Mentálna nehybnosť. Špeciálne techniky koncentrácie. Astrálne putovanie. Koncentrácia. Ten, čo sa koncentruje. Spojenie. Koncentrácia cez neuróny. Božia koncentrácia. Vnútorný priestor. Mimoriadne schopnosti. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3.

Pokračujeme v nácviku mentálnej jogy, ktorá naväzuje na fyzickú jogu a to hlavne jogu asán. Základom všetkých jogínskych cvičení neustále zostáva nehybnosť, ktorá sa dosahuje v asanovom sede podľa vlastného výberu.

Nehybnosť v asane a koncentrácia na nehybnosť pokračuje aj na mentálnej úrovni. Cieľom mentálnych cvičení je pokračovať v prehlbovaní nehybnosti a koncentrácii na seba. Jogínsky výcvik môžete absolvovať aj pri klasickom meditačnom sedení na stoličke alebo v meditačnom kresle. Polohy v ľahu sú menej vhodne pre tých, ktorí pri meditácii často zaspávajú.

Vychádzam z praxe najvýznamnejších indických a islamských jogínov. Snažil som sa získať informácie priamo z informačných polí mŕtvych jogínov. Špiritistické schopnosti, ktoré mám dostatočne rozvinuté, mi takúto prax dovoľujú. V praxi jedného jogína prevládali cvičenia koncentrácie na rôzne druhy objektov a to aj vlastné telo a vlastné orgány. Jogín ich zväčšoval a zmenšoval. Potom ich spájal s celým univerzom okolo seba. V jeho mysli sa stávali súčasťou všetkého diania a každej veci. Tak isto to robil aj so svojimi orgánmi, na ktoré stupňoval koncentráciu. Potom jednotlivé orgány robil súčasťou všetkého okolo seba. Iný fakírsky jogín do seba napichával ihly a snažil sa nevnímať bolesť. Jednoducho sa koncentroval na miesta, kde bolesť nepôsobila. Tak isto sa v tomto stave neustále koncentroval na všetko okolo seba. Iný jogín sa nechal potierať hlinou a v tomto stave sa usiloval prezerať si seba samého zo všetkých strán. Ďalší jogín mal prax v tom, že sa nechal úplne obložiť kameňmi. Kamene boli okolo jeho celého tela. V tomto stave sa koncentroval na každý kameň a potom si predstavoval, ako sa kameň stáva jeho súčasťou. Ďalší jogín sa koncentroval na svoje orgány a napĺňal ich mytologickými predstavami vody, ohňa, vzduchu a zeme. Keď svoje orgány naplnil týmito živlami, tak sa snažil spojiť svoje orgány s univerzom. Jeden jogín sa koncentroval na svoje orgány a navzájom ich vo svojej mysli pozamieňal. Iný jogín sa usiloval koncentrovať rôznymi technikami na bioenergetické pochody v sebe a okolo seba, potom ich spájal s pocitom putovania v univerze.

Teda základom jogínskej praxe je nehybnosť, utíšenie. Niečo sa dá dosahovať fyzickými prostriedkami, ale k vyšším stavom koncentrácie musí prísť práve v mentálnej rovine koncentračnej ezoteriky. V prvom rade ide o schopnosť dynamizovať v sebe koncentračné sily za rámec klasických možností ľudskej mysle skoncentrovať sa na niečo v sebe alebo mimo seba.

Skoncentrujete sa na svoju pečeň. Predstavíte si ju. K tomu pridáte ďalší stupeň koncentrácie a to je uvedomenie si, že vy sa niekam koncentrujete. Pokračuje koncentrácia do pečene a vy si zároveň vnútorným hlasom hovoríte, že si uvedomujete, že sa koncentrujete. Zároveň neustále rozjímate nad všetkými zmyslovými pocitmi okolo daného orgánu. Teda máte plastický obrázok orgánu. Myšlienky okolo orgánu. Hmatové pocity, ako keby ste sa dotýkali pečene. Spomeňte si na bravčovú alebo hovädziu pečeň, ako ste ju držali v ruke. Pocity zvukové, chuťové a tiež pohybové. Všetko dávate do fyzickej koncentrácie na pečeň. Pečeni patrí všetka koncentrácia. Všetky pocity a skúsenosti s vlastnou pečeňou. Všetky techniky stupňujúcej sa koncentrácie. Potom koncentráciu na pečeň spojíte s tým, ako si hovoríte, že si uvedomujete, ako sa vy koncentrujete. Vzájomné prepojenie. Potom si uvedomujete, že sa koncentrujete cez neuróny vlastného mozgu. Pokiaľ ste veriaci, tak si uvedomujete, že na koncentráciu sa pozerá Boh. Zároveň tento pocit vložíte do koncentrácie na pečeň. Všetko pre stupňujúci sa stav koncentrácie. K tomuto stavu pridáte pocit, že máte poškodenú okosticu, to je tenká blana na povrchu kostí. To vám zase dovoľuje lepšie sa stotožniť s bežiacou koncentráciou do pečene. Môže mať pocit, že ste vystúpili z tela v podobe drobného priestorového panáčika. Mať pred sebou takého panáčika a nabíjať ho bioenergiou. To vám uľahčí vytvorenie drobnej bioenergetickej makety seba samého. Máte pocit, ako sa túlate po miestnosti a okolí. Zároveň si zájdete aj v takomto stave koncentrácie do kozmu. Všetky astrálne koncentrácie umožňujú mimoriadne dynamickú koncentráciu. Pokračujete v nehybnosti a utíšení. Zároveň dynamizujete koncentračné schopnosti na jednotlivé orgány, časti a systémy tela.

Keď zvládnete v nehybnom sedení takéto abnormálne silné koncentrácie, tak miesta koncentrácie môžete napĺňať, čím sa vám zachce. My sme počúvali zvukovú formu mantier a tieto sme tlačili do vnútra orgánu, na ktorý sme sa neustále intenzívne koncentrovali. Vnútro orgánov môžete nabíjať želaním zdravia. Vnútro orgánov môžete nabíjať náboženskými predstavami a podobne.

Pokiaľ chcete dosahovať ešte nehybnejšie stavy, tak vnútro orgánov nabíjate pocitmi nehybnosti, skaly a až úplného ochrnutia. Pri tejto meditácii sa vám otvorí vnútorný psychický priestor tak, ako to opisujem v Kozmos škole. Vo vnútorných orgánoch sa mnohostupňovou koncentráciou sústredíte na ešte menšie časti orgánov ako sú bunky. Vo vnútri orgánov sa koncentrujete na bioenergetické pomery. Vnútro orgánov nabíjate chorobnosťou, respektíve sugeráciou chorobnosti a tým zvyšujete svoje mimoriadne schopnosti.

Verím, že aj vy využijete mentálnu ezoteriku nehybnosti na dosahovanie vyšších jogínskych stavov a to tak, ako ich dosahovali najlepší jogíni indickej histórie.

Pridaj komentár