Dieťa kričí. Pľúca. Žvatlanie. Počuje hlasy z okolia. Prvé slová. Ovláda 10 slov. Ovláda 300 slov. Ovláda spojky. Pozná ego a slovo JA. Moje. Tvoje. Ego druhého a TY.
Rozhodol som sa venovať ezoterike. Je to vlastne stav znovuzrodenia alebo narodenia z vonkajšieho do vnútorného sveta. Zakričal som si od radosti. Ešte síce neviem, čo to všetko bude obnášať, ale som radosťou bez seba a revem ako zmyslov zbavený. Ezoterici sa tešia a oslavujú. Bežní ľudia si poklepkávajú po čele. Na jedných vrčíme, s druhými pradieme ezoterickú pieseň.
Začíname s prvými krôčikmi v ezoterike a spoznávame prvé ezoterické slová či už vo forme písomnej, alebo zvukovej. Najprv si pamätáme jednotlivé slová, potom vety a nakoniec dokážeme o ezoterike plynulo hovoriť. Oči a uši si privykli na ezoterické obrázky a na ezoterické zvuky. Čítame, počúvame a uvažujeme. Nesporne hľadáme osobnosti z ezoteriky a snažíme sa ich prirodzene napodobňovať. Používame ich slová a hráme sa na dotyčnú osobu všeobecne uznávanú ezoterike.

Náš slovník sa obohacuje o ďalšie slová. Zisťujeme, že niektoré slová a výroky v ezoterike sú skôr symbolické a obrazné vyjadrenia. Ezoterická reč je príliš obrazná a málo logická. A kladieme si otázky, prečo je ezoterická reč obrazná a značne nepresná. Každý ezoterik si používa vlastné výrazy na označenie toho istého prejavu. Zisťujeme, že ezoterika je skupina individualít, ktorí nevytvorili inštitúciu, ktorá by sa starala o používanie spoločných výrazov. Spoznávame, že keď povieme tantra, tak čo ezoterik, to iné chápanie a iné vysvetľovanie. Tak sa nakoniec rozhodneme napodobňovať svoje vzory a spravíme si vlastný slovník a budeme používať slová, ako sa nám zachce.
Ó, aké je to vzrušujúce, môcť používať vlastné slová. Ó, aké je to tajuplné, keď nám nikto nerozumie. Ó, aké je to pohŕdavé nevysvetliť, čo pod daným slovom rozumieme. Ja mám svoj slovník výrazov, on má svoj slovník výrazov. Výsledok je celkovo jasný. Ezoterici si medzi sebou nemôžu rozumieť. Ezoterici si nedokážu odovzdať skúsenosť. Ezoterika nemá stabilný pojmový aparát. Ezoterika nemá v sebe rozvoj a budúcnosť.
Ja si uvedomujem tento slovný chaos a obraciam sa na otca a matku medicíny a učím sa používať medicínske výrazy. Netvorím vlastný slovník. Základ preberám z krajiny poriadku a cielenej komunikácie a to je svet medicíny. Keď vytváram slová a niečo nimi označujem, tak aj vysvetlím, čo pod tým slovom rozumiem, alebo čo sa pod dotyčným slovom skrýva. Keď debatujem s ezoterikom, tak si nechám vysvetliť alebo opísať, čo pod tým, čo povedal, mám rozumieť. Aspoň takto prekonávam lingvistické bariéry. Pre opis jednotlivých ezoterických stavov používam psychiatrické označenia, ktoré aj ezoterikom náležite vysvetľujem.
Ezoterici sú nespokojní, cítia sa ako duševne chorí. Musia mi to prepáčiť, zavinili si to sami. Pretože ich slovné označenia jednotlivých ezoterických stavov sú nezrozumiteľné a nejasné. Možno som sa mal usilovať, aby sme si ako ezoterici vytvorili spoločný slovník. Zvolil som efektívnejšiu cestu a inštaloval som do ezoteriky medicínsku terminológiu. A už je tu poriadok. Zrazu sa niektorí nemôžu hrať na niečo. No je tu konečne možnosť dorozumenia, pokiaľ ezoterik prijme slovný aparát medicíny.

Pridaj komentár