Strach, jeho prejavy. Prijateľný, neprijateľný. Ako uspokojiť emóciu strachu. Oprávnený hnev. Úmernosť. Neúmernosť. Veštectvo a intuícia. Rozumovosť bez emócií hnevu. Konštruktívnosť. Psychohygiena. Prechod do inej emócie.

Strach z niečo, čo sa teraz stalo. Strach z vecí, zvierat a ľudí. Strach z niečoho, čo sa môže stať a ešte sa nestalo. Teda strach, ktorý sa tvorí na základe spomienok a osobných skúseností. Je možné mať strach na základe skúsenosti iných. Strach môže vzniknúť na základe prebujnenej fantázie, ale aj na základe poškodenia, napríklad mozgu. Tak isto strach môže vzniknúť aj užitím určitých látok.
Strach v rozumnej miere je základom ľudského fungovania. Dokonca emócia strachu je podstatou zákonov, predpisov a sankcií. Vyvolávanie strachu je zložka, ktorá brzdí neadekvátne prejavy človeka. Uvedomí si, že to nestojí za to a dá za pravdu svojmu strachu. Rozumný strach brzdí človeka, aby bol príliš dobrodružný a riskoval vlastný život. Teda strach je spojený do určitej miery s pudom sebazáchovy. Strach a objavenie sa tejto emócie má viesť k tomu, aby sme sa nad tým, čo ideme robiť, vhodne zamysleli a zbytočne neublížili sebe a ostatným okolo nás. Teda je tu pocit strachu a musí nastúpiť rozumové zhodnotenie, či je emócia strachu adekvátna. Keď si neviete dostatočne odpovedať, tak netreba podľahnúť panike strachu, ale vyhľadať vhodného odborníka, ktorý má s danou ľudskou činnosťou špeciálne skúsenosti. Hovoríme o funkcii špecialistu, konzultanta a poradcu. Napríklad je zaujímavá schopnosť, keď sa objaví strach a vy ho dokážte veštecky ošetriť či je objektívny, alebo nie. No príliš veľa strachu môže zväzovať ruky. Niekedy treba zdravo riskovať a ísť, ako sa hovorí, na hranu zákona a na hranu ľudských možností. Len takýmto prístupom je často možné dosahovať úspech. Teda strach môže prerásť do stavu, keď človek už nie je ochotný riskovať žiadny neúspech a podstúpiť žiadne riziko neúspechu. Aj tu si treba uvedomiť, že ten, kto má neúspechy, vlastne ide k úspechu, pokiaľ neúspech a nezdar odstraňuje. Súčasťou cesty k úspechu sú aj drobné neúspechy a nezdary. To je prirodzené, len sa o tom nehovorí. Z množstva malých neúspechov môže vzniknúť neadekvátny strach, ktorý nedovolí ísť ďalej. Vtedy je vhodné si povedať, že danú vec budem robiť intenzívne aj tri roky, nech sa deje, čo sa deje. Začnete sa liečiť a po pár mesiacoch sa vás zdravotný stav zhorší. Dostanete strach, ten nepodrobíte rozumu a s liečením skončíte. Namiesto tohoto postupu ste mali konzultovať svoje rozhodnutie s niekým, kto sa už vyliečil alebo liečil iných ľudí a pozná, ako sa veci majú. Niekedy je otázka úspechu aj otázkou výdrže a chcenia. Neadekvátny strach môže vzniknúť aj vtedy, keď si má človek vybrať z množstva ponúk, ktoré sú rovnocenné. Treba sa zachovať športovo a hodiť si kockou. Aj tak nemáte čo pokaziť.

Horšie je, keď strach vzniká ešte pred vznikom určitej situácie. Dotyčná osoba nie je ochotná ísť na nejaké miesto a napríklad sa stretnúť s inou osobou. Dotyčná osoba pod vplyvom strachu zo psov neprejde cez ulicu, pretože je tam pes. To už sú vážne stavy, ktoré treba podrobiť vyšetreniu mozgu u odborného lekára. Keď sa nič fyziologické nezistí, je možné robiť vhodné terapie. V prvom rade treba u osoby, ktorá má takýto panický strach, posilňovať rozumovosť. Dotyčná osoba dostane strach. Je vhodné, aby vám zavolala a vy to s ňou rozumne rozoberiete. Môžete postupovať aj ináč a necháte dotyčnú, aby sa určitým spôsobom bála a bála. Teda púšťate jej hororové filmy a to dovtedy, kým už dotyčná osoba nereaguje a jej je to jedno. Pokiaľ trpí strachom z násilia, pošlete dotyčnú na kurz sebaobrany alebo na veštecký kurz, aby mala lepší odhad, kde sa čo bude diať.
Dotyčná má strach, že niekde odpadne. Rozumovo to preberiete a navrhnete, aby pri sebe nosila mobil a vhodnú kartičku, kde má napísané, akú chorobu má, kontakty na príbuzných a dostatok peňazí, aj drobných. Takýmto opatrením dotyčná osoba môže ovládnuť svoj oprávnený strach.
U niektorých sa strach neustále hromadí. Tu sa môže použiť technika predstáv strachu. Dotyčná osoba si sadne a začne si čo najživšie predstavovať, čo všetko sa môže stať. Robí tak dovtedy, až kým strach neodoznie. Môže sa postupovať aj tak, že sa spomienka z mysle premení na drobnú bodku. To je možné praktizovať pri zážitku, ktorý vyvoláva nekontrolovateľný strach, napríklad pohryznutie psom. Na takýto zásah treba ovládať špiritizmus a dokázať zosať bioenergiu zomierajúcej osoby. Túto techniku ovláda málo ezoterických odborníkov.
Strach možno oslabiť alebo potlačiť pod hypnotickými technikami, teda uvedením dotyčnej osoby do vhodného stavu na likvidáciu strachu. Niekedy strach vzniká na základe premýšľania o strachu. Vtedy sa usilujete zmeniť používaný slovník, alebo dotyčnú osobu naučíte prejsť viac do zvieracej psychiky na základe výcviku šamanizmu.
Pre likvidácii stresu zo strachu sa dá vhodne uplatniť kineziológia. Treba však na začiatok spraviť kineziologický test. Pred dotyčnú osobu položíte jed a dobré jedlo. Keď zdvihne ruku nad jedom, musí klesnúť. Keď zdvihne ruku nad dobrým jedlom, tak natiahnutá ruka stuhne, neklesne. Pokiaľ je táto rekcia v poriadku, tak možno ísť ďalej. Dotyčná osoba si predstaví situáciu strachu a tlačí ju koncentráciou do svalov, až kým neprejde všetkými svalmi. Možností je viacero.
Možno ešte horšia je situácia, keď dotyčná osoba nemá strach, to je už poškodený pud sebazáchovy. Dotyčná osoba je pripravená riskovať a aj zomrieť. Je to dobré, keď treba niekoho zachrániť. Nie je to dobré, keď dotyčná osoba niekomu ublíži alebo niekoho okradne. Nepôsobí na ňu strach zo sankcie. Dotyčnej osobe treba napraviť zmysel pre pud sebazáchovy a neubližovanie. Napríklad mu prikážete vydýchnuť a nedýchať. Niekoľko sekúnd to vydrží, ale potom sa znovu nadýchne. Zvyčajne to dobre zaberá. Prípadne necháte dotyčnú osobu pozerať donekonečna, čo ubližovanie iným prinieslo. Vzbudíte súcit. Prípadne mu donekonečna prehrávate dobrodružné filmy a krváky, až sa mu to úplne zhnusí.

Pridaj komentár