Pokračujem v prieniku ezoteriky do oblasti medicíny a hlavne do anatómie, psychológie a psychiatrie. Tak isto sa psychiatricko – ezotericky presúvam aj do oblasti náboženskej.
Ezoterická oblasť nutne potrebuje pevný pojmový aparát, aby prešla z mytologickej formy do formy logickej. A pokiaľ to dovolí aj budúcnosť, do formy vedeckej. Tento prechod z mytologickej formy bude náročný, pretože osobnosti ezoteriky používali do dnešných dní výhradne obrazný spôsob opisu ezoterickej praxe a navyše tieto obrazy popísané slovami si každý vysvetlí po svojom. Preto je dôležité, aby si ezoterika vypomohla pojmovým aparátom medicíny, a to hlavne anatomickými pojmami a pojmami, ktoré označujú rôzne formy chorobných stavov. Týmto postupom dostáva ezoterika stabilný pojmový aparát. Zároveň medzi ezoterickými veličinami nemusí prísť k žiadnej dohode. Medicínske pojmy sú jasne vedecky stanovené a nie je treba sa baviť o ich význame. Pojmy z medicíny si v mojom systéme razia cestu vpred a mám za sebou popísanie základných ezoterických stavov a ezoterických javov.
Zrealizovali sme diagnostikovanie najlepších v oblasti duchovnej cesty a ich mimoriadnych schopností. U všetkých sme ich schopnosti priradili k chorobným stavom, ktoré ich duchovnú cestu sprevádzali. Takto sme prešli množstvo osobností a vytvorili patologický základ pre rôzne druhy ezoterických schopností. Veštectvo a špiritistické schopnosti. Tento systém sme začali používať na sugeratívne navodenie chorobných stavov. Kvalitnou sugeráciou, pri ktorej sa uverí, že chorobný stav je na moment meditácie skutočnosťou, dovoľuje realizovať duchovnú cestu na rôznych rovinách. Tieto roviny by neboli možné a to z dôvodu dobrého zdravotného stavu. Sugeratívna technika založená na medicínskej patológii pevne obsadila svoje pozície v ezoterike.


Chápem, že takýto prístup je nepríjemný, ale treba dať za pravdu psychiatrii a psychiatrickej praxi, že všetky mimoriadne schopnosti, z ktorých plynú aj duchovné cesty, stoja na chorobných stavoch rôzneho druhu. Vlastnou ezoterickou praxou dokazujem výnimku a sugeratívnou technikou dokazujem možnosť vytvorenia prostredia na určitý typ fenomenality a jedinečnosti. Dokazujem, že nemôže už platiť psychiatrická poučka a zákon, že fenomenálnosť stojí iba na patológii. Sugeratívna technika dokazuje nesprávnosť tohto psychiatrického zákona a bude ho treba prehodnotiť.
Ezoterika vliezla do psychiatrie, anatómie a patológie. Zobrala si ju pre seba a vytvorila neobvyklé spojenectvo vedeckého prístupu a jedinečných schopností ako je veštectvo, bioenergia, astrálne projekcie, špiritizmus a podobne. Tento kokteil je ideálne namiešaný a pripravený presunúť sa do mimoriadne náročnej oblasti a to je náboženská prax.
Aj tu máme prvé skúsenosti za sebou a to hlavne prieskumom historickej minulosti a tiež osôb žijúcich v súčasnosti, ktorých patologické stavy dovoľujú pestovať živého Boha v sebe. Pestovanie živej prítomnosti Boha dovoľuje patológia poškodenia neurónov v rôznych oblastiach organizmu. Ide o oblasti veľkého mozgu, mozočku, stredného mozgu, miechy, ganglií a svalových platničiek. Všade sú prítomné neuróny. Na pestovanie živej formy Boha je potrebné zvládnuť rôzne patologické stavy, ktoré jasne opísala psychiatria. Zvyčajne ide o mimoriadne ťažké patológie, ktoré dokázali pre náboženský život využiť iba niektorí jedinci. Z tohto dôvodu nemohlo prísť k väčšiemu rozšíreniu v ezoterickej praxi. K týmto výsledkom by sa samotná psychiatria asi ťažko prepracovala. Ale spojením ezoteriky a psychiatrie prišlo k výnimočnej udalosti. Ezoterika dostala stabilitu a jasný vyjadrovací slovník a psychiatria získala fenomenalitu jedinečných schopností. Toto prepojenie dáva ideálnu možnosť preskúmania náboženských vecí a náboženskú prax včleniť ako plnohodnotnú záležitosť medzi duchovné disciplíny ezoteriky.
Moja osobná predstava, že liečiteľstvo, šamanizmus, špiritizmus a ostatné oblasti ezoteriky sa nedajú navzájom skĺbiť, bola vyvolaná hlavne neochotou tieto disciplíny pustiť do náboženskej praxe. Myslím si, že tento postoj je na škodu veci. Treba pochopiť zákon systémov a ten jednoznačne hovorí, že všetko zanikne, pokiaľ sa nevyvíja a dôsledne neprispôsobuje novému dianiu. A to platí aj o náboženských sférach. Preto sa osobne teším, že ezoterická psychiatria pomôže ďalšiemu vývoju náboženských systémov. Napríklad otvorí cestu k živej forme náboženstva pre všetkých a nielen tých, ktorí nejakým spôsobom majú patologické anomálie. Aj živú formu náboženského kráľovstva možno otvoriť sugeratívnymi technikami uverenia v poškodenie a následné prepojenie neurónov. Mne osobne nestačí iba pasívne prijímanie náboženského odkazu do štandardných neurónových schém. Túžim po živej prítomnosti Boha v mojom fyzickom tele.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.