Mojím problémom sú asi 3-4 roky trvajúce depresie, v roku 2005 dosť veľké a časté, problémy v zamestnaní, strata koncentrácie, nedokážem sa sústrediť a veľké problémy s pamäťou – v podstate si to vypočujem a okamžite zabudnem. Rodičia boli zástancami prísnej výchovy, podľa môjho názoru vychádzajú moje problémy z detstva.

Požiadali ste ma, aby som sa pozrel dovnútra vášho podvedomia. Našiel som tu silný negatívny vplyv pri výchove v detstve. Sklamanie rodičov, očakávanie zázračného dieťaťa. Vôbec sa rodičom nepáčilo, čo ste v detstve robili. Nechápali, že ste od začiatku narodenia výnimočná. Vášmu prejavu geniálneho ducha nerozumeli a považovali to za nenormálnosti. Treba zlikvidovať vplyv rodičov.

Zdravotný stav
Kyvadlo neobkreslilo kĺbové spoje. Poukazuje na nesprávnu polohu kĺbov pri pohybe. Zlé vyživovacie pomery. Chýbajú látky na výživu kĺbov. Kyvadlo neobkreslilo pečeň. Baktérie zo psa a toxicita. Pečeň nemôže produkovať potrebné látky pre organizmus. Už začínajúce chorobné stavy, lekársky ešte nezistiteľné. Treba pečeň preliečiť.

Psychický stav
Aurický obal je dostatočne ukotvený okolo fyzického tela. Netrpezlivosť a až násilné sklony niečo získať a dosiahnuť.

Povaha
Ste hlboko usadená v mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy. Z tejto oblasti vyvierajú vaše psychické prejavy. Mozoček nemá rozvinuté schémy do ústnej dutiny a chýbajú aj ďalšie čakrové miesta. Teda jedná sa o nerozvinutú psychiku. Vnímať tu reakcie nedospelého dievčatka. Teda do značnej miery detská psychika, ktorá potrebuje rozvinúť. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá je ako zlé malé dievčatko. Vhodné sú terapie na vytvorenie spojky do čakier na povrchu tela.

Sexus povahy
Sexuálne centrum býva zvyčajne v hlave, podbruší alebo v ústnej dutine. Nenachádzam ani jedno. Centrum je stále v mozočku. Zase obrazy dievčatka, ktoré ešte svoju psychiku nerozvinulo do sveta dospelých.

Pred narodením
Vnímam príliš dlhé vývojové etapy. Nedokončený vývoj. Vo vnútri ste zostali v detskej psychike.

Astrológia veľkého mozgu
Skúmam neuróny tejto oblasti. Nechuť a nezáujem dospieť a podriadiť sa svetu dospelých. Chceli by ste zostať vo svete detí.

Astrológia stredného mozgu
Skúmam neuróny stredného mozgu. Všetka intuícia je zameraná na likvidáciu a ničenie sveta dospelých tak, aby sa vám všetko zo sveta dospelých strácalo.

Astrológia mozočku
Skúmam neuróny mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu. Sú tu samé detské kresbičky a nechuť na svet dospelých.

Astrológia miechy
Svet anjelov je silne zničený a nefunkčný. Strach zo sveta dospelých a zlá výchova. Vyhrážanie sa blízkych osôb a strašenie „Keď raz budeš veľká…“

Astrológia brušného mozgu
Skúmam neuróny v stenách čriev. Všetko je vyhasnuté a potlačené, aby sa nikto nedozvedel, že ste. Strach a zlé výchovné metódy. Vašej detskej duši najbližší ľudia nerozumeli.

Astrológia ganglií
Vnímam tu veľkú postavu anjela a veľa dobrých nápadov. Oddelenie od anjelov múdrosti. Znovu vplyv z detstva, nepochopenie vašich jedinečných schopností.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. Vplyv inej osoby, ktorá si neželá nikdy váš úspech. Má sebecké vplyvy na vašu psychiku. Usiluje sa vo vás vytvoriť vlastné schémy a zámery. Jednoznačne deštruktívna výchova, zámerne vás odvádza od úspechu a navádza vás k deštrukcii.

Astrológia ega
Skúmam vaše ciele a túžby, ktoré boli vytvorené vami, aj za pomoci okolia. Znovu vplyv zámerne vo vás spochybniť všetko, čo je dobré. V detstve vás navádzali na nesprávne riešenia.

Astrológia karmy
Skúmam karmu ľudstva a vašich predkov, ktorá pôsobí v mozočku. Sú tu astrologické schémy anjelov a úspešnej osoby, no tieto schémy sú zakryté a zámerne inou osobou devastované.

Astrológia astrálneho tela
Vo vnútri človeka sa nachádza astrálne telo so siedmimi obalmi. Dá sa to prirovnať k figúrke, v ktorej je niekoľko menších figúrok. Táto hlbšia rovina vašej osobnosti je nerozvinutá a potlačená výchovou.

Astrológia kostí
Skúmam v hmote kostí odtlačok alebo kópiu všetkého, čo ste prežili. Do kostných záznamov zapisujete, ale iba negatívne spomienky. Zlý zápis.

Astrológia pupku
Táto oblasť je blokovaná a nerozvinutá.

Astrológia dvoch prírodných obalov
Vo vás sa na hlbšej úrovni nachádza informačný záznam prírodného človeka. Je rozvinutý, ale zase sa niekto usiluje riadiť to vo váš neprospech. Ďalší obal je nerozvinutý.

Astrológia spomienok v pamäti
Zámerne sú potlačené spomienky, keď sa vám niečo podarilo a hlavne sa vynárajú spomienky na neúspechy.

Astrológia aury
Nerozvinutá a výchovou v detstve potlačená.

Astrológia zvieracieho obalu
Je intenzívne rozvinutý a je tu želanie, aby ste zostali ako zvieratko. Výchova blízkej osoby, ktorá vás považovala za svoju hračku.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: nejasná. Povrchová vzrušivosť: nejasná, v detstve teror. Pohlavná vzrušivosť: zase blokovaná zlou výchovou. Citová vzrušivosť: strach, bolesť, neúspech.

Traumatické udalosti
Okolo vás je obrovská čierna plocha. Hnev a nenávisť, zámerná devastačná výchova. Ako keby sa za vás hanbili a boli znechutení. Očakávali príchod geniálneho dieťaťa a vy ste ich sklamali svojím čudáctvom.

Špiritizmus
Reinkarnačné pochody a vyspelá duša. Silné prerastenie predchádzajúcimi životmi. No vašej matke sa to nezdalo, nechápala tieto procesy a vašej duši nerozumela.

Duchovná úroveň
Okolo vás je veľa kvietkov, vysoká morálka, ktorú vo vás niekto pestoval, aby vás odpojil od reality a mohol s vami manipulovať.

Hviezdy, šťastný osud
Venovať sa duchovným veciam a pracovať na sebe.

Pridaj komentár