Hovorím tu o najdôležitejšej technike a to sú sugeratívne schopnosti dementa, ktorému keď poviete za slnečného dňa, že prší, tak neváha ani sekundu a roztvorí nad sebou dáždnik a obuje si čižmy do dažďa. V určitom momente sa mykne a povie vám: Práve udrel blesk.
Sugerácie najlepšie fungujú osobám, ktoré majú otvorenú schizofrenickú povahu a tá je bioenergeticky usadená v mozočku. Schizofrenické povahy, ktoré opisujem v Psyché škole podrobnejšie, prevažne žijú do svojho vnútorného sveta. Často majú ego, ktoré sa im vytvára a ktoré sa im na čas stráca alebo oslabuje. Teda častejšie a lepšie vnímajú potreby svojho okolia ako svoje vlastné ciele a túžby. Mimoriadne neradi sa venujú fyzickej podstate svojho ja a tak isto pokiaľ sú v krajných hraniciach, tak sa odmietajú zúčastňovať vonkajšieho života. Takýto povahám sa sugescie daria najlepšie a vedia tieto sugescie natlačiť sebe, ale aj druhým osobám. Často v umení sugescie zachádzajú až priďaleko a stáva sa, že vlastným sugesciám uveria tak silne, že nakoniec na ne aj doplatia. Kvalitná sugerantka si tak silne vsugeruje, že má rakovinu, že imunitný systém priam zdivočie a dotyčná nakoniec ochorie na neadekvátnu imunitnú reakciu. V takomto prípade imunitný systém na čele s bielymi krvinkami zabíja aj zdravé bunky. Kvalitný sugerant si vsugeruje a uverí, že ma nevyčerpateľnú silu a necíti bolesť. Pri športovom výkone sa mu potrhajú svaly a šľachy. Horší prípad je, keď si dotyčná osoba vsugeruje, že je nesmrteľná a svoju nesmrteľnosť aj patrične otestuje. To sú samozrejme extrémne prípady. Celkovo je však sugerácia vynikajúcou a tak povediac univerzálnou metódou vyvolania určitých stavov v úplne fyzicky a psychicky zdravom organizme. Dokonca kvalitné sugerácie môžu pomáhať. Konkrétny prípad pri lekársky overenej rakovine. Dotyčná osoba si nepripustí, že má rakovinu. Výsledkom môže byť, že psychicky zablokuje činnosť imunitného systému. Iná osoba v rakovine predstavu rakoviny a blízkosti smrti preženie. Výsledkom je neadekvátna imunitná reakcia, ktorá je pri aktívnej rakovine vlastne vítaná vec a záchrana života. Veľa duchovných úrovní a zvláštnych schopností stojí na ťažkých fyzických stavoch a psychických poškodeniach. Oblasť, ktorá by bola pre nás ezoterikov nedostupná a aj nebezpečná. Vďaka sugeratívnej technike je tu možnosť otvoriť aj tieto tajné komnaty. Stačí kvalitná sugerácia niektorej patológie na čas cvičenia a potom kvalitná sugerácia normality na čas bežný. Sugeráciu už uplatňujeme pri vešteckých výkonoch. Vsugerovávame si rakovinové stavy. Pri vešteckom výkone automatickej kresby si vsugerovávame sklerózu multiplex. Pri joge si vsugerovávame čo najhlbšie spomalenie všetkých činností organizmu až na hranicu hlbokého zimného spánku hnedého medveďa. Pri Reiki systéme si vsugerovávame ťažké vzpieračské schopnosti. Pri šamanizme si vsugerovávame, že sme sa zmenili na zvieratá. Pri otvorení vnútorného kozmického priestoru si vsugerovávame úplné ochrnutie všetkých svalov tela. Pri náboženských systémoch si vsugerovávame prepnutie neurónov na vnímanie náboženských symbolov. Pri snových meditáciách si vsugerovávame, že sme zaspali. Teda obrovská plejáda rozmanitých sugerácií. Na druhej strane je problematika, ako zdokonaľovať umenie sugerácie na úroveň závratných účinkov. Uveriť a sám seba oklamať do takej úrovne, aby to bolo silnejšie ako realita samotná. Budeme spolu s ďalšími meditujúcimi na sebe skúmať túto jedinečnú techniku duchovnej cesty.

Pridaj komentár