Uvádzam tu príklad, kedy nábožensky založený človek fanaticky nenávidí všetko a každého, v ktorom na prvý pohľad nevidí náboženské symboly. Dotyčná osoba by mala pochopiť, že aj v tom najkrutejšom človeku a najohavnejšej veci sa nachádza boží svet a božie symboly. Keď niekoho odsúdite, tak v ňom nikdy neodsúďte Boha samotného.

Zdravotný stav: automatickou kresbou zisťujem husté čierne čiary v oblasti ústnej dutiny. Ide o disharmonický stav v slinných žľazách. Odporúčam pravidelné kontroly u lekára. Zvýšte imunitu organizmu.

Psychický stav: aurický obal z bioenergie je vyosený a nedrží pevne okolo vášho fyzického tela. To naznačuje na psychické problémy. Tieto sú spojené so silným náboženským cítením, ktoré vás odpája od reality. Chýba vhodná náboženská psychohygiena. Intenzívne venovanie sa náboženstvu môže vašu psychiku ešte viac poškodiť.

Povaha
Ste hysterická povaha bioenergeticky usadená v ústnej dutine. Títo ľudia radi niečo preháňajú. Charakterizuje to obrázok prílišného náboženského zanietenia. Nevhodne praktizované náboženstvo.

Sexuálne centrum
Nie je vytvorené. Nebýva to často. Buď býva v hlave, alebo v podbruší. Charakterizuje to obrázok svätice a silnej duchovnosti.

Astrológia sudičky
Skúmam neuróny vo vašom mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy. Úspešní a šťastní ľudia žijú v súlade s podvedomím, ktoré sa tu nachádza. Sú tu silné náboženské obrazy. Keď žijete náboženstvom, tak je to v poriadku, no všetko s mierou.

Astrológia psychiky
Skúmam oblasť neurónov šedej kôry veľkého mozgu. Tu sú uložené problémové oblasti. Rizikovosť, že náboženské veci vás úplne odrežú od bežného života a spôsobia deštrukciu.

Astrológia planét
Skúmam oblasť neurónov stredného mozgu. Tu sú uložené schopnosti a určitá budúcnosť. Táto oblasť je u vás zahalená krutosťou a fanatickou nenávisťou voči tým, ktorí neveria. Môžete ich nenávidieť, ale nikdy nie to Božské v nich. Môžete opovrhovať nacizmom a fašistami, ale nie božskou podstatou v nich. Takýmto prístupom ničíte Božské v sebe a ubližujete si aj zdravotne.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie počas spánku. Je tu veľa náboženských snov, ktoré ničia všetko, čo nie je sväté a posvätné. To ničí aj vaše orgány. Svoju nenávisť k neveriacim obráťte k Bohu ako prosbu. Nikdy nie na konkrétne osoby.

Rodová karma
Skúmam vplyv vašich predkov na váš súčasný život. Je tu vplyv človeka, ktorý sa silne angažoval v radoch talianskych nacistov. Musíte mu odpustiť a milovať to božské v tom zvieracom tele predátora.

Sexuálne podvedomie
Skúmam vplyv vašich rodičov na vaše najhlbšie city počas detstva. Celková vzrušivosť: na zbrane, odznaky fašistov, krutosť. Povrchová vzrušivosť: na tanky, farárov, ktorí požehnávajú zbraniam a ničia neveriacich. Pohlavná vzrušivosť: nekomentujem. Citová vzrušivosť: nekomentujem.

Traumatické udalosti
Okolo vašej osoby je viacero čiernych bodiek, to naznačuje množstvo traumatických situácií. Každé stretnutie s človekom, ktorý neverí, je pre vás traumou. Nájdite v ňom to Božské a majte ho radi.

Duchovná úroveň
Je mimoriadne vysoká a doteraz som nenašiel vyššiu. Ideály ľudstva, láska, cit, dobrota sú na vysokom štandarde.

Joga osud
Pokiaľ sa nenaučíte aj v tom zlom, aj v tom, kto neuznáva veci viery vidieť Boha samotného, tak nepríjemný osud plný problémov. Hnev na neveriacich darujte Bohu v Božom kráľovstve.

Saša Pueblo

Pridaj komentár