– Individuálna meditácia z 10.8.02

Pokračujem v nácviku Plazmatickej školy. Robím neustále očistu špiritistu, kde sa snažím analyzovať myšlienky, ktoré na moju dušu vypustili iní ľudia, vyhľadávam aj obrazy, ktoré na diaľku vložili iní ľudia do mojej mysle. Kontrolujem snové obrazy, ktoré mi môžu iní ľudia posielať. Hľadám a analyzujem pomocných duchov a duchov mŕtvych ľudí a zvierat. Vyhľadávam to či už v energetickom tele, alebo okolo mňa. Prevádzam kontrolu, kto prípadne pracoval s mojou bioenergiou a niekde ju zavrel. Prevádzam aj kontrolu mojich plazmatických objektov, ako si plnia svoju úlohu. Žiadny špiritista si nemôže spraviť neobmedzený počet plazmatických objektov, ktoré slúžia za určitým účelom. Vždy musí zvážiť, aké sú jeho energetické potencie tak, aby nezosával energie z iných ľudí, to by mohlo mať negatívny dopad na jeho šťastný osud. Stal by sa pre okolie nepríjemnou osobou, v prítomnosti ktorej nie je dobré sa zdržiavať. Tento problém sa dá riešiť využitím živých ľudských zdrojov, ktoré by mohli takéto plazmatické objekty a oživené mŕtve duše živiť. Automaticky nastupuje otázka morálky. Tu si každý zodpovie sám. Krajné riešenie je využívať bioenergiu ľudí, ktorí sú hospitalizovaní v ústavoch pre duševne chorých a už nemajú žiadne šance správať sa ako ľudia. Tiež tu zvážte otázky morálneho a etického charakteru. Túto techniku uvádzam hlavne preto, že niektorí špiritisti a ich plazmatické objekty túto možnosť využívajú. V dnešnej dobe nie je takáto forma špiritizmu postihnuteľná. Jednoducho niet materiálnych dôkazov. Táto technika spočíva v tom, že pomocou rituálov, ktoré spravidla obsahujú aj určité voľne písané alebo kreslené obrázky doslova nalepíte do fyzického tela človeka plazmaticky zobudené a oživené objekty. Tieto potom v pravidelnom rytme produkujú útvary nasmerované voči inej osobe. Vzniká pocit, že niekto vám robí zle a v skutočnosti to nie je pravda. Túto techniku uvádzam preto, že sa v špiritizme uplatňuje a treba vedieť sa proti nej brániť.

Pridaj komentár