V noci mám na týždeň pokoj, pretože magnetizujúce zariadenie dostal ďalší člen meditačnej skupiny. Už sa mi darí každý deň individuálne odmeditovať aspoň jednu malú školu. V súčasnosti meditácie robím hlavne v epileptickej povahe. Keď chceš vedieť bližšie o tejto povahe, tak navštív Psyché školu. Táto povaha nedovoľuje rýchle hysterické napredovanie, ale postupné a dôsledné napredovanie. Je to výrazná stabilita. Ďalej rozvoj tejto povahy zhodnocuje schopnosť stabilizovať psychiku iných ľudí. Pri diaľkovom prieskume psychiatrov som zistil, že sú prevažne v epileptickej povahe. Pozornosť základného výskumu v súčasnosti smeruje do Silvovej školy a využití matematizácie ezoterických textov na stabilizáciu ľudskej psychiky. Jeden z členov sa odhodlal preskúmať systém odčítania všetkého, čo bolo predtým napočítané. Teda prvý krok bol matematizovať napočítaním odstavce, riadky, slová, písmená vo vybratom texte. Zhodli sme sa viacerí, že to spevňuje psychiku. Ešte sme to vylepšili tým, že počítanie treba robiť v epileptickej povahe (temenný mozog). Pri počítaní všetko zapisujeme. Vnútorné ladenie je nasmerované na adeptov silvovej metódy (SIPOS). Nenapájame sa na silvovcov na Slovensku a v Čechách. Keď sme začali uplatňovať odčítanie, tak tieto pochody naopak destabilizovali psychiku. Teda týmto smerom nemožno ísť. Smer, ktorým sa vyberieme, je počítanie, násobenie, umocňovanie atd. Takto postupujeme v základnom výskume ezoterických techník. Vyskúšame určitý smer a keď to pôsobí nedobre, tak sa uberáme inam.

Pridaj komentár