Koncentrácia do fyzických hlasiviek a sugerácia chvenia hlasiviek ako pri normálnom vydávaní zvuku z hrdla. No v tomto prípade budú ústa zatvorené a miesto zvuku sa z hlasiviek bude šíriť v tele bioenergia rozvibrovaná predstavou, ako niečo hovoríte.
Už dlhšiu dobu sa doslova trápim hľadaním základného kľúča alebo ináč povedané úvodného cvičenia do tajomstiev mantier a ezoterického zvuku zvlášť. Pri hľadaní trvám na tom, aby všetko sedelo aj podľa anatomických poznatkov medicíny. Trvám tiež na tom, že všetko okolo mantier bude zrozumiteľné a jasné. Ja osobne a ďalší meditujúci sme usilovne mnoho rokov priebežne cvičili rôzne publikácie opisujúce, ako cvičiť zvukovú ezoteriku. No nedarilo sa tieto cvičenia zachytiť v spoločnom pevnom bode. Tak sme všetko priebežne cvičili a ako sa hovorí čakali na inšpiráciu a osvietenie. Mnohokrát som do snov ukladal požiadavku, aby som na tento spoločný bod zvukovej ezoteriky dozrel a bol mi sprístupnený. Verím, že sme spoločne aj s ostatnými meditujúcimi dospeli k tomuto bodu.


Podľa medicínskej anatómie sú to hlasivky, ktoré sú uložené v hrdle každého človeka. Skúste sa skoncentrovať do svojich hlasiviek a vložiť do tejto oblasti anatomický obrázok hlasiviek. Keď sa do oblasti hlasiviek skoncentrujete, tak vyslovte jednoduché zvuky písmen abecedy. Všetko si poriadne uvedomujte. Máme tu jednu možnosť a to školiť hlas za účelom napríklad hypnotizovania iných osôb. Hypnotická prax. Druhou možnosťou je školiť hlas za účelom liečiť vyslovenými slovami seba, ale aj iné osoby. Tak isto je možné školiť hlas, aby vyzdvihol pragmatičnosť a logičnosť toho, čo hovoríte. Zaujímavý je výcvik hlasiviek v bojových umeniach pri extrémnych výkonoch. Nakoniec je tu školenie operných spevákov a rečníkov. Toto sú klasické metódy možného výcviku hlasiviek. No na druhej strane je tu iná možnosť školenia a využitia hlasu a tou je technika, pri ktorej sú ústa zatvorené a meditujúca osoba nevydáva žiadny hlas. Iba je skoncentrovaná do oblasti hlasiviek a čo najvierohodnejšie si vsugerovávava, že hovorí niečo pre seba. Pri dokonalej sugerácii pocitu, že hovoríte, sa hlasivky skutočne rozrezonujú drobnými záchvevmi tak, ako pri sugerácii pohybu sa dejú drobné záchvevy vo svaloch. K tejto sugerácii potrebujete mať zvládnuté základy tvorby bioenergie v systéme Reiki. Základný nácvik si nájdete v Reiki škole, Sugeratívnej škole, tiež v Echo škole, kde pojednávam o echolokačnej schopnosti delfínov a netopierov. Teda je tu koncentrácia do hlasiviek s predstavou hlasiviek, s kvalitnou a čo najdokonalejšou predstavou, že nahlas hovoríte a pritom máte zavreté ústa a pery sa nehýbu. Z hlasiviek, ktoré sú orgánom vibrujúceho zvuku, vyteká bioenergia a hlasivky sú sugeráciou rozkmitané. Tak a máme tu oporný bod, alebo ako to ja rád nazývam, základné koordináty toho, kde začína zvuková ezoterika a ako s ňou začať pracovať. Celkové meditačné úsilie je už teraz jednoduché a má hlavu aj pätu. Koncentrácia do hlasiviek, sugerácia rozkmitania hlasiviek a postupne sugerácia, že hlasivky vyslovili jednotlivé písmena abecedy. Tak isto sugerácia hĺbky hlasu, tónu a podobne. To je základný výcvik, ktorým treba prejsť. Potom nasledujú ďalšie cvičenia, ktoré idú smerom koncentrovať sa do jednotlivých oblasti tela a hľadania takého zvuku v hlasivkách, ktorý dovoľuje účinný prienik vnútorného zvuku spolu s bioenergiou cez nervový systém tela. Kľudne to môžeme nazvať spôsobom, že ste sa konečne začali so svojimi orgánmi a časťami tela rozprávať. Ďalšie možnosti výcviku si nájdete v ezoterickej literatúre a zapojíte do tejto logickej schémy výcviku, ktorá má hlavu aj pätu a na dôvažok neodporuje medicínskym poznatkom dnešnej doby. Verím, že vám náš výskum v tejto oblasti prinesie vyjasnenie okolností a šťastnú cestu do sveta zvukovej ezoteriky.

Pridaj komentár