– Individuálna meditácia zo 7.8.2002

Na začiatok meditácie som si začal uvedomovať vonkajšie zmyslové senzory, ktorými vnímame podnety zo svojho okolia. V pamäti som si vizualizoval anatomickú predstavu oka, nosa, ucha, jazyka a ruky. Koncentráciu a bioenergetickú aktivitu som vyvinul na miestach fyzických orgánov. Pri každom orgáne som si predstavoval bunky, medzibunkový priestor, krvné vlásočnice, nervové zakončenia a lymfatické riečište. U očí som si vizualizoval aj slzné žľazy, u uší aj príušnicové žľazy, u jazyka slinné žľazy. Ďalej som sa koncentroval ako pravák na zmysly na ľavej strane tela a predstavoval som si, ako zmyslové podnety premenené na biochemické látky pulzujú do ľavej hemisféry. Vnútorné ladenie bolo zamerané na rozumovo pragmatické vnímanie podnetov okolo nás. Potom som koncentráciu rozložil na zmysly na pravej strane tela. Koncentráciu som smeroval do pravej hemisféry. Vnútorný postoj bol citovo-umelecko-náboženský. Vnímal som pomocou zmyslov viac estetické záležitosti ako rozumové. Vnímal som viac emočne. V ďalšom cvičení som sa koncentroval na zmysly vľavo aj vpravo a podnety som prenášal do rohov spánkových lalokov. V žiadnom prípade nesmiete reagovať vnútorným hlasom alebo premýšľaním. Na okolie reagujete nervovým napätím alebo uvoľnením v svalstve tela. Je to určitá pripravenosť alebo uvoľnenie k fyzickému pohybu na základe inštinktívneho konania vytvoreného dlhoročnými návykmi. Ďalej som si uvedomoval, že každý zmysel pri vnímaní musí odhadovať určité miery, rozmery, vzdialenosti a kvality vnímania. Zároveň odhaduje aj kvantity (miery, váhy, pohyblivosť). Po tomto cvičení som si uvedomoval určitú nutnosť pohybu zmyslov a svalov alebo oblastí, ktoré tento pohyb umožňujú. Tento pohyb som nazval jemnou motorikou, ktorú riadi práve malý mozog. V ďalšom cvičení som si uvedomoval vnímanie pomocou zmyslov ako chemickú reakciu, cez ktorú všetko preniká do príslušnej šedej kôry do pamäťových záznamov či už krátkodobej, alebo dlhodobej pamäti. V ďalšom cvičení som sa snažil vyhľadať spomienky zrakové, sluchové, chuťové, čuchové a hmatové. Niekedy je to skutočne ťažké spomenúť si na všetky druhy podnetov z predchádzajúceho dňa. V rámci patologizácie som si uvedomoval poruchy zmyslov, farbosleposť, videnie do diaľky alebo blízka, hluchotu, nedoslýchavosť, neschopnosť vnímať vône, chuťovú absenciu, neobratnosť pri pohybe rúk a hlavy. Ďalšie cvičenie smerovalo k navodeniu stavu hystérie (koncentrácia na povrch zubov) a neschopnosť vnímať zmyslami detaily. Pri navodení epileptickej povahy (koncentrácia do temenného mozgu) neschopnosť robiť nové neznáme operácie a správne reagovať na neštandardné situácie. Prílišná detailnosť bez osobnej emocionality. Pri schizofrenickej povahe (koncentrácia do malého mozgu) zase zmysel pre harmóniu, detailnosť a rozloženie vecí v priestore. Pri psychopatickej povahe (koncentrácia do hrdla) zase schopnosť vnímať všetko ako rituál. Napríklad rituál svadby, narodenia a úmrtia. V ďalšom cvičení som zmysly nasmeroval na sexuálne objekty alebo predstavy vo vlastnej mysli. Ďalej som sa snažil vnímať všetko okolo seba ako fyzikálne zákonitosti. Takéto naladenie všetko v tele dynamizuje a hlavne bioenergetický vzruch.

Pridaj komentár