Hnev, jeho prejavy. Prijateľné, neprijateľné. Ako uspokojiť emóciu hnevu. Oprávnený hnev. Úmernosť, neúmernosť. Veštectvo a intuícia. Rozumovosť bez emócií hnevu. Konštruktívnosť. Psychohygiena.
Hnev, to je rekcia na nespravodlivosť, nespokojnosť so sebou alebo inými. Hnev môže nastať aj v stave ohrozenia. Až príliš vám na niečom záleží. Hnevom hájime svoje teritórium, hnevom na seba sa nabudzujeme do agresivity a útočnosti. Hnev nejako musíme vyjadriť. Napríklad prudkým pohybom, krikom, plačom, iróniou, úderom alebo nezáujmom. Paleta je pestrá. Keď sa hneváme, tak nemôžeme premýšľať nestranne. A hnevom situáciu iba zhoršujeme a nie riešime. Tak isto sa stane, že hnev narastá a stáva sa neprimeraným. Namiesto toho, aby zostal v rovine pozitívnosti, stáva sa ešte ničivejší a všetko zhoršuje. Teda hnev či už je opodstatnený, alebo neopodstatnený, je vlastne v ľudskej spoločnosti zbytočný a je prejavom výsadne zvieracím. Ešte horšie je vtedy, keď hnev neprejavujeme a dusíme ho v sebe. To môže viesť k zákernostiam a keď hnev udusíme úplne, môže to mať aj zdravotné následky. Teda ako z tohto začarovaného kola von?
Je potrebné, aby sme pri emócii hnevu, ktorá vzniká spontánne ako zvierací prejav, všetko riešili sugeratívnou formou. Nasugerujte si, ako svoj hnev dôsledne a dôkladne vybijete. Samozrejme v rovine sugeratívnej a to tak, že psychika uverí, že ste sa hnevali a emócia bude uspokojená. Potom všetko zvážte rozumne a hľadajte racionálne riešenia, ako všetko riešiť a nevyrobiť ešte väčšie škody. Viem, že je to technika náročná, ale veľmi prospešná. Jednoducho emóciu sugeratívne uspokojíte a ona nevie odlíšiť, či ten hnev bol skutočný alebo nasugerovaný.
Dotyčná osoba neprišla na stretnutie na čas a tak posunula ďalšie stretnutia. Jednoducho vyrobila chaos. Príde neskoro a dobre jej fyzicky vynadáte. Tým stratíte ďalší časť. Negatívne ovplyvníte ďalšie stretnutia a vyrobíte z malého problému veľký problém. Lepšie je predstaviť si sugeratívne, ako ste dotyčnej osobe vynadali a hľadať spôsob, ako prejednať veci rýchlejšie a kľudnejšie. Keď dotyčný príde, radšej mu povedzte, že okráda sám seba a nabudúce nech si skúsi čas zorganizovať aj s rezervou. Prípadne prejednáte jeho organizačné schopnosti a problém riešite rozumne a bez zvieracích emócií.

Pridaj komentár