Joga. Čakrová joga. Jogínska sexualita. Sexualita prírodného človeka. Liečba miechy. Nehybnosť. Spomalenie. Koncentrácia. Obrázok meditačný. Veštectvo cez čakry. Ľudská joga. Šamanská joga. Zviera joga.

Pokračujem v nácviku čakier, ktoré sú tak typické pre jogínsky systém. Na to, aby ste robili jogu podľa zásad samotných majstrov jogy, je vhodné si predstaviť, že ste prírodný človek, ktorý sa odpojil od civilizácie a žije úplne prírodným životom. Teda akási karmajoga, ktorá hovorí o odpútaní od skutkov, ktoré robíte. Keď karmajogu budete chápať ako techniku odpútania sa od výdobytkov civilizácie, tak spravíte ten najlepší krok v čakra joge.

Uvedomte si, že jogín je vlastne jedinečná forma šamana, ktorý všetko dosahuje prostredníctvom nehybnosti a spomalenia. Preto je vhodné pred cvičením čakra jogy sa usadiť v určitej polohe a nehýbať sa. Neustále sa koncentrujete do miechy a nehýbete sa. Čas nehybnosti predlžujete postupne. V nehybnosti a spomalení môžete nakoniec zotrvať aj niekoľko hodín. Uvedomte si, že základom jogínskych schopností je kľud v nehybnosti. To je základ pre celú šamanskú jogu. Tak isto sa treba vhodne dostať do stavu prírodného človeka.
Pokiaľ do miechy prenikáte ako človek dnešnej doby, teda človek vedecky mysliaci, tak ide o súčastné trendy jogy, ale nie je to ono. Do miechy sa snažte prenikať v pocite prírodného človeka. S miechou skôr komunikujte ako s hluchonemou osobou, teda posunkovou rečou rúk. Chcete prenikať do miechy, tak sa intuitívne posaďte do určitej asany, ktorá vám dopomôže k prenikaniu do miechy. No tu treba použiť intuíciu a mať za sebou fyzické cvičenia asán. Napríklad je zaujímavé nehybnosť a spomalenie akejkoľvek aktivity vo vnútri vás cvičiť v niektorých asanách hathajogy.

Vhodné je do miechy prenikať aj cez sexuálne pocity a energie. Tu sa zase treba dostať do sexuálnych pocitov prírodných ľudí, ktorí sa pária na základe určitej ritualistiky. Tu je možné využiť jogínske pozície z Kamasutry. Mnoho jogínov sa nedokáže dostať do prírodnej sexuality a energeticky rozpáliť miechu. Skúšajte to tak, ako keby ste chceli aktivizovať prírodnú sexualitu v sebe na základe posunkových dotykov a správnych kamasutrických asán. Keď to cvičíte správnym spôsobom, tak sa postupne rozohreje miecha a energetický vzruch príde až do oblasti pohlavia. Tu nastáva neustále vzrušenie a vznikajú sexuálne bioenergie, ktoré napĺňajú celý organizmus.

Keď chcete otvoriť čakrový systém na hlave, čele, krku, hrudi, pupku a pohlaví, tak je potrebné sa dostať do stavu prírodného človeka. Pozerajte filmy o prírodných ľuďoch a prinúťte svoj organizmus, aby reagoval ako u prírodných ľudí. Keď to dosahujte, tak čakrový systém sa prirodzene otvára. Cítite bioenergie v daných oblastiach tela. Je tu pocit točenia bioenergie.

Z jednotlivých čakrových oblastí sa dá potom prenikať do akupunktúrnych dráh a akupunktúrnych bodov. Tieto body a dráhy prirodzene naväzujú na čakrové miesta. Teda v čakrovom mieste máte pocit energetického kvetu, z ktorého ako drobné korienky idú akupunktúrne body do svalov tela. Pokiaľ sem napustíte aj sexuálnu energiu, je to stav príjemnej prírodnej erotičnosti.

Do miechy a celkovo do čakrových oblastí môžete prenikať aj na základe znakov a značiek typických pre jogínsku prax. Na tieto značky sa skorej pozerajte ako dieťa, a nie človek, ktorý vie čítať a písať. Jogínske značky sú vlastne piktogramy, ktorými môžete dosiahnuť požadované jogínske stavy. Niektoré uvádzam v obrázkovej časti tohto príspevku.

Pridaj komentár