– Meditácia pre dvoch zo 7.8.2002

Na začiatku meditácie sme si precvičili koncentráciu do oblasti jednotlivých psychických pováh, ktoré sme vybrali na základe psychiatrických poznatkov s najčastejšími psychickými deštrukciami. V prvom cvičení sme sa skoncentrovali do oblasti úst a presnejšie na povrch zubov. Tu je umiestnená hysterická povaha. V zuboch, na povrchu zubov a v okolí sme aktivovali bioenergetický vzruch. Zároveň sme sa vnútorne napojili na diaľku na ľudí, ktorí sú v tomto momente v ťažkom stave hysterického záchvatu. Vybrali sme si druhú kategóriu hysterického záchvatu, keď sa tvorí bioenergetická guľa na základe uvoľnenia sexuálnych predstáv. V tomto stave sme sa nachádzali obidvaja. Zároveň sme si logicky zdôvodňovali chovanie hysterikov, ktorí musia klamať či chcú, alebo nechcú. Keďže táto psychická povaha je zamilovaná do seba a hrá sa na najmúdrejšieho, najlepšieho a najdôležitejšieho, tak často musí zakrývať svoje nedostatky. Zároveň, keď vnútri vie, že na to nemá, ale robí všetko pre to, aby to zakryl, sa neustále bioenergeticky dobíja. V skutočnosti hysterická povaha nechce dosahovať naj, ale hlavne prežívať a vyrábať emócie. Zároveň podvedome vyrábajú celému svojmu okoliu nepríjemnosti. Konštatovali sme, že ovládnutie tejto povahy vyžaduje tvrdý až hrubý prístup. Ich nafázovanie na dosiahnutie určitého cieľa nemá rozumné časové parametre a ciele, ktoré dosahujú, sú nestabilné. Naopak, vtedy, keď je všetko premyslené a časovo usporiadané, tak hysterické nasadenie je výborná vec. Po tejto povahe sme sa skoncentrovali do temenného mozgu a tu bioenergeticky aktivizovali epileptickú povahu. Táto povaha nemá dynamiku tvrdo a dôsledne pracovať na zmenách vo vonkajšom alebo vnútornom prostredí. Čo je pre nich príznačné, je neustále zdokonaľovanie toho, čo už vedia robiť. Neustále zdokonaľovanie vytvára úžasnú stabilitu. Táto myseľ je schopná matematického myslenia, teda kvantifikácie v rámci imaginácie. Všetko musí sedieť kvantitatívne a matematicko-logisticky. Nevýhoda je, keď už to, čo ovládajú nestačí, tak nedokážu prijímať zásadné zmeny. Namiesto rozumného prijatia nevyhnutných zmien sa stávajú tvrdší a drsnejší. Ďalej sme sa skoncentrovali do malého mozgu, kde je uložená schizofrenická povaha. Jej výhody spočívajú v schopnosti vciťovať sa do iných ľudí, hľadaní harmónie medzi vecami a ľuďmi. Často sa obetujú a žijú pre iných. Ovládanie tejto povahy vyžaduje dôslednú epileptickú tvrdosť. Táto povaha myslí v symboloch a obrazoch. Mávajú geniálne nápady, ale nikto im nerozumie. Keď im chcete rozumieť, tak sa musíte naučiť dekódovať ich symbolickú reč. V poslednom cvičení sme sa skoncentrovali do hlasiviek, kde je uložená psychopatická povaha. Pre túto povahu je charakteristické vnímanie života ako rituál. Ich slovník je čarodejnícky (pozri Magická škola). Snažia sa narúšať a ovládať rituálne pochody iných ľudí. Často, keď je psychopatická povaha príliš silná, zrazu a nečakane mení názor a praktické postupy. Táto povaha sa dá ovládať dôsledným sledovaním, čo chce zmeniť. Túto povahu ostatné povahy neznášajú. Prirodzene majú ľudia z tejto povahy strach.

Pridaj komentár