Ako prvé si treba uvedomiť, že na túto meditáciu sa musíte naladiť mierne eroticky. Tak isto si treba zistiť sám na sebe, aký ste vlastne psychický typ. Niektorí sú neustále v stave voľného tvorenia sexuálnych predstáv. Teda vo vnútri mysle im idú sexuálne aktivity, či chcú, alebo nechcú. Hovoríme o tom, že ich psychika je silne fetišistická a reaguje sexuálnou fantáziou na všetko z vonkajšieho a tiež z vnútorného sveta. Arabský, indický, tibetský, egyptský a čínsky svet je silne založený práve na takomto druhu sexuálneho vedomia. Pre potreby ezoteriky je potrebné vedieť ovládať stav mysle bez sexuálnej fantázie, ako aj so sexuálnou fantáziou.

Aj prvé cvičenia koncentrácie využijete na to, aby ste zistili, ako ste na tom vy osobne.

Znovu sa posadíte na stoličku a tentokrát si pred seba dáte vhodný erotický materiál. Koncentráciu zameriate na materiál pred sebou. Na koncentráciu využijete oči a očami prechádzate erotický materiál. Po chvíli zatvoríte oči, pozornosť sústredíte do hlavy a zisťujete, či ste sa dostatočne rýchlo eroticky naladili, alebo to s vami ani len nepohlo, materiál pred vami vám nič nehovorí, nevytvára erotické vzrušenie a erotické fantázie. Pokiaľ vzrušenie prešlo rýchlo do spodnej časti tela, tak ste až príliš rýchlo eroticky vzrušiví. Takto sa otestujete, do ktorej kategórie patríte.

Pokiaľ patríte do skupiny tých, ktorými erotické obrázky nepohli, máte pred sebou dlhú cestu nápravy tohto stavu. Je potrebné na začiatok zmeniť meditáciu na terapiu. Je potrebné dosiahnuť taký stav mysle, aby sa vo vás vytvorilo sexuálne napätie a začali sa tvoriť sexuálne fantázie, ktoré potom prejdú do vzrušivosti v spodnej časti tela. Ide o oblasť pohlavných orgánov. Koncentrujete sa na erotický materiál pred sebou. Zatvorte oči a musíte mať v sebe začínajúci pocit erotického vzrušenia a tvorby erotickej fantázie. Skoncentrujete sa do vnútra hlavy a prinútite sa tvoriť voľné erotické fantázie; môžete si kľudne pomôcť autoerotikou. Pod autoerotikou tu rozumieme dráždivé dotyky na vlastnom tele za účelom prenosu vzrušenia z hlavy do oblasti pohlavných orgánov. U žien aj do oblasti prsných bradaviek. Keď toto všetko pravidelným cvičením zvládnete, tak môžete zmeniť terapiu na meditáciu a naučiť sa tlmiť sexuálne prejavy na spôsob sexuológa, ktorý sa z dôvodu profesionálnej práce nesmie nijako vzrušovať.

Pokiaľ patríte do skupiny meditujúcich, ktorí pocítili po prezeraní jemné vzrušenie a v hlave majú pocit tvorenia erotickej fantázie, musíte podstúpiť špeciálny ezoterický výcvik zameraný na zastavenie akejkoľvek erotickej fantázie a vzrušenia. Budete sa venovať výcviku, ktorý dostane názov Ako sa stať sexuológom. U sexuológa profesionála vzniká ten fenomén, že nech si pozerá akékoľvek šteklivé obrázky, tak sa mu netvoria žiadne erotické fantázie a tiež žiadne erotické pocity. A ak sexuológ bude chcieť, tak prejde do normálneho erotického stavu mysle a tela. A toto treba dosiahnuť ako prvý predpoklad, aby ste sa mohli venovať profesionálne erotickým fantáziám.

Pokiaľ zistíte, že pri koncentrovaní a prezeraní erotického materiálu dochádza k rýchlemu nástupu erotického vzrušenia a nekontrolovateľnej erotickej fantázii a k tomu sa pridá rýchle a razantné vzrušenie v spodnej časti tela, tak je potrebné na začiatok zmeniť meditáciu na terapiu. Snažte sa pochopiť, že pre ezoterickú meditáciu ste nepoužiteľný a keby ste sa začali venovať aktívne erotickej meditácii, tak by ste sa mohli stať sexuálne nekontrolovateľný a to je v rozpore so zásadou, že meditácia ma zdravie, psychiku a šťastný osud posilňovať, a nie ničiť.

A preto treba nastúpiť cestu terapie, ktorú nazveme Ako sa stať sexuológom. No nie impotentom. Nezameňte si to, keď podstúpite terapiu smerom k sexuológovi, tak sa iba naučíte dobre ovládať svoje nekontrolovateľné sexuálne chute. Najhoršie sú na tom tí, ktorých erotické vzrušenie vedie k potrebe zabíjať. Tu treba prejsť hormonálnou liečbou a psychoterapiami. Potreba zabiť ženu alebo muža môže vyvierať z potreby pomstiť sa matke alebo otcovi, a tiež mužom a ženám všeobecne. Výstrahou môže byť prípad násilníka a vraha žien, ktorý aj po liečbe a kastrácii zabíjal ženy naďalej z pomsty za to, že sa musel nechať kastrovať. V tomto prípade je vhodné spolupracovať s lekárom špecializovaným do oblasti sexuológie. Až po aktívnej liečbe je vhodné sa venovať sexuálnym meditáciám.

No vráťme sa k stavu, keď vás rýchlo vzrušujú erotické obrázky pred vami. Silnie razantne sexuálne vzrušenie, fantázia erotického charakteru naberá obrátky, a tak isto dochádza k aktivite v spodnej časti tela. Tu je potrebné po prezretí erotických obrázkov, aby ste dokázali koncentráciou do svojej hlavy uhasiť všetky erotické pocity a uhasiť všetku erotickú fantáziu. Tak isto zastaviť v spodnej časti tela prípravu na fyzickú aktivitu. Neustále si dávate pred seba erotické materiály a tie, po ktorých túžite najviac. Tak isto môžete pre účely terapie použiť autoerotiku alebo služby partnera. Zaujmete neustále postoj sexuológa a nie porno herca, ktorý dobre ovláda dočasné zastavenie erotickej aktivity a potom jej náhle uvoľnenie podľa pokynov režiséra. Teda postupne sa to naučíte a to tak, že keď sa rozhodnete, že nebudete eroticky vzrušený a nebudete mať erotickú fantáziu, tak ju nebudete mať a hotovo. Až keď sa rozhodnete, že chcete, tak všetko povolíte a idete do sexuálnych aktivít.

Postúpime ďalej pri základnom výcviku zmyslov. Pred seba si dáte obrázok veľkého mozgu. Zároveň si pred seba dajte 3 až 7 vrstiev erotických obrázkov. Fólie si dáte na seba a posypete drobnými makovými zrniečkami. Dobre sa skoncentrujte pomocou očí, uší, jazyka, končekov prstov a nosa na tieto predmety. Povedzte si vo vnútri svojej mysle, že toto je koncentrácia do vonkajšieho sveta. Potom koncentráciu preneste do vnútra svojej hlavy a priamo do spomienok na 7 vrstiev erotických obrázkov a zrniek maku. Musíte si všetko vybrať zo spomienok a nie vytvoriť v hlave. Keby ste to fantazírovali, tak to bude silne energetické a nepôjde to dobre dostať do neurónov veľkého mozgu.

Teda spomeniete si, keď ste niekedy videli erotické obrázky a kľudne ich prekryjete na seba. Spomeniete si na mak alebo drobných pavúčikov a všetko v spomienkach spolu spojíte. Nesnažte sa niečo dofantazírovať. Iba prísne spomienky, ktoré zostanú nízkoenergetické a dobre sa dostanú do neurónov veľkého mozgu.

K tejto predstave zo spomienok o sexi obrázkoch a makových zrnkách si z pamäte vyberiete spomienku, ako vyzerá veľký mozog, a hlavne jeho povrch. Tieto všetky vybraté spomienky z pamäte spojíte a všetko sa posunie na povrch šedej kôry veľkého mozgu. Uvedomte si, že veľký mozog sa na povrchu skladá práve zo 7 vrstiev plných drobulinkých neurónov. V spomienkach sú neuróny zrnká maku. Keď sa vám spomienky posunú na povrch mozgu, tak sa sem skoncentrujete pomocou pocitu, že sa dotýkate povrchu mozgu, že ho vidíte, počujete, čucháte a chutnáte. Tak ako keď sa koncentrujete do vonkajšieho sveta okolo seba. Zároveň prísne dbáte, aby ste zostali v pozície sexuológa, ktorý sa nemôže nijako vzrušiť, aby si nevyrobil blamáž.

V šedej kôre veľkého mozgu sa usadíte a uvedomíte si, že niektorí ľudia sú tu trvalo usadení a odtiaľto funguje ich erotická psychika. Trvale sa do šedej kôry veľkého mozgu koncentrujete a odtiaľto sa skoncentrujete do vonkajšieho sveta. Vo vonkajšom svete prevediete štandardné druhy koncentrácie cez všetky zmyslové orgány na erotické podnety. Zároveň si dobre uvedomíte, ako sa do vonkajšieho sveta koncentrujú ľudia dlhodobo usadení v šedej kôre veľkého mozgu.

Potom koncentráciu presuniete z vonkajšieho sveta do šedej kôry veľkého mozgu. Využijete na koncentráciu všetky zmyslové senzory ako sú oči, uši, jazyk, nos, prsty. Znovu si uvedomíte, že odtiaľto funguje erotické vedomie veľkého mozgu.

Pridaj komentár