Tao energia, sexus, masírovanie, fyzická aktivita, mentálna aktivita, koncentrácia, presun sexuálneho vzruchu. Techniky preliečovania a odstresovania sexuálnou aktivitou.
Pokračujeme v nácviku ovládania sexuálnej energie a sexuálnych pocitov v prospech liečby a terapie, ale aj zvýšenia sexepílu, teda sexuálnej príťažlivosti pre iné osoby. Klasická sexuálna aktivita je z hľadiska živočíšnych potrieb potrebná na párenie a udržanie života. No sexuálna potreba a sexuálna fantázia sa dá využiť aj na iné účely, nielen na rozmnoženie.
Začnete s tým, že sa sexuálne naladíte či už s partnerom, alebo bez partnera. Tak isto sa môžete sexuálne naladiť na mentálnej rovine a to pozeraním vhodných sexuálnych objektov. Využite internet, erotické časopisy a kazety.


Začínate sexuálnym naladením či už fyzickým, alebo iba mentálnym v predstavách. Profesionálnejšia úroveň je dosahovať sexuálne naladenie na základe mentálnych predstáv vybavených zo spomienok.
Na prvom mieste si môžete precvičiť svoju erotickú pamäť. Začnete so spomínaním na erotické pocity od prvého vzrušenia až po dnes. Takáto spomienková sexterapia je vhodná na obnovenie práve týchto spomienok, ktoré vedú do najhlbších vrstiev psychiky. Tak skúste spomínať. Pokiaľ vám niektorá spomienka nejde vybaviť, tak počkajte, kým sa vaša psychika vhodne naladí. So spomínaním môžete začať tam, kde sa vám najlepšie vybavujú spomienky a pozvoľna postupovať k takým spomienkam, ktoré sa vám vybavujú ťažie. Je vhodné prejsť všetky sexuálne spomienky. Spomienky si nájdete v šedej kôre veľkého mozgu.
Začínate spomienkami obrazovými a k nim pridáte sluchové, chuťové, hmatové a pohybové spomienky. Tak isto si spomeňte na emocionálne stavy, ktoré sexuálna aktivita spôsobovala.
Keď máte za sebou sexuálne naladenie je vhodné, aby ste svoje sexuálne spomienky začali bioenergiou aktivizovať. Každá spomienka sa dá nabiť dostatkom bioenergie, aj Reiki energiou. Keď sa vám podarí energetizovať svoje spomienky v šedej kôre veľkého mozgu je vhodné, aby ste svoju koncentráciu preniesli na jednotlivé orgány v tele. Skoncentrujete sa napríklad na oblasť pľúc a do oblasti koncentrácie presúvate bioenergeticky aktivizované sexuálne pocity, ktoré sú zmesou bioenergie a sexuálnych spomienok všetkého druhu. Nezabúdajte do toho všetkého dať aj spomienky na zamilovanosť. Vhodné sú aj silné spomienky na vyvrcholenie každého druhu. Znovu sa skoncentrujete do inej oblasti svojho fyzického tela a všade prisuniete cez nervovú sústavu aj bioenergiu zahustenú sexuálnymi pocitmi. Takto prejdete všetky orgány a systémy tela. Zároveň do všetkého dávate pocit hlbokého uspokojenia sexuálnych potrieb. Koncentráciu a sexuálnu bioenergiu dávate hlavne do oblasti, kde to akosi nejde. Treba však dávať pozor, aby ste sexuálnu bioenergiu nekoncentrovali do chorľavých a chorých orgánov. Pokiaľ sila bioenergie klesá, tak sa treba vrátiť k vonkajším alebo vnútorným sexuálnym aktivitám. Zo začiatku je vhodné všetko kombinovať aj s fyzickou sexuálnou aktivitou.
Keď ste sa poriadne bioenergeticky „rozhorúčili“, je zaujímavé a prospešné zrealizovať celkovú masáž tela. Začiatočníci si nechajú spraviť masáž od partnera alebo si masáž spravia v rámci autoerotiky. Masturbačné techniky bez vyvrcholenia sú mimoriadne vhodné aktivity. Pri masírovaní všetkého druhu sexuálnu bioenergiu posúvate do oblasti, kde sa práve masíruje. Môžete voliť aj iný postup, zľahka sa dotýkate povrchu tela zvonka, no zvnútra si predstavujete dotyk pomocou bioenergie. Pocit dotyku a masírovania môžete preniesť aj dovnútra na jednotlivé orgány a časti tela. Všetko je masírované bioenergiou a vy si vychutnávate v kľude a erotickej spokojnosti sexuálnu bioenergetickú masáž.

Pridaj komentár