Znovu som sa uviedol sugeráciou do stavu vhodného na otvorenie vnútorného priestoru v mojej mysli. Tu v tomto priestore si vytváram maketu slnečnej sústavy, Galaxie a kozmu.

Na začiatok týchto meditácií sa musím uviesť do vhodného stavu a to tak, aby sa v moje hlave otvoril zvláštny priestor, do ktorého budem ukladať predstavy kozmu. Sugerácia je technika, ktorou sa do tohoto stavu môžem uviesť bez toho, aby som musel byť ochrnutý a mal poškodenú miechu.

Sugeráciu začínam predstavou človeka, ktorý je na vozíčku celý život a zároveň sa venuje astronómii. Postupne sa koncentrujem na môj mozog, miechu a nervovú sústavu. Usilujem sa všetko utíšiť a dostať do určitého zovretia. Nesporne vám pri sugerácii tohto stavu dopomôžu cvičenia jogy a jogínskych asán nehybnosti. Keď sa mi podarí dostatočne utlmiť nervovú sústavu a zvlášť činnosť v mieche, tak sa otvorí v mojej hlave obrovský priestor. Ja osobne sa cítim ako zrnko maku a môžem sa pohybovať medzi predstavami, ktoré som si sem poukladal štúdiom a vizualizáciou poznatkov vedeckej astronómie, ktorá sa zaoberá skúmaním kozmu. Netreba si astronómiu mýliť s astrológiou. Teda podarilo sa mi do tohoto priestoru preniknúť a obnoviť tu predstavu o našej slnečnej sústave. Ide o planéty Merkúr, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún a Pluto. Po tomto cvičení si v takto vytvorenej predstave doslova polietam ako kozmická sonda. Tentoraz som sa zameral na vytvorenie komplexnejšej predstavy o kozme a to z pohľadu galaxií, ktorej súčasťou sme a galaxií, ktoré nás obklopujú. Naša slnečná sústava s množstvom ďalších hviezd, ktoré vidíme na oblohe, patrí do obrovskej hviezdnej sústavy obsahujúcej na 15O miliárd hviezd. Takéto veľké hviezdne sústavy nazývame všeobecne galaxiami a našu sústavu píšeme a označujeme Galaxiou. Naša Galaxia sa formuje približne 10 miliárd rokov. Celková hmotnosť je 200 miliárd našich Sĺnk. Všetka hmota na 90 percent je uložená v hmote planét. Ak by sme sa pozerali na Galaxiu zvonku, videli by sme ju ako obrovský plochý disk špirálovitej štruktúry s priemerom približne 100 000 svetelných rokov. Poloha Slnka v Galaxii nie je nijako výnimočná. Leží takmer v galaktickej rovine na okraji jej špirálovitých ramien. Ramená Galaxie tvorí vlastne pás hviezd v mliečnej dráhe, ktoré možno na oblohe pozorovať. Galaxia nie je nehybný útvar. Miliardy hviezd spolu s medzihviezdnou hmotou obiehajú okolo jej centra. Centrálne oblasti Galaxie s veľkou hustotou medzihviezdnej hmoty rotujú ako pevné teleso. Jadro Galaxie má hmotnosť približne 5 miliónov Sĺnk. Slnko obehne po takmer kruhovitej dráhe celú Galaxiu asi za 200 miliónov našich pozemských rokov. Predpokladá sa, že Slnko obehlo Galaxiu za svoju existenciu asi 25 krát.

Pridaj komentár