Pokračujeme v prieskumoch všetkého, čo by mohlo ľudské podvedomie obsahovať. Na vnímanie týchto procesov je potrebné mať veštecké schopnosti. Bežný človek, ktorý nevie alebo sa nenaučil veštiť z kariet alebo pomocou kyvadla, nemôže vnímať zmyslami túto hĺbku svojej osobnosti. Tak isto keď si niekto prečíta psychológiu alebo psychiatriu podvedomia bez toho, aby dokázal sem prenikať veštecky, ťažko ju pochopí. Ani táto rovina nestačí, lebo veštecky sa to síce dá cítiť, ale keď chce tomu aj rozumieť, tak to musí človek na sebe zažiť a spoznať cez osobnú skúsenosť. Niekto vie vnímať rakovinu pomocou vešteckých techník, ale úplne iné je rakovinu prežiť na vlastnej koži. To bol iba príklad na poukázanie zložitosti vnímania podvedomých pochodov v ľudskej mysli.

Aj napriek týmto problémom vnímania podvedomia a jeho pochopenia cez osobnú skúsenosť sme sa pustili do prieskumu, čo všetko je na podvedomej úrovni uložené v mysliacom človeku dnešnej doby. Nezaraďujeme sem zvieratá, ani prírodných ľudí, ktorí nevedia čítať a písať. Keď hovoríme o človeku dnešnej doby, myslíme osobu, ktorá sa chová štandardne a je vo veku okolo 40 až 60 rokov.

Pokúsime sa zverejniť prieskumy z oblasti ezoteriky ako orientačný materiál, čo bude predmetom základného výskumu, ktorý si dáva ambície preskúmať štatisticky čo najviac jedincov a získať značné množstvo informácií na vytvorenie všeobecných zákonitostí, ktoré ústia do oblasti ezoterickej teórie.

Teda ľudské telo obsahuje na podvedomej úrovni 7 obalov, ktoré sa nachádzajú vo fyzickom tele. U jedincov, ktorí si ich neuvedomujú alebo s nimi nepracujú, sa nachádzajú zbalené do malej energetickej guličky. Zvyčajne sa rozvinú do veľkosti ľudského tela, až keď sa človek zaoberá svojím duchovným telom. Prípadne chorľavie, alebo má nestabilnú psychiku. Teda 7 obalov je stočených v malej info bublinke v ľubovoľnom mieste tela, alebo je pekne rozvinuté v tele, alebo je mimo tela spojené energetickou páskou, prípadne sa môže úplne odtrhnúť.

Vo vnútri fyzického tela sa dá nájsť zvierací obal. Majú ho aj všetky druhy dnes žijúcich zvierat. Nachádza sa v podobe guličky, alebo je natiahnutý na celé fyzické telo. Znovu môže byť aj vonku alebo odtrhnutý od tela.

Vo vnútri je obal sexuálny, ktorý obsahuje sexuálnu mágiu prírodného človeka. Znovu je vo forme energetickej guličky, v celom fyzickom tele, okolo tela, alebo odtrhnutý od tela.

Vo vnútri ľudského podvedomia sa nachádza zápis magických rituálov prírodného človeka. Obsahuje magické rituály. Znovu je vo forme energetickej guličky, v celom fyzickom tele, okolo tela, alebo odtrhnutý od tela.

Vo vnútri okolo fyzického pupku je záznam, ktorý voláme dieťa. Vnímať tu možno bod, v rozvinutej forme tvar dieťaťa alebo niečoho neforemného. U osôb, ktoré majú problémy psychického charakteru, môžu byť tieto podvedomé záznamy v silnej psychickej aktivite a ísť aj proti osobe, ktorá ich mala v sebe. Znovu je vo forme energetickej guličky, v celom fyzickom tele, okolo tela, alebo odtrhnuté od tela. A dieťa sa v oblasti pupku odtrháva veľmi rado. No dá sa to spojiť nanovo bez akýchkoľvek problémov.

Potom je tu aurický obal okolo fyzického tela. Je zložený z molekúl vzduchu, prachových častíc a energií ľudských alebo magmatických, prípadne sexuálnych. Tak isto môže byť aura okolo človeka. Môže sa stať, že sa dostane aj dnu alebo sa uvoľní a pláva okolo človeka.

Mozoček v zadnej časti hlavy obsahuje informačné schémy o poslaní, na ktoré sa osoba hodí najlepšie, ale aj jej podvedomé sexuálne vlohy. Tak isto tu môžu byť uložené túžby iných ľudí, ktoré nestihli realizovať počas svojho života.

Ľudia, ktorí prežili klinickú smrť, majú v sebe takzvané svetelné telo. Takéto telo môžu mať aj osoby, ktoré sa v noci príliš stíšia a spomalia činnosť orgánov na minimum. Prípadne takéto telo môžu mať aj osoby cvičiace sugeratívnu klinickú smrť.

Niektorí živí ľudia dobre zapisujú všetko, čo sa v nich deje aj do kostí cez kostné ganglie. To môže byť dobrý základ pre špiritistické reinkarnácie. Niektorí nezapisujú do kostí nič z dôvodu určitého psychického stavu.

V niektorých ľuďoch sa dajú po poškodení psychiky nájsť informačné polia mŕtvych ľudí z kostných pozostatkov. Špecialitou je špiritistický informačný záznam, ktorý sa mnohonásobne reinkarnoval.

Do vnútorného psychického sveta môžu prenikať alebo sa premiestňovať informačné polia z magmatických polí zeme, ale aj z kozmických informačných polí. Tak isto z kostných pozostatkov, z objektov, z ľudských a zvieracích kostí.

Zvláštnou formou informačných objektov môžu byť energeticky vytvorené informačné polia uctievania šamanských totemov a kultových predmetov, ďalej náboženských objektov, ale aj moderných objektov spájaných s náboženstvom a svetom kozmonautov.

Špeciálnym podvedomým priestorom je mikrosvet neurónov, ktorý sa otvára napríklad po cvičení kozmického vedomia. Ide o spojenie 6 neurónových oblastí tak ako u kozmonautov, ktorí boli v kozme dlhšie ako 4 mesiace.

Ojedinelým prípadom je stav ochrnutie chrbtice a vytvorenie zvláštneho priestoru v oblasti fyzickej hlavy. Tento stav sa dá dosiahnuť aj sugeráciou ochrnutia chrbtice.

Potom je tu 6 neurónoch oblastí a podvedomé reakcie z niektorej zo 6. neurónových oblastí ako veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog a ganglie. Dá sa to vnímať v niektorom mieste ako energetická bublina a vo vnútri tejto bubliny je niektorá neurónová oblasť. Zaujímavé bude skúmať povrch týchto energetických bublín a čo všetko sa dá z toho zistiť.

Všetkých 6 neurónových oblastí môže mať na sebe takzvané čakrové centrá. U detí, zvierat a prírodných ľudí sú nerozvinuté. Iba dospelý mysliaci človek má centrá rozvinuté. Uvediem príklad: Stredný mozog má rozvinuté 4 centrá. Jedno v ústnej dutine, jedno v mozočku, jedno v temennom nervstve a jedno v hrdle.

Potom tu máme ešte ďalšie podvedomé informačné bublinky a týkajú sa sexuality človeka. Mame ich tri a to buď vo veľkom mozgu, v ústnej dutine, v podbruší, alebo v konečníku. U mužov drevorubačov a mužatiek je v hlave vo veľkosti hlavy. U klasickej ženskej psychiky a homosexuálov je v oblasti pohlavných orgánov.

Tak na základe prieskumu sme naznačili, čo všetko sa môže vyskytnúť v podvedomí žijúceho človeka. Na tento prieskum bude nadväzovať základný výskum s dostatočnou štatistikou preverených prípadov po celom svete.

Pridaj komentár