Naďalej budeme prenikať do vnútorného sveta nervového systému a neurónov v týchto oblastiach. Tentoraz budeme prenikať do neurónov iných, ťažko postihnutých osôb.

Keď ste sa uviedli do vhodného meditačného stavu je potrebné, aby ste si zopakovali základnú techniku a to je v mozgu vytvoriť maličkú postavu, z ktorej po určitej chvíli vystúpi ďalšia taká istá postavička. Zopakujte si niekoľkokrát vytúpenie panáčika z panáčika. Ukončili sme základný nácvik prieniku do vlastného astrálneho sveta vo našich neurónoch.

To, ako ich budete vnímať, je často vec mimoriadne individuálna a bude závisieť aj od zdravotného a psychického človeka, ktorý do oblasti neurónov preniká. Nenechajte sa pomýliť, keď v danej oblasti vo vás nájdete iné obrazy ako tie, ktoré popisujem. Ja som za základ zobral štandardný stav psychicky vyrovnanej a zdravej osoby. Budeme sa venovať astrálnemu prieniku do neurónov osôb, ktoré majú mimoriadne neštandardné stavy či už fyzické, alebo psychické.

Na tieto astrálne výkony je potrebné, aby ste sa dokázali na diaľku napojiť na dotyčnú osobu, ktorá aj fyzicky existuje. V určitých prípadoch sa treba vedieť napojiť aj na osobu, ktorá už zomrela a je niekoľko dní a týždňov po smrti. Svoju myseľ skoncentrujete na osobu, ktorá je trvalo postihnutá kompletným a čo najťažším ochrnutím. Zvyčajne takéto osoby bioenergeticky dostihnete v rôznych ústavoch. Osobne som sa napájal na dostatočné množstvo takýchto ľudí s týmto postihnutím a všade som objavoval obrázky, ktoré jednoznačne charakterizujú postavy, ktoré majú zvieracie hlavy a robia to, čo možno nájsť na stenách egyptských svätýň. Aj historické fakty naznačujú, že jeden z významných egyptských faraónov mal takéto postihnutie. To mohlo mať za následok vytvorenie kultu egyptských božstiev. Pri prieskume tohto druhu som zistil, že čím ťažšie poškodenie, tým sú obrazy egyptskej kultúry jasnejšie.

Čím je ochrnutosť slabšia, tým menej obrazov egyptských božstiev sa dá nájsť. Tiež uplatňujem techniku, že sa na diaľku bioenergeticky napojím a stav, ktorý zistím, prenesiem na seba. Zároveň uplatním techniku úplného ochrnutia na seba samotného. Nielenže vo všetkých neurónových oblastiach pociťujete postavy so zvieracími hlavami, ale aj rôzne drobné kresby, ktoré sa až príliš podobajú na egyptské hieroglyfy a to, čo ich predchádzalo. V každej ďalšej neurónovej oblasti sa nachádzajú ľudské postavy a iba zvieracie hlavy sa menia. Keď sa bioenergeticky napojíme na ochrnutého človeka v púštnych oblastiach zisťujeme, že obrazy postáv so zvieracími hlavami dopĺňajú aj pyramidálne tvary.

Možno sa napojiť aj na informačné polia mŕtvych osôb egyptskej kultúry. To už potrebujete ovládať špiritistické schopnosti. Pri takomto oživení informačných polí zisťujete, že dotyčná osoba, ktorá v Egypte tento druh náboženstva zavádzala, bola ochrnutá a na všetkých úrovniach mala mimoriadne veľa egyptských božstiev a plno hieroglyfických textov. Kto sa venuje problematike egyptskej kultúry, začne sa na túto históriu ľudstva pozerať iným pohľadom ako doteraz.

Pridaj komentár