmedzené možnosti hĺbky prieniku do kozmu, a tak isto do vnútorného sveta človeka. Tam, kde prenikne časticový biostroj v neurónoch ezoterika, nedokáže nikdy preniknúť žiadny stroj alebo zariadenie vynájdené a používane ľudstvom a organickou hmotou kozme pod označením UFO. Na dôvažok ezoterik cvičiaci mimoriadne schopnosti a budujúci svoje bioneurónové stroje nie ja viazaný na technickú a technologickú vyspelosť ľudstva a organickej hmoty v kozme. Jediný problém je nutnosť a potreba serióznosti a zodpovednosti k tomu, kde preniká a ako bude interpretovať, čo tam vníma. Ezoterik by si pri psychických prienikoch do mikrosveta a aj makrosveta mal zachovať racionalitu a doslova matematickú logiku. Bohužiaľ, ľudia z oblasti ezoteriky často podľahnú vlastnej fantázii a vlastnej túžbe po tom, čo v skutočnosti neexistuje a nie je možné, aby existovalo. Ezoterici často hľadajú jednoduché cesty duchovného rastu a často nechajú priechod svojim emóciám a vlastnému výkladu sveta a ezoteriky bez toho, aby svoje predstavy podrobovali vedeckej logike racionálneho vnímania.

Ezoterik, ktorý je na duchovnej ceste do kozmu a psychicky preniká do priestoru kozmu si musí v prvom rade naštudovať vedecké poznatky, pozorovania, dokazovania a skúmania o dostupnom kozme. Pod dostupným kozmom rozumieme časť našej Galaxie. Ľudstvo dokáže v dnešnej dobe poznať asi tak 5 % našej Galaxie. A to nedovoľuje vytvoriť si reálnu predstavu o tom, ako vlastne vyzerá a funguje naša Galaxia ako celok. Ľudstvo pozná iba ohraničené množstvo súhvezdí. Naša Galaxia prináša problém príliš veľkého priestoru s príliš veľkým počtom objektov, ktoré sa v nej nachádzajú. Ľudstvo zachytilo okolo našej Galaxie asi 2 000 iných galaxií. Ale psychický prienik do priestoru okolo našej Galaxie hovorí o 2 miliónoch galaxií a ešte väčšom počte.

A tak je tu veľký problém gigantického množstva objektov v kozme. Teda problém vedeckého vyjadrovania sa o našej Galaxii z poznania 5 % našej Galaxie. Pod 5 % tu mám na mysli hlavne galaxie. Potom je tu problém extrémne veľkých vzdialeností a príchodu informácií z takej diaľky až k planéte Zem. Informácie, ktoré prichádzajú z hlbočín kozmu, sú časovo veľmi staré a neaktuálne. Navyše tieto informácie išli nejakým priestorom a boli znovu skreslené a tak znehodnotené. V zásade by sa dalo povedať, že organický život na planéte Zem žije v super bludoch a nereálnych predstavách o kozme. Ezoterik v systéme dvojníka a na časticovej úrovni nemá problém so vzdialenosťami ani extrémnym množstvom objektov v kozme. Myseľ ezoterika tvorí a hromadí určité druhy častíc a ich kombinácií, vie ich posielať do hlbočín kozmu a znovu ich získať naspäť aj s prinesenou aktuálnou informáciou o určitom objekte alebo priestore v kozme. Ezoterik tým, že operuje v rovine častíc, vie kozmos skúmať v rovine fungovania samotných častíc. Teda pokiaľ si ezoterik udrží súdnosť a zdravý rozum, tak výklad sveta v jeho podaní je mimoriadne vecný a racionálny.

Meditačné videá
http://www.youtube.com/watch?v=tSPKZvOADoI&feature=fvw http://www.youtube.com/watch?v=bokYUQqMq_k&feature=mfu_… http://www.youtube.com/watch?v=PLffbbU0McE&feature=rela… http://www.youtube.com/watch?v=hxCZ6Tgoero&feature=mfu_… http://www.youtube.com/watch?v=a6hA0FreNxw&feature=rela… http://www.youtube.com/watch?v=78dCcffzlN0&feature=rela… http://www.youtube.com/watch?v=-nNZOjDi_dQ&feature=rela…

Wikipédia a súhvezdia Jašterica, Jednorožec, Južná koruna, Južná ryba, Južný kríž, Južný trojuholník
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_Ja%C5%A1terica
http://en.wikipedia.org/wiki/Lacerta
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_Jednoro%C5%BEec
http://en.wikipedia.org/wiki/Monoceros
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_Ju%C5%BEn%C3%A1_…
http://en.wikipedia.org/wiki/Corona_Australis
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_Ju%C5%BEn%C3%A1_…
http://en.wikipedia.org/wiki/Piscis_Austrinus
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_Ju%C5%BEn%C3%BD_…
http://en.wikipedia.org/wiki/Crux
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_Ju%C5%BEn%C3%BD_…
http://en.wikipedia.org/wiki/Triangulum_Australe

Youtube videá súhvezdia Jašterica, Jednorožec, Južná koruna, Južná ryba, Južný kríž, Južný trojuholník
http://www.youtube.com/watch?v=YgnE3QBWLwE
http://www.youtube.com/watch?v=6mkZfcyox7c
http://www.youtube.com/watch?v=MeqsgjMjB8A
http://www.youtube.com/watch?v=xobzRD-4cQ8
http://www.youtube.com/watch?v=clW_AdiyHEk&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=lhyutwHYNio&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=QfVD0AMWBPo&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=q2YcqkhMkPE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Hjtlf8X94ng&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=JGGCy5rn7xk&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=GdpVwQnkjpU&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=u2CXoPq-RJ0&feature=more…
http://www.youtube.com/watch?v=YgGnpju-zUY&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=x7_zPxPevXw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=iwCpcoS0jKc&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=EwwJcyneZTk&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=8SIT705g9mw&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=QdwGb-iJOeI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=u7QOs6rh2FI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=8BrUynwt2MI
http://www.youtube.com/watch?v=G201sMWtypM
http://www.youtube.com/watch?v=Ih4xUpXA3eE
http://www.youtube.com/watch?v=wtYD0JQOODQ
http://www.youtube.com/watch?v=d0Q_vWNt2Ho
http://www.youtube.com/watch?v=8zpN9oyOZrI

Zdroj fotografie: NASA/JPL-Caltech/
Infračervený pohľad na molekulárne mračná v Južnej korune (Corona Australis).

Pridaj komentár