V tomto príspevku sa budem venovať Reiki znakom. Pôjde o znaky, ktoré vytvárajú silné bioenergie vo vnútri organizmu a zosávajú bioenergiu z okolia.

Postupujeme v nácviku tvorby bioenergie Reiki systému. V prvom rade treba upozorniť na základný rozdiel medzi klasickým Reiki a Reiki, ktoré nacvičujem v Reiki škole. Klasické Reiki sťahuje bioenergiu zo živých zdrojov a potom ju akumuluje v organizme. Nazhromaždená bioenergia potom putuje do osoby, ktorá je predmetom liečby. V Reiki systéme, ktorý praktizujem a nacvičujem, sa venujeme samoliečbe. Reiki bioenergiu vytvárame vo vlastnom organizme a tak isto ju zosávame do seba z okolia. Na rozdiel od klasického Reiki ju nedávame na liečbu iných osôb, ale na vlastnú liečbu. Klasický Reiki systém je mimoriadne starého dáta a vznikol v extrémnych podmienkach, v ktorých bola potrebná súdržnosť a praktizovanie takéhoto druhu Reiki. V dnešnej dobe je podľa mňa vhodnejšie obnoviť schopnosť tvorby vlastnej bioenergie a tak isto sa naučiť bioenergiu do seba kumulovať a prieliečovať sa ňou. Klasické Reiki berie prácu s bioenergiou ako formu preliečovania inej osoby a nie seba samého. Na to, aby sa reikista preliečil, je potrebná prítomnosť ďalšieho reikistu. Môj systém nepotrebuje na liečbu bioenergie druhého reikistu a reikista tejto bioenergetickej línie dokáže liečiť v prvom rade sám seba.

Keď sa však rozhodne, tak môže kľudne liečiť klasickým Reiki. Nič mu v tom nebráni. Reikista mojej línie sa dokáže sám liečiť a pokiaľ sa rozhodne, tak lieči aj druhú osobu, potom klasický systém Reiki uzavrie a otvorí si vlastný systém Reiki, prípadne prenesie schopnosť liečiť sa vlastnými bioenergiami na druhú osobu. Je to iný druh zasvätenia ako doteraz. Reikista mojej línie je nezávislý a vystačí si pri liečbe úplne sám a môže sa preliečovať neustále. Celú túto líniu Reiki vedieme k vytvoreniu automatického spúšťania Reiki v mysli dotyčnej osoby podľa okamžitej situácie v organizme. Celý systém Reiki tejto línie pracuje s klasickými znakmi ako je ruka, noha, oko, ucho a pery. K týmto znakom pribudli znaky úsečiek, ktoré sú rôzne zvlnené, stočené a nikdy sa nedotýkajú alebo inač nepretínajú. Špirálovité znaky môžu byť vytvárané aj priestorovo do pružiniek, lievikov a podobne. Špirály môžu prechádzať cez seba, no nesmú sa v žiadnom bode preťať, ani dotýkať. Pokiaľ toto nedodržíte, tak bioenergiu nebudete tvoriť, ale zosávať. Teda rôzne druhy vlnitej čiary, ale nikdy ich dotyk a preťatie. Pokiaľ sa rozhodnete a potrebujete mať k liečbe viac bioenergie, tak je potrebné, aby ste vytvorili hranaté tvary a k týmto hranatým tvarom pridali uzatvorené krúžky, ako keby k hranatým tvarom prišli drobné bublinky. Takto upravené znaky dovoľujú, aby ste bioenergiu zosávali z okolia a zároveň ju udržali vo svojom fyzickom tele. V žiadnom prípade navzájom nespájať hranaté tvary, krúžky a špirály. Dosiahli by ste stav práce s klasickými Reiki energiami, ktoré neliečia vás, ale inú osobu. No kľudne môžete mať pri sebe špirálovité a vlnité tvary. K týmto tvarom pridáte hranaté tvary s krúžkami. Zase bude platiť, že vlnité tvary, ktoré aktivizujú vašu vlastnú bioenergiu a hranaté tvary s krúžkom, ktoré zosávajú bioenergiu z okolia, nesmú prísť do kontaktu. Keď k sebe prisuniete tieto dva druhy znakov, tak vaša vlastná bioenergia sa bude miešať s bioenergiou, ktorú ste zosali z okolia. Naďalej budeme pokračovať vo výcviku a zároveň budeme skúmať vytvorenie znakov na čo najefektívnejšie zosávanie a kumulovanie bioenergie v reikistovi samoliečiteľovi.

Pridaj komentár