Pokračujem v snahe uchopiť matematiku a jej slovný aparát trochu inak ako doteraz. Budem sa snažiť vytvárať logické väzby uprostred matematiky a to tak, aby som neporušoval jej pravidlá.
V prvom rade je matematika o číslach a operáciách s číslami. Základnou jednotkou je číslo jedna. Všetky číslice a to dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť vznikajú rôznymi matematickými úkonmi, ktoré tieto čísla rôznym spôsobom upravujú. Číslo dve sú vlastne dve jednotky, ktoré sme dali do spoločnej množiny a pre zjednodušenie ich označujeme slovom dve. Slovo dve vždy znamená dve jednotky priradené určitým matematickým úkonom k sebe. To isté možno povedať aj o čísle tri s tým, že tu máme v jednej množine tri jednotky. Tri jednotky v zjednodušenom zápise označíme tri. Ale kľudne by sme pohli povedať, že tu máme pokope jednu, druhú a tretiu jednotku. Takto môžeme manipulovať s jednotkami hore na deväť jednotiek. Pokiaľ matematickými operáciami dosiahneme výsledok, pri ktorom je združených desať jednotiek, ten sa označuje špeciálne znamienkom a to je nula. Tá oznamuje, že máme pri matematickej manipulácii viac ako deväť jednotiek, presne desať jednotiek. Všetko je zapísané zjednodušeným znakom – jednotka a k tomu mula. Možno pokračovať ďalej, keď matematickou manipuláciou združíme dvadsať, tridsať, štyridsať a až deväťdesiat jednotiek dostaneme sa k tomu, že už sa nám objaví číslica s jednotkou a dvomi nulami. Slovne ju nazývame nula. Tak možno uvažovať matematicky o aplikácii nuly pri matematických operáciách. Zatiaľ sme si všimli, že nula sa nevyskytla ako samostatné číslo. Nula ako znak sa objavuje v tomto premýšľaní o matematike iba s iným číselným znakom. Znak nula môže v matematike a matematických manipuláciách znamenať aj prechod, kde znak nula stojí v poradí znakov pri zápise čísla na prvom mieste a nie na druhom mieste. Nula celá a dve desatiny naznačuje, že nula je na prvom mieste v poradí a nie druhá v poradí, ako je tomu pri čísle desať. Nuly za číselnými znakmi jeden, dva až deväť a ich kombináciami stoja vždy za týmito znakmi. Hovoríme, že sú to celé kladné čísla ľubovoľnej veľkosti, ale vždy väčšie ako jedna. Nula pred znakom jeden až deväť znamená, že ide o čísla menšie ako celé najmenšie celé číslo a to jedna. Čím menšie číslo, tým viac núl je pred znakmi jeden až deväť a ich kombináciami. Nula znak sa môže vyskytnúť pri matematických manipuláciách a označuje, že už nie je s čím manipulovať. Nezostala žiadna matematická manipulácia. Iba keby sme manipuláciu zvrátili opačným smerom. Znak nula môže vzniknúť v priebehu matematickej manipulácie a vtedy oznamuje, že budeme počítať s číslami menšími ako jedna, teda s desatinnými číslami. Pokiaľ pri matematickej manipulácii sa nula zaradí za číselný znak jeden až deväť a ich kombinácie, tak nám to oznamuje, že pracovnou jednotkou bude desať. Nula za znakmi jeden až deväť oznamuje, že budeme mať zápis s dvomi znakmi, ktoré budú zjednodušeným zápisom matematickej manipulácie s jednotkami. Nula pred znakmi jeden až deväť naznačuje, že budeme matematicky manipulovať s desatinami s možnosťou ísť do stotín, tisícin a ďalej a ďalej až donekonečna. Čo je možné rozumieť pod jednotkou a znakom jedna, ktorým to prezentujeme? Jednak v matematických manipuláciách, ale aj znakom jedna nahrádzame slovné vyjadrenie jedna. Jedna je človekom vytvorená určitá veličina niečoho bez toho, aby nás zaujímalo, aký konkrétny objekt máme na mysli. Vlastne to môžu byť všetky objekty a najmenej jeden objekt. A o tomto objekte vieme, že je, a teda je jeden a znak jeden je prenesenie tohto vedomia v abstraktnej podobe do ľudskej mysle. O danom objekte alebo všetkých objektoch chceme vedieť, že je jeden alebo v jednom a nič iné nás nezaujíma. Chodíte po ulici a používate neustále slovo. Tamto je jeden, tamto je tiež jeden, aj tamto je jeden. Zároveň nie ste schopný v tejto abstrakcii postrehnúť o okolitých objektoch nič iné. Matematika je dementnosť na hrane konečného dementa, ktorý nevie už nič iné, iba matematické operácie s jednotkami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.