Patológia sugeratívnej demencie. Schopnosť oklamať psychiku. Sugerácia ako duchovná cesta. Sugerácia ako testovanie neurónov. Sugerácia ako ovládnutie emócií a ich ventilovanie. Nácvik sugerácie. Oklamanie podvedomia. Využitie sugerácie pre meditujúcu osobu.
Pokračujeme v skúmaní rôznych ezoterických techník. Sugerácia je z hľadiska psychiatrického vlastne psychické poškodenie. Toto poškodenie je vyvolané neschopnosťou reálne a rozumovo posúdiť, či vám niekto hovorí pravdu. Je slnečný deň a v miestnosti niekto vykríkne, že prší. Vy bez rozmýšľania zoberiete dáždnik a pociťujete všetko tak, ako keby pršalo. Je to naivná detská myseľ u dospelého jedinca. Schopnosť oklamať svoje fyzické a psychické telo. Samozrejme u ezotericky cvičeného jedinca ide o zámerne vyvolané stavy vedomia, ktoré dokáže kontrolovať a potom svoju psychiku vrátiť do štandardného stavu. Sugerácia musí byť precvičená na vysoký stupeň tak, aby organizmus reagoval vhodným spôsobom.


Sugeratívna technika dovoľuje v prvom rade odventilovať tlak podvedomia. Ide o naprogramovanie mechanizmu vlastného osudu. Dá sa vyhľadať vešteckými technikami v neurónoch ľudskej mysle. Ide akoby o softwérové vybavenie počítača alebo automatu na kávu. Podvedomie alebo nevedomie nás tlačí do určitej osudovosti, ktorú napríklad odmietame. Pokiaľ odmietate osud, tak zvyčajne musíte neustále bojovať s podvedomím, čo vyvoláva konfliktnosť psychiky. Sugeráciou predstavy, ako robíte to, čo vaše podvedomie očakáva, získavate značnú slobodu toho, ako by ste chceli žiť. Keď niekto má podvedomie vojaka a chce žiť život šamana, tak spraví jednoduchú vec. Sugeratívne uspokojí vlastné vnútro a z času na čas mu dopraje pocit, že sa venuje vojenskému umeniu. Najlepšie keď si pustí vojenský film a svojmu podvedomiu vsugeruje, že v ňom priamo bojuje. Podvedomie je spokojné a nevytvára tlak. Sugeratívne uspokojovanie podvedomia je najviac vhodné u osôb, ktoré ťahá do deštruktívnych sklonov. Sugeratívne uspokojuje podvedomie pocitmi a obrazmi toho, ako všetko zničí a okradne. Takouto sugeratívnou technikou správne ošetruje svoje podvedomie a nevytvára vo vnútri seba určité pnutie.
Ďalšou vhodnou oblasťou pre praktizovanie sugeratívnych techník je oblasť všetkých druhov bežných emócií ako je hnev, strach, smútok a radosť. Tak isto sem spadajú extrémne stavy emócií podfarbených sexualitou. Príklad, ako sa sugeráciou dajú utlmiť a lepšie zvládnuť depresívne stavy: v depresívnom stave si vsugerujem, ako sa depresia prehlbuje, nič sa mi nechce robiť, všetko doničím a potom sa zasamovraždím. Všetko v sugeratívnej rovine mentálnych predstáv. Tieto predstavy musia byť skoro ako živé. Ináč svoje podvedomie naladené depresívne neoklamete. Keď si všetko dobre vsugerujete, tak depresia odchádza veľmi rýchlo. Ja osobne tento mechanizmus často využívam. Iný prípad je sexuálna emócia niekomu nepekne ublížiť. Dotyčná osoba doteraz túto sexuálnu emóciu v sebe dusila. Po odborných konzultáciách začala využívať sugeráciu a to mentálnu predstavu ničenia a devastovania žien, čo mu dopomáha ku kľudnejšiemu životu a lepšiemu vzťahu so ženami. Ženy v ňom doteraz cítili silné deštruktívne sklony a báli sa. Dotyčný ventiluje svoju sexuálnu agresiu sugeratívnym spôsobom.
Sugeratívnu techniku sme začali využívať pri testovaní neurónových oblastí organizmu na stavy chorobnosti. Skoncentrovali sme sa napríklad na pľúca a začali sme si vsugerovávať určitý druh chorobnosti. Zároveň sme skúmali reakcie neurónov vo veľkom mozgu, strednom mozgu, mozočku, v mieche, brušnom mozgu a vo svaloch. Keď bolo všetko v poriadku, tak všade sa diala vhodná aktivita. U niektorých sa nedialo nič a u niektorých sa v neurónových oblastiach aktivizovali deštruktívne sily. Tu je práve sila náboženských svätcov, ktorých vedomie a ich fungovanie je posunuté do oblasti neurónov. Vedomie tu chápeme ako nervový vzruch, ktorý je práve v neurónoch týchto osôb výrazne aktívnejší ako u bežných osôb. Aj tu sa môže sugerácia využiť ako testovací systém.
Ďalšou oblasťou využitia sugeratívnych schopností je oblasť vlastného duchovného rozvoja alebo duchovnej cesty. Keď si dobre nasugerujete stigmy, tak môžete skúmať svoje vnútro ako stigmatický ezoterik. Keď si nasugerujete poškodenie okostice, tak môžete duchovnú cestu realizovať v stave astrálneho putovania. Sugeratívne techniky dovoľujú oklamať organizmus a vyvolať v ňom reakcie na extrémne patologické stavy a pritom nemusíte danú chorobnosť v skutočnosti mať. Sugeratívna ezoterika je základom širokej a pestrej duchovnej cesty do vlastnej duše. Tak to skúste využiť.

Pridaj komentár