Pokračujeme v kontemplačných technikách, ktoré sú zamerané na rozvoj vyššieho vedomia, ako majú súčasní ľudskí primáti. Nájdete si tu sugerácie rôznych stavov, ktoré vplývajú na kráľovstvo božie.

Treba si na začiatok uvedomiť, že cicavce majú svoje vedomie uložené výhradne v brušnom mozgu. To sú neuróny v hrubom a tenkom čreve. Potom je vedomie primátov, ktoré je uložené na štyroch miestach ľudského tela. Jedno vedomie hysterické je v ústnej dutine. Druhé je v oblasti nervov temenného mozgu. Tretie je v oblasti mozočku, ktorý je v zadnej časti veľkého mozgu. Štvrté vedomie je uložené v hlasivkách. Tento druh vedomia je typický pre dnešných ľudí. Najčastejšie majú rozvinuté len jedno miesto. O tomto druhu vedomia bližšie v Psyché škole, alebo vyhľadávač na mojich stránkach, heslo povahy.

Už rozvinutie a ovládnutie všetkých štyroch druhov vedomia ľudských primátov je úspech ako taký. Na ich ovládnutie treba aj zvládnuť šamanizmus a prírodné formy náboženstiev. Na vyššiu úroveň a to presun vedomia na plochy šedej kôry mozgovej je potrebné venovať sa súbežne a pravidelne kresťanstvu, budhizmu, islamu aj pravosláviu. Sexuálnu transformáciu zabezpečí práve hinduizmus. Pokiaľ to takto praktizujete, tak dosahujete vedomie v šedej kôre veľkého mozgu a všetko dostanete pod kontrolu praktizovaním Silvovej školy, ktorá je plná vibrácií, rezonancií a kmitania. Bližšie vyhľadaj Silva školu.

No vráťme sa k téme, ktorú tu dnes chcem opisovať. Na začiatok sa skoncentrujete do šedej kôry veľkého mozgu a vsugerujete si, že vás potriasol elektrický prúd z klasickej zástrčky a poškodil vám šedú kôru mozgovú. Touto sugeráciou sa vám podarí uvoľniť klasické neurónové schémy v šedej kôre veľkého mozgu a namiesto klasických spomienok z vášho života tu vnímať náboženské obrazy. To je základná sugerácia, ktorou si šedé plochy jednotlivých častí veľkého mozgu naladíte na náboženské symboly. Teraz môžeme postúpiť k ďalšej sugerácii a to je sugerácia sklerózy multiplex. Nájdi podrobnejšie vo vyhľadávači.

Keď si tento stav dobre vsugerujete, tak náboženské obrazy sa v šedej kôre veľkého mozgu zmenia na kresby náboženských obrazov a symbolov pomocou ceruziek. Teda je tu plno čiar a geometrických schém. Keď si vsugerujete chorobu zvanú týfus, tak budú v šedej kôre prevažovať náboženské obrazy anjelíčkov a malých božích detí. Pokiaľ si vsugerujete kostné výrastky na kostiach, tak sa všetko zmení na písmená a číslice. Pokiaľ si vsugerujete stigmy na rukách a po tele, tak zostane v šedej kôre iba jeden symbol a to holubica. Pokiaľ si vsugerujete zhubnú rakovinu, tak náboženské symboly sa zmenia na obrazy z Nového zákona. Pokiaľ si vsugerujete klinickú smrť, tak sa zobrazia náboženské obrazy zo Starého zákona. Pri tejto sugerácii je vhodné sa na diaľku napojiť na už zomretú osobu, ktorá sa venovala náboženstvu. Pokiaľ si vsugerujete omdletie, tak sa vám symboly v šedej kôre zmenia na svietiace postavy. To sú možnosti ovplyvňovania náboženských symbolov v šedej kôre veľkého mozgu a nielen tam. Nakoniec je vhodná sugerácia poškodenia mozgu nízkoprúdou elektrinou. Nie elektrickým prúdom, ale upraveným prúdom z rôznych elektrospotrebičov, rádií a vysielačov. Takáto sugerácia vedie k stabilizácii náboženského vedomia a jeho návrat do reálneho stavu vnímania spomienok na všetko, čo ste prežili.

Pridaj komentár