Okostica. Sugerácia. Zrkadlo. Fotografia. Čas tela. Trojrozmerne. V sebe. Mimo seba. Duchová cesta. Ochrnutie. Zmyslové centrá. Reiki energia. Prútkarské stavy.

Pokračujeme na duchovnej ceste a pokúšame sa v sebe vyvolať stavy astrálneho putovania. V tejto oblasti som pozbieral všetko dostupné. Precvičili sme rôzne druhy cvičení, ktoré odporúčali osobnosti tohto ezoterického fenoménu. Preverili sme osobnosti v tejto oblasti a zistili sme, že ich spájala jedna spoločná choroba a to chorobnosť okostice. Skúste túto danosť využiť. Skoncentrujte sa na okosticu, ktorá je na povrchu kostí. Uverte tomu, že je chorľavá. Nepochybujte o tom. Je to tak. Tým vzniká vo vašej psychike jedinečný stav a biochémia tela vám dovolí cvičiť astrálne putovanie úspešnejšie ako doteraz. Prípadne intuitívne vyhľadajte skutočné chorľavé miesto na okostici. Aj z tohto miesta sa vám astrálne putovanie bude cvičiť lepšie ako z oblastí zdravej okostice.

Koncentrujete sa na okosticu a začínate mať pocit, že pred vami sa formuje postava alebo časť postavy. Niekedy je náročné tvoriť pred sebou celú vlastnú postavu. Jednoduchšie je tvoriť menší objekt. Môžete si precvičiť aj Rituálnu školu, kde je popísané, ako tvoriť plastické objekty a zároveň ich plniť bioenergiou alebo zámerne vytvoreným magnetizmom. Objekt nemusíte tvoriť iba pred sebou, pokiaľ máte pocit, že sa vám to bude lepšie dariť, tak to cvičte vo fyzickom tele. Aj tu v sebe vytvárate zo začiatku malú postavičku na základe spomienok, ako ste vyzerali na fotografii. Neustále musíte v sebe udržať stav poškodenia okostice. Ďalej musíte vytvárať priestorový objekt pred sebou alebo v sebe a dopovať ho bioenergiou.

V ďalšom kroku sa usilujete uvoľniť a odrelaxovať postupne každú časť tela. V stave odrelaxovania presúvate jednotlivé oblasti do predstavy pred vami alebo vo vás. Odrelaxujte, uvoľnite a zároveň presuňte uvoľnenú oblasť do predstavy pred sebou alebo v sebe. Teda do prvej predstavy vložíte takú istú predstavu ako prvú. Teraz sa spojí prvá predstava a druhá predstava. Zároveň v týchto dvoch spojených predstavách vo vás alebo pred vami vnímate zvuky, chute, vône a vďaka týmto pocitom sem posúvate uvoľnené zmyslové centrá na povrchu šedej kôry veľkého mozgu. Teda do zdvojenej predstavy transformujete svoje zmysly. Tým lepšie budete vnímať, čo sa bude diať. Teda prispôsobujete zmyslové centrá na vnímanie astrálnych schopností. Je vhodné byť v stave ľahkého vzrušenia a všetko nabíjať biosexuálnou energiou.

Nakoniec sa usilujete skoncentrovať sa do nervového systému a sugeratívne uveriť, že ste ochrnuli. Keď váš organizmus oklamete a on uverí, že ste ochrnutí, tak sa vám otvorí okolo vás alebo vo vás určitý priestor. Je to priestor, ktorý majú otvorený ľudia s poškodeniami miechy. Dokonca sa môžete naladiť na takú osobu, ktorá je úplne ochrnutá. Cieľom je vycítiť, ako sa dá táto psychická dimenzia otvoriť. Astrálne putovanie využijete ako duchovnú cestu. Tak isto sa dá využiť na diagnostikovanie zdravotného stavu. Astrálne možno prenikať do zvláštnych dejov vo fyzických materiáloch. Jednoducho tu máte jeden z rozmerov duchovnej cesty, ktorý vyvoláte pomocou týchto techník. Môžete sa napríklad napojiť na zemské magnetické sily a preliečovať sa.

Pridaj komentár