Výcvik, pri ktorom sa vedomím preniká do svalov vlastného tela. Týmto výcvikom sa pestujú schopnosti práce s kyvadielkom a prútikom.
Základom schopnosti terapeuta s virguľou alebo prútikom je nesporne určitá svalová citlivosť a reagovanie na svalové odkazy. Niektorí takúto schopnosť majú prirodzene vyvinutú a potom sa napríklad venujú hľadaniu vody a prípadne aj iných druhov nerastov. U niektorých sa svalová senzibilita prejaví pri diagnostickej práci s kyvadielkom. Pomocou kyvadielka sa dajú zisťovať napríklad choré miesta. Schopnosť diagnostikovania vhodnosti užitia niektorého lieku je mimoriadne presvedčivá veštecká technika. Často techniku zatnutých alebo uvoľnených svalov používam pri určení, či je strava alebo niektorý liek vhodný pre moje telo alebo nie. Pokiaľ nie ste takouto schopnosťou obdarení, netreba zúfať, kvalitným tréningom a trpezlivosťou si ju dokážete vypestovať.


Na to, aby ste sa stali kineziológom, senzibilom, prútkarom a virguliarom je potrebné si naštudovať anatomické obrázky svalov tela. Tak isto je vhodné si naštudovať všetko o nervových dráhach a nervových platničkách vo svaloch. Tak isto je vhodné vedieť, kde sú aké kĺby, čo sú to fistule a šľachy. Toto je základný predpoklad pre to, aby ste sa stali senzibilmi. Keď si zapamätáte, ako vyzerajú vaše svaly a kde sú umiestnené na vašom tele, je vhodné začať s druhou fázou nácviku. V tejto druhej fáze nácviku je potrebné sa na daný sval vášho tela skoncentrovať. Keď ste skoncentrovaný na konkrétny sval, tak si ho v hlave vizualizujte a potom túto vizualizáciu presuňte do daného svalu. Takto postupujete pri každom svale tela. Neodporúčam cvičiť za týmto účelom iba svaly vašej ruky. Síce docielite rýchlejšie výsledky, ale môžete disharmonizovať svoju psychiku alebo zdravotný stav. Tak isto ako dokážete vo vašich svaloch vyvolať stav koncentrácie, je vhodné vedieť vyvolať aj stav uvoľnenia. Pre nácvik prieniku do svalov vám môže pomôcť aj výdatné cvičenie s činkami v posilňovni. Tu pri cvičení môžete sledovať, ako váš sval pracuje a čo sa vo svale deje. Potom je vhodné mať za sebou Reiki zasvätenie, alebo vlastný nácvik tvorby a hromadenia bioenergie. Nastáva nácvik prieniku do svalov pomocou bioenergie vlastného tela. No pre prútkarský alebo virguľový výkon je potrebné zo svalov bioenergiu vytesniť a vytvoriť stav utíšenia a netvorenia bioenergie vo svalových platničkách. Tak isto k základnému výcviku patria aj schopnosti si čo najživšie predstavovať v mysli zo spomienok, ako vykonávate určitý pohyb. Pri týchto predstavách dochádza k mikropohybu vo svaloch. A práve o takéto pohyby vo svaloch nám ide. Virguľa ani kyvadlo sa nepohybujú samé od seba, ale reagujú hlavne na určité bioenergetické potenciály, prípadne sú ovplyvňované z vášho vnútorného sveta. Ide hlavne o špiritistické metódy, pri ktorých je vo vás zobudené informačné pole mŕtvej osoby. Najčastejšie u matiek, ktoré sa nezmierili so smrťou svojich detí. Bližšie naštuduj v Plazmatickej škole. Po tomto základnom výcviku, ktorý môže u každej osoby trvať rozdielne dlho, je vhodné zobrať do ruky virguľu a začať ju z vášho vnútra ovplyvňovať do určitého pohybu. Teda nútite virguľu, aby sa točila určitým smerom a aby kreslila alebo obkresľovala určité kresby na papieri. Potom napríklad nasypete do jednej škatuľky jed a do druhej určitý druh jedla. Položte si otázku: v ktorej škatuľke je niečo nebezpečné? Keď sa virguľou priblížite k jedu, tak vaša virguľa sa rozkmitá rôznym smerom. Naopak to bude pri nejedovatej látke. Tu virguľa zostane v nehybnosti. Musíte si uvedomiť, že tu prebehol kineziologický test a veštecký výkon podali vaše svaly. Na virguli lepšie môžete pozorovať určité pohybové reakcie a to rýchly pohyb virgule a pomalý pohyb virgule. Keď budete myslieť na určitého človeka a zároveň si jeho siluetu nakreslíte na papier aj s orgánmi, tak je potrebné kineziologicky myslieť na to, že chcete niektorý orgán zjesť a preto treba zistiť, či je zdravý alebo chorý. Znovu zoberiete virguľu a idete skúmať orgány dotyčnej osoby. U zdravého orgánu sa virguľa nehýbe a u chorého sa rozkmitá. Chorý orgán obsahuje vždy vyššie množstvo toxicity. Teda stále princíp áno a princíp nie. Je to pre vás vhodné alebo nevhodné. Takýto kineziologický prístup sa dá použiť aj vtedy, keď vám niekto niečo povie. Zapíšete si to a vo vnútri sa naladíte na to, či to je pre vás vhodné alebo nie. Pokiaľ sa virguľa silne rozkmitá, tak dotyčná osoba klame. Čím divokejší pohyb virgule, tým väčšie klamstvo. Keď virguľa stojí nehybne, tak je to niečo vhodné pre vás a pravdivé. Príde k vám určitý človek a nemáte zrovna po ruke virguľu. Pokiaľ je to dobrý a múdry človek, tak máte pocit stuhnutia čo najväčšieho počtu svalov. Pokiaľ je to človek zlý, tak máte veľké množstvo svalov ochabnutých. Inak to bude fungovať, keď si vytvoríte malý drôtený prútik. Ide o tenký drôt o veľkosti asi 27 centimetrov, zohnete ho do oblúčika a konce zahnete tak, aby ste ich mohli chytiť prstami vašej ruky. V tomto prípade robíte diagnostiku bioenergetického vyžarovania z orgánov ľudského tela. No tu už treba okrem svalovej citlivosti ovládať aj bioenergie Reiki. Pokiaľ je prútik odtláčaný dozadu, tak naznačuje, že musíte vzdialiť od orgánu a keď sa už nevytáča ani dopredu ani dozadu, tak až sem siaha bioenergetické vyžarovanie z daného orgánu. Praxou zistíte vhodné vyžarovanie bioenergie, keď je orgán zdravý.
Takto nejako by mohol vyzerať nácvik vašich vešteckých schopností. Namiesto prútika a virgule je možné použiť ceruzku. No tu je už potrebné, aby ste ovládali automatickú kresbu, ktorú ovládajú ľudia s poškodenou miechou a mozgom najčastejšie pri skleróze multiplex. Teda všeobecne bude platiť, že dostatočná svalová citlivosť je základom pre vyjadrenie rôznych vešteckých schopností pomocou svalového pohybu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.